November 22, 2019, 06:39:18 AM

News:

At the end of our life, we shall all be judged by charity. --St. John of the Cross


Recent Posts

Pages1 2 3 ... 10
1
General Discussion / Re: felix festum Omnium Sancto...
Last post by Thom - November 09, 2019, 12:00:45 PM
B. Gratia de Catharo in oppido Mula prope Catharum in Dalmatia primam lucem aspexit die 27 Novembris anno 1438. Usque ad aetatis suae annum trigesimum nauticae arti operam dedit ad longinquas, remotasque regiones navigando. Cum autem quadam die nostratis celeberrimi concionatoris B. Simonis de Camerino sermonem audisset apud Augustinensem Montis Ortoni Congregationem tum recens ab eodem B. Simone fundatam ceu frater laicus eremitanum babitum induit. Statim ita se obedientiae studiosum exhibuit ut superiorum praecepta praeveniret, atque adeo pietatis officia adamare coepit ut quam posset pluribus Missis libenter inserviret, quo in munere angeli potius quam hominis speciem sua singulari modestia atque mirabili fervore praeferebat. Interea autem rusticanos labores intra coenobii septa non refugiebat, atque viliora quaeque domus ministeria cum humilitatis studio tum caeterorum fratrum amore sibi libenter reservabat. Suum parcum, atque frugale prandium quotidie medium dividebat ut portionem alteram pauperibus esurientibus erogare valeret. Religiosae autem paupertatis ita erat sedulus custos ut in cella nullam haberet aliam supellectilem praeter aliquot sacras imagines, unam coronam precatoriam, duo flagella, unamque catenulam, atque duas tabulas quae una cum saxo lectum ejus conficiebant, super quem non aliud operimentum quam pannosa quaedam, ac commissuris referta vestis conspiciebatur. Erga Deiparam mira pietate ferebatur, atque ad illius honorem quotidie rosarium recitabat, et in singulis ejus festivitatum vigiliis non aliter quam modico pane et aqua vescebatur, atque magis quam alias se flagellis verberabat. Silentii autem ita erat rigidus custos ut nonnisi caritatis, vel necessitatis causa illud unquam frangeret. Conscientiae vero erat adeo timoratae ut nedum quascumque voluntarias veniales noxas devitare, verum etiam ab omnibus involuntariis defectibus praecavere peculiari vigilantia conaretur. Inter haec pluribus, variisque daemonis tentationibus saepenumero impetebatur; verum assidua nostratis B. Gratiae membrorum suororum afflictatio cum jugi oratione conjuncta illum semper superiorem atque victorem reddidit. Praeter caetera ab Ecclesia atque Ordinis constitutionibus praescripta jejunia tribus hebdomadae diebus jejunabat pane duntaxat, et aqua parce se sustentans. Caeteris autem diebus comedebat tantummodo quoddam pulmentum ex herbis confectum, et nedum vino penitus abstinebat, verum etiam in ipso simplicis aquae potu parsimoniam servabat. Quinimo in ipsis quoque suis aegrotationibus neque ut carnibus vel lacticiniis extenuatas vires reficeret, neque ut modici vini haustu stomachum corroboraret induci potuit. Supra nudam carnem cilicium ex equorum crinibus contextum gestabat, ferreaque catena lumbos sibi praecingebat. In summo etiam frigore discalceatus, nudatoque capite incedebat, neque ut se calefaceret unquam ad prunas accessit. Quotidie vel nodosis funiculis, vel acuminatis ferreis flagellis corpus suum excruciabat. Cellam autem angustiorem sibi elegerat tectum proxime sitam, in qua homo pedibus rectus ambulare nequibat adeo ut non quidem quietis, sed potius poenae locus esse videretur. Tanta vero humilitate excellebat ut inferioribus etiam sodalibus summa alacritate deserviret, seipsum semper contemnens, atque ab aliis contemni sincero corde exoptans. Cellae vestiariae rudiores semper atque magis pannosas vestes sibi secernebat, atque viliora magisque abjecta domus officia sibi vindicabat. Magis quam pestem otium refugiebat, majoremque noctis partem diurnis licet laboribus fessus orando transigebat. Quotiescumque ad sacram Sinaxim recipiendam accedebat, vultus ejus tamquam facies Angeli refulgebat, adeo ut adstantes omnes in sui admirationem excitaret. In omnibus hujus vitae sive prosperis, sive adversis eventibus aequanimem semper se exhibuit, atque ipsis quoque infortuniis imperturbatum jugiter se ostendit. Tantae virtutis invidus humani generis hostis cum aliquando noster B. Gratia in suae Congregationis S. Marci hospitio Patavii pro illorum civium concordia Deum exoraret, ita eum dire percussit ut semimortuus remanserit, ac deinceps toto vitae tempore claudicarit. Coelestibus autem favoribus a Deo dignatum fuisse memoriae proditum est. Nam cum in S. Christophori coenobio inter Venetias, et Muranum sito degeret, quadam nocte ignei splendores super illius cellam apparuerunt. Quidam piscatores insuetum coruscamen cernentes putabant S. Christophori coenobium flammis incendi; ast e contra fulgores illi non erant nisi orationes B. Gratiae quae ex illius ferventi pectore ad coelum ascendebant. In coenobio S. Mariae de Monte Ortono cum quadam die non posset Missae interesse eo quia ex obedientia in horto conventus rei campestri vacare debebat, audiens sacrae hostiae elevationis signum in ipso viridario Christum Dominum adoraturus in genua se provolvit, cujus tantam fidem ac pietatem Dominus respiciens illud effecit ut noster Gratia per apertos ecclesiae muros ipsummet Christi corpus sublato specierum velamine palam in hostia consecrata conspiceret. Prophetiae item dono enituit, atque miracula patrandi virtute praeditus fuit. Cum aestivo tempore in coenobio S. Christophori puteus aquae potabilis exsiccatus remansisset, B. Gratia illum aqua maris implevit, eamque illico fusa prece in dulcem convertit, quae deinde etiam ab aegrotantibus ad sanitatem recuperandam magna cum fiducia expetebatur. Cum extremo morbo laboraret nonnisi superioris jussu ad carnes vescendas consensit; sed cum illi ut eas comederet oblatae essent, extemplo putrescere atque male olere coeperunt. Hujusmodi dexterae Excelsi mutationem noster Gratia animadvertens adstantibus fratribus dixit: Afferte mihi potius carnem immarcesibilem, Corpus scilicet Domini Nostri Jesu Christi. Itaque viva fide roboratus e lectulo repente surgens, sacro cingulo sibi ad collum appenso SS. Viatico obviam ivit, et in genua provolutus illud ferventi religione recepit. Extrema tandem unctione munitus ad meritorum suorum retributionem a Domino recipiendam transivit die 9 Novembris an. 1508, aetatis suae 70. Dum illius corpus ad sepulcrum efferretur visus est ab omnibus adstantibus insolitus splendor super illud e coelo descendens; et paullo post P. Priori S. Christophori aliisque apparens, illos monuit ut ipsius corpus decentiori in loco reponerent. Quamobrem non ita multo post illius obitum, uno scilicet tantum anno, in urna marmorea inclusum, et super altare collocatum fuit titulo Beati insculpto. Innumeri statim infirmi ad ejus invocationem sanitatem recuperarunt, et etiam nunc qui ad B. Gratiae patrocinium confugiunt, saepe illius intercessionis efficaciam experiuntur. Ejus effigies ab immemorabili tempore in parochiali Mulae ecclesia super altare veneratur, et ab immemorabili item tempore illius festum ex praecepto celebratur die octava Omnium Sanctorum, qua illius sacra reliquia fidelium venerationi exponitur, sicut etiam exponitur portio quaedam ejus cilicii in ecclesia S. Matthaei de Dobrotta, ubi dicitur orta fuisse Bona nostratis B. Gratiae mater. Praeterea cum approbatione scripta DD. Zanoletti Dominicani Catharensis Episcopi asservatur Cathari argenteum reliquiarium uno saeculo antiquius continens sacram reliquiam B. Gratiae, quuae exponitur diebus 2 et 3 Februarii; quod simul servatur in aliis ejusdem urbis ecclesiis, in quibus aliqua ejus reliquia habetur. Has notitias collegit, suaque auctoritate firmas, ratasque fecit DD. Moro vicarius generalis Concordiae. B. Gratiae corpus jacuit Venetiis in ecclesia S. Christophori usque ad annum 1810, quo Mulam ad parochiale templum fuit translatum. Coenobium autem S. Christophori publico Venetiarum coemeterio locum cessit. Miracula non pauca per intercessionem B. Gratiae a Deo patrata narrantur a Flaminio Corner de Ecclesiis Venetis tom. I, pag. 250, ubi agitur de praefato S. Christophori coenobio, et a DD. Marco Antonio Gregorina Cathari Episcopo in vita ejusdem Beati typis edita Venetiis an. 1802.
2
Theology / Re: St. Thomas gives a classic...
Last post by Geremia - November 08, 2019, 10:10:50 PM
Commenting on 1 Tim. 5:14 ("the younger [widows often] should marry, bear children"):

QuoteBear children, and not kill them secretly by abortion
i.e., choosing life is a means of sanctification for them.
3
Dogma & Doctrine / other interesting/controversia...
Last post by Geremia - November 07, 2019, 08:30:31 PM
other interesting/controversial Dominicans:
4
General Discussion / felix festum Omnium Sanctorum!
Last post by Geremia - November 01, 2019, 12:40:54 PM
Which saints are you particularly devoted to?
5
Forum-Related / St. Isidore forum on Retroshar...
Last post by Geremia - October 20, 2019, 03:40:38 PM
Retroshare is a decentralized, censorship-resistant, peer-to-peer (P2P) platform that includes discussion forum capabilities. Check it out by downloading Retroshare.

St. Isidore forum on Retroshare can be accessed at this link: retroshare://forum?name=St.%20Isidore%20forum&id=bb450f34af6a0dc30dcd706ca09b2cb0

If you want to friend me on Retroshare, here is my public key:
CQEGAcGZxsBNBFpRsPcBCADC5En8VAkP1OvZKfcKYU20So9qULEhwAsOWiI2aoeI
Qpj2XNWnYONFOwVUFj/eWrDFgzeXnIoKGFmx8oMJTjbTdeAMRsEwkXlQQivi0YJI
TmXGYkNb4k2Bg6yYlP6kwgGkKFZZaMFb7h1UAGtTB5czmW03M/db4noPxhCWGihd
4f2Kv4yxBBL7NdkZ4tyCzRCIEYySv0Mpxn9b7/HcMRFDPldCnuN4P874EMK5yFKz
PzyAJpCch+9AAADiw7ItzTmJzdqkCwEunsRHnbWkQaoJOCWCHfnLXYfQFTuS6h6T
XyToASVrd5ALYJayx/WoXZfzwRr3Tn876f38M3tAIOK3ABEBAAHNJUFJQUwyMDE4
IChHZW5lcmF0ZWQgYnkgUmV0cm9TaGFyZSkgPD7CwF8EEwECABMFAlpRsPcJEPO9
fv4EA4YGAhkBAAB9LAf/diVQv1HxrKMeQiC+scIwZ1P/QVCfCcuSiqlip18uzB5A
l5WGn+LPDelialu6OnJLzMiOZZfIh5gYWKKtVo1et9Z4dkJ8Oc3GIWVAR/SS4Wih
w0ZrV3PZvlpZVzFcGyWynEAh0Xz66bKgS+LBVpi8xQsmk2bTDtpsQPgHKpeTNQ4g
aR1/xSCcfepHWhW2dYTm88+fILb+uXg2oMkH4Hcp8o228xsbebUrrdDH+uR2Vk8D
364Q90n7SfwUDuNvStpwIB8N0wLDM+LFnhihqvalaZIcmsUtTtM4KLLm+cKIBGxM
CKknVXd5y2EB641pIjPgFnzZXB+J/Y0RJpsApHvv2QIGGPs8HszOAwbAqAE0zM4E
AAYLTXkgY29tcHV0ZXIFECuvc6+yvRB/J4KkFwlYILAHA8jG5g==

There're already decentralized, peer-to-peer, censorship-resistant alternatives to
 • Twitter: Twister
 • instant messaging: Tox (my ID is 65C3E8810738AD9D175234808FCB317A1103632903436203D45411AE97C03F54C34861AB6663 if you want to add me).
6
General Discussion / festum Septem Dolorum Beatæ Ma...
Last post by Geremia - September 15, 2019, 03:59:17 PM
I can understand why Our Blessed Mother is the model for all contemplatives and how she was able to stand firmly at the foot of the Holy Cross. I-II q. 38 a. 4 ("Whether pain and sorrow are assuaged by the contemplation of truth?") co.:
Quotein contemplatione veritatis maxima delectatio consistit. Omnis autem delectatio dolorem mitigat [...] Et ideo contemplatio veritatis mitigat tristitiam vel dolorem, et tanto magis, quanto perfectius aliquis est amator sapientiae.
He mentions the martyr St. Tiburtius, who "nudatis plantis super ardentes prunas incederet, dixit, 'Videtur mihi quod super roseos flores incedam, in nomine Iesu Christi.'"!

This should give all "φιλοἀλήθειας" much hope! It shows that no matter how much we are going to suffer (and we certainly are going to suffer much more as this modernist apostasy keeps escalating), our love of truth will turn the suffering into great joy! (St. Thérèse famously said she can no longer suffer because all suffering is a joy to her!)

I love how today's Mass's Epistle is from the Book of Judith, my favorite Old Testament prefiguration of Our Blessed Mother (∵ Judith uses her beauty for good), because it shows Our B.V.M. is a strong woman (à la Prov. 31:10-31) and that her sorrows are not a sign of weakness, a misconception that used to turn me off from devotion to her sorrows:
 
QuoteJudith 13:22; 13:23-25
 Benedíxit te Dóminus in virtúte sua, quia per te ad níhilum redégit inimícos nostros. Benedícta es tu, fília, a Dómino, Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super terram. Benedíctus Dóminus, qui creávit coelum et terram: quia hódie nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum, qui mémores fúerint virtútis Dómini in ætérnum, pro quibus non pepercísti ánimæ tuæ propter angústias et tribulatiónem géneris tui, sed subvenísti ruínæ ante conspéctum Dei nostri.
felix festum Septem Dolorum Beatæ Mariæ Virginis!
7
Holy Scripture / "prayer and fasting" missing i...
Last post by Geremia - September 12, 2019, 08:47:43 AM
"But this kind is not cast out but by prayer and fasting." is omitted in their "Catholic"-Protestant versions of Matthew 17, too.

For example, the NABRE explains the omission:
Quote* [17:21] Some manuscripts add, "But this kind does not come out except by prayer and fasting"; this is a variant of the better reading of [NABRE] Mk 9:29.
And the NABRE omits mentioning "fasting" in its translation of Mk 9:29:
Quote from: NABREHe said to them, "This kind can only come out through prayer."
cf. Rheims Mk. 9:28:
Quote from: RheimsAnd he said to them: This kind can go out by nothing, but by prayer and fasting.

I completely forgot how disgusting the Novus Ordo is! They omit verses and renumber them, too! Diabolical!
8
Holy Scripture / Novus Ordo's ecumenical Holy N...
Last post by Geremia - September 12, 2019, 08:19:15 AM
The Novus Ordo's "Mass" for today's feast of the Holy Name of Mary (nor the Common of the Blessed Virgin Mary) doesn't even use Ecclesiasticus (Sirach) 24:24-31 for its "Epistle" reading!

This is not surprising because that chapter was "ecumeninicized" in post-Vatican II "Catholic bible" translations:

The NRSV-CE (1989) comes from the RSV-CE (1966), which is a 1946 Protestant translation with all canonical books included (pp. xviii & 9 of Which Bible Should You Read?). Which Bible Should You Read? pp. 28-30 gives another example of a glaring omission of verses in nominally Catholic bibles: Ecclesiasticus (Sirach) 24:24-31. The Douay version reads:
Quote... [24] I am the mother of fair love, and of fear, and of knowledge, and of holy hope. Ego mater pulchrae dilectionis, et timoris, et agnitionis, et sanctae spei. ... [25] In me is all grace of the way and of the truth, in me is all hope of life and of virtue. In me gratia omnis viae et veritatis : in me omnis spes vitae et virtutis. ... [26] Come over to me, all ye that desire me, and be filled with my fruits.  Transite ad me, omnes qui concupiscitis me, et a generationibus meis implemini : ... [27] For my spirit is sweet above honey, and my inheritance above honey and the honeycomb.  spiritus enim meus super mel dulcis, et haereditas mea super mel et favum. ... [28] My memory is unto everlasting generations.  Memoria mea in generatione saeculorum. ... [29] They that eat me, shall yet hunger: and they that drink me, shall yet thirst.  Qui edunt me, adhuc esurient, et qui bibunt me, adhuc sitient. ... [30] He that hearkeneth to me, shall not be confounded: and they that work by me, shall not sin.  Qui audit me non confundetur, et qui operantur in me non peccabunt : ... [31] They that explain me shall have life everlasting. qui elucidant me, vitam aeternam habebunt.
But the NRSV-CE of Sirach 24 omits the bold verses above, and NRSV-CE v. 19 corresponds to Douay v. 26! Douay vv. 24-25's omission is explained in a footnote of the NSRV-CE, but the NRSV-CE doesn't explain its omission of Douay v. 31 in a footnote! These verses were probably omitted because the Catholic Church uses them in the liturgy for various feasts of the Blessed Virgin Mother, and mention of her is a scandal to Protestants. According to Which Bible Should You Read? p. 29,
QuoteAll together, Chapter 24 of Ecclesiasticus (Sirach) has some [...] 13 fewer verses in the CRSV [Catholic Revised Standard Version] than the Vulgate and DRB [Douay-Rheims Bible]! 
Indeed, the Douay version has 47 verses, and the NRSV-CE has only 34. The "old Latin vulgate" is the only official edition of Holy Scriptures for the universal Church, as defined in the Council of Trent.
source
9
Anti-Modernism / Pope St. Pius X on reconvening...
Last post by Geremia - September 05, 2019, 05:07:54 PM
At the end of Pope St. Pius X's 1905 Catechismo maggiore, he gives a "Brief Notes of Ecclesiastical History" (Brevi cenni di storia ecclesiastica), which is not translated in the Catechism of St. Pius X. Describing the First Vatican Council, he writes:
Quote from: Pope St. Pius X3135 135. Il Sommo Pontefice Pio IX, dopo di avere in un Sillabo, condannato molte delle più essenziali proposizioni di questi temerari cristiani, per portare la scure alla radice del male aveva convocato in Roma un nuovo concilio ecumenico. Questo aveva felicemente incominciato l'opera sua illustre e benefica nelle prime sessioni tenute nella basilica di S. Pietro in Vaticano (onde ebbe il nome di Concilio Vaticano), quando nel 1870 per le vicende dei tempi dovette sospendere le sue sedute.

[3135 135. The Supreme Pontiff Pius IX, after having in a Syllabus condemned many of the most essential propositions of these temerarious Christians, summoned a new ecumenical council in Rome to bring the ax to the root of the evil. This happily began his illustrious and beneficial work in the first sessions held in the basilica of St. Peter in the Vatican (from which it took the name of Vatican Council), when in 1870, due to the [Freemasonic] events of the times, he had to suspend his sessions.]
 
3136 136. Giova sperare che, quietata la burrasca la quale agita momentaneamente la Chiesa, il Romano Pontefice potrà ripigliare e condurre a termine l'opera provvidenziale del santo concilio; e che sconfitti gli errori, i quali ora travagliano la Chiesa e la società civile, sarà dato presto di vedere la verità cattolica brillare di nuova luce ed illuminare il mondo de' suoi eterni splendori.

[3136 136. It is worthwhile to hope that, once the storm has shaken the Church, the Roman Pontiff will be able to resume and complete the providential work of the holy council; and that the errors defeated, which now torment the Church and civil society, one will soon see the Catholic truth shine with new light and illuminate the world with its eternal splendors.]
10
General Discussion / Re: Another feast day
Last post by Geremia - August 30, 2019, 07:41:27 PM
St. Rose today :)
Pages1 2 3 ... 10