St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 32 [ << | >> ]

THE KNOWLEDGE OF THE DIVINE PERSONS (FOUR ARTICLES)

Consequenter inquirendum est de cognitione divinarum personarum. Et circa hoc quaeruntur quatuor. We proceed to inquire concerning the knowledge of the divine persons; and this involves four points of inquiry:
Primo, utrum per rationem naturalem possint cognosci divinae personae. (1) Whether the divine persons can be known by natural reason?
Secundo, utrum sint aliquae notiones divinis personis attribuendae. (2) Whether notions are to be attributed to the divine persons?
Tertio, de numero notionum. (3) The number of the notions?
Quarto, utrum liceat diversimode circa notiones opinari. (4) Whether we may lawfully have various contrary opinions of these notions?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 32 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether the trinity of the divine persons can be known by natural reason?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod Trinitas divinarum personarum possit per naturalem rationem cognosci. Philosophi enim non devenerunt in Dei cognitionem nisi per rationem naturalem, inveniuntur autem a philosophis multa dicta de Trinitate personarum. Dicit enim Aristoteles, in I de caelo et mundo, per hunc numerum, scilicet ternarium, adhibuimus nos ipsos magnificare Deum unum, eminentem proprietatibus eorum quae sunt creata. Augustinus etiam dicit, VII Confes., ibi legi, scilicet in libris Platonicorum, non quidem his verbis, sed hoc idem omnino, multis et multiplicibus suaderi rationibus, quod in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, et huiusmodi quae ibi sequuntur, in quibus verbis distinctio divinarum personarum traditur. Dicitur etiam in Glossa Rom. I, et Exod. VIII, quod magi Pharaonis defecerunt in tertio signo, idest in notitia tertiae personae, scilicet spiritus sancti, et sic ad minus duas cognoverunt. Trismegistus etiam dixit, monas genuit monadem, et in se suum reflexit ardorem, per quod videtur generatio filii, et spiritus sancti processio intimari. Cognitio ergo divinarum personarum potest per rationem naturalem haberi. Objection 1: It would seem that the trinity of the divine persons can be known by natural reason. For philosophers came to the knowledge of God not otherwise than by natural reason. Now we find that they said many things about the trinity of persons, for Aristotle says (De Coelo et Mundo i, 2): "Through this number"—namely, three—"we bring ourselves to acknowledge the greatness of one God, surpassing all things created." And Augustine says (Confess. vii, 9): "I have read in their works, not in so many words, but enforced by many and various reasons, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God," and so on; in which passage the distinction of persons is laid down. We read, moreover, in a gloss on Rm. 1 and Ex. 8 that the magicians of Pharaoh failed in the third sign—that is, as regards knowledge of a third person—i.e. of the Holy Ghost —and thus it is clear that they knew at least two persons. Likewise Trismegistus says: "The monad begot a monad, and reflected upon itself its own heat." By which words the generation of the Son and procession of the Holy Ghost seem to be indicated. Therefore knowledge of the divine persons can be obtained by natural reason.
Praeterea, Ricardus de sancto Victore dicit, in libro de Trin., credo sine dubio quod ad quamcumque explanationem veritatis, non modo probabilia, imo etiam necessaria argumenta non desint. Unde etiam ad probandum Trinitatem personarum, aliqui induxerunt rationem ex infinitate bonitatis divinae, quae seipsam infinite communicat in processione divinarum personarum. Quidam vero per hoc, quod nullius boni sine consortio potest esse iucunda possessio. Augustinus vero procedit ad manifestandum Trinitatem personarum, ex processione verbi et amoris in mente nostra, quam viam supra secuti sumus. Ergo per rationem naturalem potest cognosci Trinitas personarum. Objection 2: Further, Richard St. Victor says (De Trin. i, 4): "I believe without doubt that probable and even necessary arguments can be found for any explanation of the truth." So even to prove the Trinity some have brought forward a reason from the infinite goodness of God, who communicates Himself infinitely in the procession of the divine persons; while some are moved by the consideration that "no good thing can be joyfully possessed without partnership." Augustine proceeds (De Trin. x, 4; x, 11,12) to prove the trinity of persons by the procession of the word and of love in our own mind; and we have followed him in this (Question [27], Articles [1],3). Therefore the trinity of persons can be known by natural reason.
Praeterea, superfluum videtur homini tradere quod humana ratione cognosci non potest. Sed non est dicendum quod traditio divina de cognitione Trinitatis sit superflua. Ergo Trinitas personarum ratione humana cognosci potest. Objection 3: Further, it seems to be superfluous to teach what cannot be known by natural reason. But it ought not to be said that the divine tradition of the Trinity is superfluous. Therefore the trinity of persons can be known by natural reason.
Sed contra est quod Hilarius dicit, in libro II de Trin., non putet homo sua intelligentia generationis sacramentum posse consequi. Ambrosius etiam dicit, impossibile est generationis scire secretum, mens deficit, vox silet. Sed per originem generationis et processionis distinguitur Trinitas in personis divinis, ut ex supra dictis patet. Cum ergo illud homo non possit scire et intelligentia consequi, ad quod ratio necessaria haberi non potest, sequitur quod Trinitas personarum per rationem cognosci non possit. On the contrary, Hilary says (De Trin. i), "Let no man think to reach the sacred mystery of generation by his own mind." And Ambrose says (De Fide ii, 5), "It is impossible to know the secret of generation. The mind fails, the voice is silent." But the trinity of the divine persons is distinguished by origin of generation and procession (Question [30], Article [2]). Since, therefore, man cannot know, and with his understanding grasp that for which no necessary reason can be given, it follows that the trinity of persons cannot be known by reason.
Respondeo dicendum quod impossibile est per rationem naturalem ad cognitionem Trinitatis divinarum personarum pervenire. Ostensum est enim supra quod homo per rationem naturalem in cognitionem Dei pervenire non potest nisi ex creaturis. Creaturae autem ducunt in Dei cognitionem, sicut effectus in causam. Hoc igitur solum ratione naturali de Deo cognosci potest, quod competere ei necesse est secundum quod est omnium entium principium, et hoc fundamento usi sumus supra in consideratione Dei. Virtus autem creativa Dei est communis toti Trinitati, unde pertinet ad unitatem essentiae, non ad distinctionem personarum. Per rationem igitur naturalem cognosci possunt de Deo ea quae pertinent ad unitatem essentiae, non autem ea quae pertinent ad distinctionem personarum. Qui autem probare nititur Trinitatem personarum naturali ratione, fidei dupliciter derogat. Primo quidem, quantum ad dignitatem ipsius fidei, quae est ut sit de rebus invisibilibus, quae rationem humanam excedunt. Unde apostolus dicit, ad Heb. XI, quod fides est de non apparentibus. Et apostolus dicit, I Cor. II, sapientiam loquimur inter perfectos, sapientiam vero non huius saeculi, neque principum huius saeculi; sed loquimur Dei sapientiam in mysterio, quae abscondita est. Secundo, quantum ad utilitatem trahendi alios ad fidem. Cum enim aliquis ad probandam fidem inducit rationes quae non sunt cogentes, cedit in irrisionem infidelium, credunt enim quod huiusmodi rationibus innitamur, et propter eas credamus. I answer that, It is impossible to attain to the knowledge of the Trinity by natural reason. For, as above explained (Question [12], Articles [4],12), man cannot obtain the knowledge of God by natural reason except from creatures. Now creatures lead us to the knowledge of God, as effects do to their cause. Accordingly, by natural reason we can know of God that only which of necessity belongs to Him as the principle of things, and we have cited this fundamental principle in treating of God as above (Question [12], Article [12]). Now, the creative power of God is common to the whole Trinity; and hence it belongs to the unity of the essence, and not to the distinction of the persons. Therefore, by natural reason we can know what belongs to the unity of the essence, but not what belongs to the distinction of the persons. Whoever, then, tries to prove the trinity of persons by natural reason, derogates from faith in two ways. Firstly, as regards the dignity of faith itself, which consists in its being concerned with invisible things, that exceed human reason; wherefore the Apostle says that "faith is of things that appear not" (Heb. 11:1), and the same Apostle says also, "We speak wisdom among the perfect, but not the wisdom of this world, nor of the princes of this world; but we speak the wisdom of God in a mystery which is hidden" (1 Cor. 2:6,7). Secondly, as regards the utility of drawing others to the faith. For when anyone in the endeavor to prove the faith brings forward reasons which are not cogent, he falls under the ridicule of the unbelievers: since they suppose that we stand upon such reasons, and that we believe on such grounds.
Quae igitur fidei sunt, non sunt tentanda probare nisi per auctoritates, his qui auctoritates suscipiunt. Apud alios vero, sufficit defendere non esse impossibile quod praedicat fides. Unde Dionysius dicit, II cap. de Div. Nom., si aliquis est qui totaliter eloquiis resistit, longe erit a nostra philosophia; si autem ad veritatem eloquiorum, scilicet sacrorum, respicit, hoc et nos canone utimur. Therefore, we must not attempt to prove what is of faith, except by authority alone, to those who receive the authority; while as regards others it suffices to prove that what faith teaches is not impossible. Hence it is said by Dionysius (Div. Nom. ii): "Whoever wholly resists the word, is far off from our philosophy; whereas if he regards the truth of the word"—i.e. "the sacred word, we too follow this rule."
Ad primum ergo dicendum quod philosophi non cognoverunt mysterium Trinitatis divinarum personarum per propria, quae sunt paternitas, filiatio et processio; secundum illud apostoli, I ad Cor. II, loquimur Dei sapientiam, quam nemo principum huius saeculi cognovit, idest philosophorum, secundum Glossam. Cognoverunt tamen quaedam essentialia attributa quae appropriantur personis, sicut potentia patri, sapientia filio, bonitas spiritui sancto, ut infra patebit. Quod ergo Aristoteles dicit, per hunc numerum adhibuimus nos ipsos etc., non est sic intelligendum, quod ipse poneret ternarium numerum in divinis, sed vult dicere quod antiqui utebantur ternario numero in sacrificiis et orationibus, propter quandam ternarii numeri perfectionem. In libris etiam Platonicorum invenitur in principio erat verum, non secundum quod verbum significat personam genitam in divinis, sed secundum quod per verbum intelligitur ratio idealis, per quam Deus omnia condidit, quae filio appropriatur. Et licet appropriata tribus personis cognoscerent, dicuntur tamen in tertio signo defecisse, idest in cognitione tertiae personae, quia a bonitate, quae spiritui sancto appropriatur, deviaverunt, dum cognoscentes Deum, non sicut Deum glorificaverunt, ut dicitur Rom. I. Vel, quia ponebant Platonici unum primum ens, quod etiam dicebant esse patrem totius universitatis rerum, consequenter ponebant aliam substantiam sub eo, quam vocabant mentem vel paternum intellectum, in qua erant rationes omnium rerum, sicut Macrobius recitat super somnium Scipionis, non autem ponebant aliquam substantiam tertiam separatam, quae videretur spiritui sancto respondere. Sic autem nos non ponimus patrem et filium, secundum substantiam differentes, sed hoc fuit error Origenis et Arii. Sequentium in hoc Platonicos. Quod vero Trismegistus dixit, monas monadem genuit, et in se suum reflexit ardorem, non est referendum ad generationem filii vel processionem spiritus sancti, sed ad productionem mundi, nam unus Deus produxit unum mundum propter sui ipsius amorem. Reply to Objection 1: The philosophers did not know the mystery of the trinity of the divine persons by its proper attributes, such as paternity, filiation, and procession, according to the Apostle's words, "We speak the wisdom of God which none of the princes of the world"—i.e. the philosophers—"knew" (1 Cor. 2:6). Nevertheless, they knew some of the essential attributes appropriated to the persons, as power to the Father, wisdom to the Son, goodness to the Holy Ghost; as will later on appear. So, when Aristotle said, "By this number," etc., we must not take it as if he affirmed a threefold number in God, but that he wished to say that the ancients used the threefold number in their sacrifices and prayers on account of some perfection residing in the number three. In the Platonic books also we find, "In the beginning was the word," not as meaning the Person begotten in God, but as meaning the ideal type whereby God made all things, and which is appropriated to the Son. And although they knew these were appropriated to the three persons, yet they are said to have failed in the third sign—that is, in the knowledge of the third person, because they deviated from the goodness appropriated to the Holy Ghost, in that knowing God "they did not glorify Him as God" (Rm. 1); or, because the Platonists asserted the existence of one Primal Being whom they also declared to be the father of the universe, they consequently maintained the existence of another substance beneath him, which they called "mind" or the "paternal intellect," containing the idea of all things, as Macrobius relates (Som. Scip. iv). They did not, however, assert the existence of a third separate substance which might correspond to the Holy Ghost. So also we do not assert that the Father and the Son differ in substance, which was the error of Origen and Arius, who in this followed the Platonists. When Trismegistus says, "Monad begot monad," etc., this does not refer to the generation of the Son, or to the procession of the Holy Ghost, but to the production of the world. For one God produced one world by reason of His love for Himself.
Ad secundum dicendum quod ad aliquam rem dupliciter inducitur ratio. Uno modo, ad probandum sufficienter aliquam radicem, sicut in scientia naturali inducitur ratio sufficiens ad probandum quod motus caeli semper sit uniformis velocitatis. Alio modo inducitur ratio, non quae sufficienter probet radicem, sed quae radici iam positae ostendat congruere consequentes effectus, sicut in astrologia ponitur ratio excentricorum et epicyclorum ex hoc quod, hac positione facta, possunt salvari apparentia sensibilia circa motus caelestes, non tamen ratio haec est sufficienter probans, quia etiam forte alia positione facta salvari possent. Primo ergo modo potest induci ratio ad probandum Deum esse unum, et similia. Sed secundo modo se habet ratio quae inducitur ad manifestationem Trinitatis, quia scilicet, Trinitate posita, congruunt huiusmodi rationes; non tamen ita quod per has rationes sufficienter probetur Trinitas personarum. Et hoc patet per singula. Bonitas enim infinita Dei manifestatur etiam in productione creaturarum, quia infinitae virtutis est ex nihilo producere. Non enim oportet, si infinita bonitate se communicat, quod aliquid infinitum a Deo procedat, sed secundum modum suum recipiat divinam bonitatem. Similiter etiam quod dicitur, quod sine consortio non potest esse iucunda possessio alicuius boni, locum habet quando in una persona non invenitur perfecta bonitas; unde indiget, ad plenam iucunditatis bonitatem, bono alicuius alterius consociati sibi. Similitudo autem intellectus nostri non sufficienter probat aliquid de Deo, propter hoc quod intellectus non univoce invenitur in Deo et in nobis. Et inde est quod Augustinus, super Ioan., dicit quod per fidem venitur ad cognitionem, et non e converso. Reply to Objection 2: Reason may be employed in two ways to establish a point: firstly, for the purpose of furnishing sufficient proof of some principle, as in natural science, where sufficient proof can be brought to show that the movement of the heavens is always of uniform velocity. Reason is employed in another way, not as furnishing a sufficient proof of a principle, but as confirming an already established principle, by showing the congruity of its results, as in astrology the theory of eccentrics and epicycles is considered as established, because thereby the sensible appearances of the heavenly movements can be explained; not, however, as if this proof were sufficient, forasmuch as some other theory might explain them. In the first way, we can prove that God is one; and the like. In the second way, reasons avail to prove the Trinity; as, when assumed to be true, such reasons confirm it. We must not, however, think that the trinity of persons is adequately proved by such reasons. This becomes evident when we consider each point; for the infinite goodness of God is manifested also in creation, because to produce from nothing is an act of infinite power. For if God communicates Himself by His infinite goodness, it is not necessary that an infinite effect should proceed from God: but that according to its own mode and capacity it should receive the divine goodness. Likewise, when it is said that joyous possession of good requires partnership, this holds in the case of one not having perfect goodness: hence it needs to share some other's good, in order to have the goodness of complete happiness. Nor is the image in our mind an adequate proof in the case of God, forasmuch as the intellect is not in God and ourselves univocally. Hence, Augustine says (Tract. xxvii. in Joan.) that by faith we arrive at knowledge, and not conversely.
Ad tertium dicendum quod cognitio divinarum personarum fuit necessaria nobis dupliciter. Uno modo, ad recte sentiendum de creatione rerum. Per hoc enim quod dicimus Deum omnia fecisse verbo suo, excluditur error ponentium Deum produxisse res ex necessitate naturae. Per hoc autem quod ponimus in eo processionem amoris, ostenditur quod Deus non propter aliquam indigentiam creaturas produxit, neque propter aliquam aliam causam extrinsecam; sed propter amorem suae bonitatis. Unde et Moyses, postquam dixerat, in principio creavit Deus caelum et terram, subdit, dixit Deus, fiat lux, ad manifestationem divini verbi; et postea dixit, vidit Deus lucem, quod esset bona, ad ostendendum approbationem divini amoris; et similiter in aliis operibus. Alio modo, et principalius, ad recte sentiendum de salute generis humani, quae perficitur per filium incarnatum, et per donum spiritus sancti. Reply to Objection 3: There are two reason why the knowledge of the divine persons was necessary for us. It was necessary for the right idea of creation. The fact of saying that God made all things by His Word excludes the error of those who say that God produced things by necessity. When we say that in Him there is a procession of love, we show that God produced creatures not because He needed them, nor because of any other extrinsic reason, but on account of the love of His own goodness. So Moses, when he had said, "In the beginning God created heaven and earth," subjoined, "God said, Let there be light," to manifest the divine Word; and then said, "God saw the light that it was good," to show proof of the divine love. The same is also found in the other works of creation. In another way, and chiefly, that we may think rightly concerning the salvation of the human race, accomplished by the Incarnate Son, and by the gift of the Holy Ghost.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 32 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether there are notions in God?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non sint ponendae notiones in divinis. Dicit enim Dionysius, in I cap. de Div. Nom., quod non est audendum dicere aliquid de Deo, praeter ea quae nobis ex sacris eloquiis sunt expressa. Sed de notionibus nulla fit mentio in eloquiis sacrae Scripturae. Ergo non sunt ponendae notiones in divinis. Objection 1: It would seem that in God there are no notions. For Dionysius says (Div. Nom. i): "We must not dare to say anything of God but what is taught to us by the Holy Scripture." But Holy Scripture does not say anything concerning notions. Therefore there are none in God.
Praeterea, quidquid ponitur in divinis, aut pertinet ad unitatem essentiae, aut ad Trinitatem personarum. Sed notiones non pertinent ad unitatem essentiae, nec ad Trinitatem personarum. De notionibus enim neque praedicantur ea quae sunt essentiae, non enim dicimus quod paternitas sit sapiens vel creet, neque etiam ea quae sunt personae; non enim dicimus quod paternitas generet et filiatio generetur. Ergo non sunt ponendae notiones in divinis. Objection 2: Further, all that exists in God concerns the unity of the essence or the trinity of the persons. But the notions do not concern the unity of the essence, nor the trinity of the persons; for neither can what belongs to the essence be predicated of the notions: for instance, we do not say that paternity is wise or creates; nor can what belongs to the persons be so predicated; for example, we do not say that paternity begets, nor that filiation is begotten. Therefore there do not exist notions in God.
Praeterea, in simplicibus non sunt ponenda aliqua abstracta, quae sint principia cognoscendi, quia cognoscuntur seipsis. Sed divinae personae sunt simplicissimae. Ergo non sunt ponendae in divinis personis notiones. Objection 3: Further, we do not require to presuppose any abstract notions as principles of knowing things which are devoid of composition: for they are known of themselves. But the divine persons are supremely simple. Therefore we are not to suppose any notions in God.
Sed contra est quod dicit Ioannes Damascenus, differentiam hypostaseon, idest personarum, in tribus proprietatibus, idest paternali et filiali et processionali, recognoscimus. Sunt ergo ponendae proprietates et notiones in divinis. On the contrary, Damascene says (De Fide Orth. iii, 5): "We recognize difference of hypostases [i.e. of persons], in the three properties; i.e. in the paternal, the filial, and the processional." Therefore we must admit properties and notions in God.
Respondeo dicendum quod Praepositivus, attendens simplicitatem personarum, dixit non esse ponendas proprietates et notiones in divinis, et sicubi inveniantur, exponit abstractum pro concreto, sicut enim consuevimus dicere, rogo benignitatem tuam, idest te benignum, ita cum dicitur in divinis paternitas, intelligitur Deus pater. I answer that, Prepositivus, considering the simplicity of the persons, said that in God there were no properties or notions, and wherever there were mentioned, he propounded the abstract for the concrete. For as we are accustomed to say, "I beseech your kindness"—i.e. you who are kind—so when we speak of paternity in God, we mean God the Father.
Sed, sicut ostensum est supra, divinae simplicitati non praeiudicat quod in divinis utamur nominibus concretis et abstractis. Quia secundum quod intelligimus, sic nominamus. Intellectus autem noster non potest pertingere ad ipsam simplicitatem divinam, secundum quod in se est consideranda, et ideo secundum modum suum divina apprehendit et nominat, idest secundum quod invenitur in rebus sensibilibus, a quibus cognitionem accipit. In quibus, ad significandum simplices formas, nominibus abstractis utimur, ad significandum vero res subsistentes, utimur nominibus concretis. But, as shown above (Question [3], Article [3], ad 1), the use of concrete and abstract names in God is not in any way repugnant to the divine simplicity; forasmuch as we always name a thing as we understand it. Now, our intellect cannot attain to the absolute simplicity of the divine essence, considered in itself, and therefore, our human intellect apprehends and names divine things, according to its own mode, that is in so far as they are found in sensible objects, whence its knowledge is derived. In these things we use abstract terms to signify simple forms; and to signify subsistent things we use concrete terms. Hence also we signify divine things, as above stated, by abstract names, to express their simplicity; whereas, to express their subsistence and completeness, we use concrete names.
Unde et divina, sicut supra dictum est, ratione simplicitatis, per nomina abstracta significamus, ratione vero subsistentiae et complementi, per nomina concreta. Oportet autem non solum nomina essentialia in abstracto et in concreto significare, ut cum dicimus deitatem et Deum, vel sapientiam et sapientem; sed etiam personalia, ut dicamus paternitatem et patrem. But not only must essential names be signified in the abstract and in the concrete, as when we say Deity and God; or wisdom and wise; but the same applies to the personal names, so that we may say paternity and Father.
Ad quod duo praecipue nos cogunt. Primo quidem, haereticorum instantia. Cum enim confiteamur patrem et filium et spiritum sanctum esse unum Deum et tres personas, quaerentibus quo sunt unus Deus, et quo sunt tres personae, sicut respondetur quod sunt essentia vel deitate unum, ita oportuit esse aliqua nomina abstracta, quibus responderi possit personas distingui. Et huiusmodi sunt proprietates vel notiones in abstracto significatae, ut paternitas et filiatio. Et ideo essentia significatur in divinis ut quid, persona vero ut quis, proprietas autem ut quo. Two chief motives for this can be cited. The first arises from the obstinacy of heretics. For since we confess the Father, the Son, and the Holy Ghost to be one God and three persons, to those who ask: "Whereby are They one God? and whereby are They three persons?" as we answer that They are one in essence or deity; so there must also be some abstract terms whereby we may answer that the persons are distinguished; and these are the properties or notions signified by an abstract term, as paternity and filiation. Therefore the divine essence is signified as "What"; and the person as "Who"; and the property as "Whereby."
Secundo, quia una persona invenitur in divinis referri ad duas personas, scilicet persona patris ad personam filii et personam spiritus sancti. Non autem una relatione, quia sic sequeretur quod etiam filius et spiritus sanctus una et eadem relatione referrentur ad patrem; et sic, cum sola relatio in divinis multiplicet Trinitatem, sequeretur quod filius et spiritus sanctus non essent duae personae. Neque potest dici, ut Praepositivus dicebat, quod sicut Deus uno modo se habet ad creaturas, cum tamen creaturae diversimode se habeant ad ipsum, sic pater una relatione refertur ad filium et ad spiritum sanctum, cum tamen illi duo duabus relationibus referantur ad patrem. Quia cum ratio specifica relativi consistat in hoc quod ad aliud se habet, necesse est dicere quod duae relationes non sunt diversae secundum speciem, si ex opposito una relatio eis correspondeat, oportet enim aliam speciem relationis esse domini et patris, secundum diversitatem filiationis et servitutis. Omnes autem creaturae sub una specie relationis referuntur ad Deum, ut sunt creaturae ipsius, filius autem et spiritus sanctus non secundum relationes unius rationis referuntur ad patrem, unde non est simile. The second motive is because one person in God is related to two persons—namely, the person of the Father to the person of the Son and the person of the Holy Ghost. This is not, however, by one relation; otherwise it would follow that the Son also and the Holy Ghost would be related to the Father by one and the same relation. Thus, since relation alone multiplies the Trinity, it would follow that the Son and the Holy Ghost would not be two persons. Nor can it be said with Prepositivus that as God is related in one way to creatures, while creatures are related to Him in divers ways, so the Father is related by one relation to the Son and to the Holy Ghost; whereas these two persons are related to the Father by two relations. For, since the very specific idea of a relation is that it refers to another, it must be said that two relations are not specifically different if but one opposite relation corresponds to them. For the relation of lord and father must differ according to the difference of filiation and servitude. Now, all creatures are related to God as His creatures by one specific relation. But the Son and the Holy Ghost are not related to the Father by one and the same kind of relation. Hence there is no parity.
Et iterum, in Deo non requiritur relatio realis ad creaturam, ut supra dictum est, relationes autem rationis in Deo multiplicare non est inconveniens. Sed in patre oportet esse relationem realem qua refertur ad filium et spiritum sanctum, unde secundum duas relationes filii et spiritus sancti quibus referuntur ad patrem, oportet intelligi duas relationes in patre, quibus referatur ad filium et spiritum sanctum. Unde, cum non sit nisi una patris persona, necesse fuit seorsum significari relationes in abstracto, quae dicuntur proprietates et notiones. Further, in God there is no need to admit any real relation to the creature (Question [28], Article [1],3); while there is no reason against our admitting in God, many logical relations. But in the Father there must be a real relation to the Son and to the Holy Ghost. Hence, corresponding to the two relations of the Son and of the Holy Ghost, whereby they are related to the Father, we must understand two relations in the Father, whereby He is related to the Son and to the Holy Ghost. Hence, since there is only one Person of the Father, it is necessary that the relations should be separately signified in the abstract; and these are what we mean by properties and notions.
Ad primum ergo dicendum quod, licet de notionibus non fiat mentio in sacra Scriptura, fit tamen mentio de personis, in quibus intelliguntur notiones, sicut abstractum in concreto. Reply to Objection 1: Although the notions are not mentioned in Holy Scripture, yet the persons are mentioned, comprising the idea of notions, as the abstract is contained in the concrete.
Ad secundum dicendum quod notiones significantur in divinis, non ut res, sed ut rationes quaedam quibus cognoscuntur personae; licet ipsae notiones vel relationes realiter sint in Deo, ut supra dictum est. Et ideo ea quae habent ordinem aliquem ad actum aliquem essentialem vel personalem, non possunt dici de notionibus, quia hoc repugnat modo significandi ipsarum. Unde non possumus dicere quod paternitas generet vel creet, sit sapiens vel intelligens. Essentialia vero quae non habent ordinem ad aliquem actum, sed removent conditiones creaturae a Deo possunt praedicari de notionibus, possumus enim dicere quod paternitas est aeterna vel immensa, vel quodcumque huiusmodi. Et similiter, propter identitatem rei, possunt substantiva personalia et essentialia praedicari de notionibus, possumus enim dicere quod paternitas est Deus, et paternitas est pater. Reply to Objection 2: In God the notions have their significance not after the manner of realities, but by way of certain ideas whereby the persons are known; although in God these notions or relations are real, as stated above (Question [28], Article [1]). Therefore whatever has order to any essential or personal act, cannot be applied to the notions; forasmuch as this is against their mode of signification. Hence we cannot say that paternity begets, or creates, or is wise, or is intelligent. The essentials, however, which are not ordered to any act, but simply remove created conditions from God, can be predicated of the notions; for we can say that paternity is eternal, or immense, or such like. So also on account of the real identity, substantive terms, whether personal or essential, can be predicated of the notions; for we can say that paternity is God, and that paternity is the Father.
Ad tertium dicendum quod, licet personae sint simplices, tamen absque praeiudicio simplicitatis possunt propriae rationes personarum in abstracto significari, ut dictum est/ Reply to Objection 3: Although the persons are simple, still without prejudice to their simplicity, the proper ideas of the persons can be abstractedly signified, as above explained.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 32 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether there are five notions?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non sint quinque notiones. Propriae enim notiones personarum sunt relationes quibus distinguuntur. Sed relationes in divinis non sunt nisi quatuor, ut supra dictum est. Ergo et notiones sunt tantum quatuor. Objection 1: It would seem that there are not five notions. For the notions proper to the persons are the relations whereby they are distinguished from each other. But the relations in God are only four (Question [28], Article [4]). Therefore the notions are only four in number.
Praeterea, propter hoc quod in divinis est una essentia, dicitur Deus unus, propter hoc autem quod sunt tres personae, dicitur Deus trinus. Si ergo in divinis sunt quinque notiones, dicetur quinus, quod est inconveniens. Objection 2: Further, as there is only one essence in God, He is called one God, and because in Him there are three persons, He is called the Trine God. Therefore, if in God there are five notions, He may be called quinary; which cannot be allowed.
Praeterea, si, tribus personis existentibus in divinis, sunt quinque notiones, oportet quod in aliqua personarum sint aliquae notiones duae vel plures; sicut in persona patris ponitur innascibilitas et paternitas et communis spiratio. Aut igitur istae tres notiones differunt re, aut non. Si differunt re, sequitur quod persona patris sit composita ex pluribus rebus. Si autem differunt ratione tantum, sequitur quod una earum possit de alia praedicari, ut dicamus quod, sicut bonitas divina est eius sapientia propter indifferentiam rei, ita communis spiratio sit paternitas, quod non conceditur. Igitur non sunt quinque notiones. Objection 3: Further, if there are five notions for the three persons in God, there must be in some one person two or more notions, as in the person of the Father there is innascibility and paternity, and common spiration. Either these three notions really differ, or not. If they really differ, it follows that the person of the Father is composed of several things. But if they differ only logically, it follows that one of them can be predicated of another, so that we can say that as the divine goodness is the same as the divine wisdom by reason of the common reality, so common spiration is paternity; which is not to be admitted. Therefore there are not five notions.
Sed contra, videtur quod sint plures. Quia sicut pater a nullo est, et secundum hoc accipitur notio quae dicitur innascibilitas, ita a spiritu sancto non est alia persona. Et secundum hoc oportebit accipere sextam notionem. Objection 4: On the contrary, It seems that there are more; because as the Father is from no one, and therefrom is derived the notion of innascibility; so from the Holy Ghost no other person proceeds. And in this respect there ought to be a sixth notion.
Praeterea, sicut patri et filio commune est quod ab eis procedat spiritus sanctus, ita commune est filio et spiritui sancto quod procedant a patre. Ergo, sicut una notio ponitur communis patri et filio, ita debet poni una notio communis filio et spiritui sancto. Objection 5: Further, as the Father and the Son are the common origin of the Holy Ghost, so it is common to the Son and the Holy Ghost to proceed from the Father. Therefore, as one notion is common to the Father and the Son, so there ought to be one notion common to the Son and to the Holy Ghost.
Respondeo dicendum quod notio dicitur id quod est propria ratio cognoscendi divinam personam. Divinae autem personae multiplicantur secundum originem. Ad originem autem pertinet a quo alius, et qui ab alio, et secundum hos duos modos potest innotescere persona. Igitur persona patris non potest innotescere per hoc quod sit ab alio, sed per hoc quod a nullo est, et sic ex hac parte eius notio est innascibilitas. Sed inquantum aliquis est ab eo, innotescit dupliciter. Quia inquantum filius est ab eo, innotescit notione paternitatis, inquantum autem spiritus sanctus est ab eo, innotescit notione communis spirationis. Filius autem potest innotescere per hoc quod est ab alio nascendo, et sic innotescit per filiationem. Et per hoc quod est alius ab eo, scilicet spiritus sanctus, et per hoc innotescit eodem modo sicut et pater, scilicet communi spiratione. Spiritus sanctus autem innotescere potest per hoc quod est ab alio vel ab aliis, et sic innotescit processione. Non autem per hoc quod alius sit ab eo, quia nulla divina persona procedit ab eo. I answer that, A notion is the proper idea whereby we know a divine Person. Now the divine persons are multiplied by reason of their origin: and origin includes the idea of someone from whom another comes, and of someone that comes from another, and by these two modes a person can be known. Therefore the Person of the Father cannot be known by the fact that He is from another; but by the fact that He is from no one; and thus the notion that belongs to Him is called "innascibility." As the source of another, He can be known in two ways, because as the Son is from Him, the Father is known by the notion of "paternity"; and as the Holy Ghost is from Him, He is known by the notion of "common spiration." The Son can be known as begotten by another, and thus He is known by "filiation"; and also by another person proceeding from Him, the Holy Ghost, and thus He is known in the same way as the Father is known, by "common spiration." The Holy Ghost can be known by the fact that He is from another, or from others; thus He is known by "procession"; but not by the fact that another is from Him, as no divine person proceeds from Him.
Sunt igitur quinque notiones in divinis, scilicet innascibilitas, paternitas, filiatio, communis spiratio et processio. Harum autem tantum quatuor sunt relationes, nam innascibilitas non est relatio nisi per reductionem, ut infra dicetur. Quatuor autem tantum proprietates sunt, nam communis spiratio non est proprietas, quia convenit duabus personis. Tres autem sunt notiones personales, idest constituentes personas, scilicet paternitas, filiatio et processio, nam communis spiratio et innascibilitas dicuntur notiones personarum, non autem personales, ut infra magis patebit. Therefore, there are Five notions in God: "innascibility," "paternity," "filiation," and "procession." Of these only four are relations, for "innascibility" is not a relation, except by reduction, as will appear later (Question [33], Article [4], ad 3). Four only are properties. For "common spiration" is not a property; because it belongs to two persons. Three are personal notions—i.e. constituting persons, "paternity," "filiation," and "procession." "Common spiration" and "innascibility" are called notions of Persons, but not personal notions, as we shall explain further on (Question [40], Article [1], ad 1).
Ad primum ergo dicendum quod praeter quatuor relationes oportet ponere aliam notionem, ut dictum est. Reply to Objection 1: Besides the four relations, another notion must be admitted, as above explained.
Ad secundum dicendum quod essentia in divinis significatur ut res quaedam; et similiter personae significantur ut res quaedam sed notiones significantur ut rationes notificantes personas. Et ideo, licet dicatur Deus unus propter unitatem essentiae, et trinus propter Trinitatem personarum; non tamen dicitur quinus propter quinque notiones. Reply to Objection 2: The divine essence is signified as a reality; and likewise the persons are signified as realities; whereas the notions are signified as ideas notifying the persons. Therefore, although God is one by unity of essence, and trine by trinity of persons, nevertheless He is not quinary by the five notions.
Ad tertium dicendum quod, cum sola oppositio relativa faciat pluralitatem realem in divinis, plures proprietates unius personae, cum non opponantur ad invicem relative, non differunt realiter. Nec tamen de invicem praedicantur, quia significantur ut diversae rationes personarum. Sicut etiam non dicimus quod attributum potentiae sit attributum scientiae, licet dicamus quod scientia sit potentia. Reply to Objection 3: Since the real plurality in God is founded only on relative opposition, the several properties of one Person, as they are not relatively opposed to each other, do not really differ. Nor again are they predicated of each other, because they are different ideas of the persons; as we do not say that the attribute of power is the attribute of knowledge, although we do say that knowledge is power.
Ad quartum dicendum quod, cum persona importet dignitatem, ut supra dictum est, non potest accipi notio aliqua spiritus sancti ex hoc quod nulla persona est ab ipso. Hoc enim non pertinet ad dignitatem ipsius; sicut pertinet ad auctoritatem patris quod sit a nullo. Reply to Objection 4: Since Person implies dignity, as stated above (Question [19], Article [3]) we cannot derive a notion of the Holy Spirit from the fact that no person is from Him. For this does not belong to His dignity, as it belongs to the authority of the Father that He is from no one.
Ad quintum dicendum quod filius et spiritus sanctus non conveniunt in uno speciali modo existendi a patre; sicut pater et filius conveniunt in uno speciali modo producendi spiritum sanctum. Id autem quod est principium innotescendi, oportet esse aliquid speciale. Et ideo non est simile. Reply to Objection 5: The Son and the Holy Ghost do not agree in one special mode of existence derived from the Father; as the Father and the Son agree in one special mode of producing the Holy Ghost. But the principle on which a notion is based must be something special; thus no parity of reasoning exists.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 32 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether it is lawful to have various contrary opinions of notions?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod non liceat contrarie opinari de notionibus. Dicit enim Augustinus, in I de Trin., quod non erratur alicubi periculosius quam in materia Trinitatis, ad quam certum est notiones pertinere. Sed contrariae opiniones non possunt esse absque errore. Ergo contrarie opinari circa notiones non licet. Objection 1: It would seem that it is not lawful to have various contrary opinions of the notions. For Augustine says (De Trin. i, 3): "No error is more dangerous than any as regards the Trinity": to which mystery the notions assuredly belong. But contrary opinions must be in some way erroneous. Therefore it is not right to have contrary opinions of the notions.
Praeterea, per notiones cognoscuntur personae, ut dictum est. Sed circa personas non licet contrarie opinari. Ergo nec circa notiones. Objection 2: Further, the persons are known by the notions. But no contrary opinion concerning the persons is to be tolerated. Therefore neither can there be about the notions.
Sed contra, articuli fidei non sunt de notionibus. Ergo circa notiones licet sic vel aliter opinari. On the contrary, The notions are not articles of faith. Therefore different opinions of the notions are permissible.
Respondeo dicendum quod ad fidem pertinet aliquid dupliciter. Uno modo, directe; sicut ea quae nobis sunt principaliter divinitus tradita, ut Deum esse trinum et unum, filium Dei esse incarnatum, et huiusmodi. Et circa haec opinari falsum, hoc ipso inducit haeresim, maxime si pertinacia adiungatur. Indirecte vero ad fidem pertinent ea ex quibus consequitur aliquid contrarium fidei; sicut si quis diceret Samuelem non fuisse filium Elcanae; ex hoc enim sequitur Scripturam divinam esse falsam. Circa huiusmodi ergo absque periculo haeresis aliquis falsum potest opinari, antequam consideretur, vel determinatum sit, quod ex hoc sequitur aliquid contrarium fidei, et maxime si non pertinaciter adhaereat. Sed postquam manifestum est, et praecipue si sit per Ecclesiam determinatum, quod ex hoc sequitur aliquid contrarium fidei, in hoc errare non esset absque haeresi. Et propter hoc, multa nunc reputantur haeretica, quae prius non reputabantur, propter hoc quod nunc est magis manifestum quid ex eis sequatur. I answer that, Anything is of faith in two ways; directly, where any truth comes to us principally as divinely taught, as the trinity and unity of God, the Incarnation of the Son, and the like; and concerning these truths a false opinion of itself involves heresy, especially if it be held obstinately. A thing is of faith, indirectly, if the denial of it involves as a consequence something against faith; as for instance if anyone said that Samuel was not the son of Elcana, for it follows that the divine Scripture would be false. Concerning such things anyone may have a false opinion without danger of heresy, before the matter has been considered or settled as involving consequences against faith, and particularly if no obstinacy be shown; whereas when it is manifest, and especially if the Church has decided that consequences follow against faith, then the error cannot be free from heresy. For this reason many things are now considered as heretical which were formerly not so considered, as their consequences are now more manifest.
Sic igitur dicendum est quod circa notiones aliqui absque periculo haeresis contrarie sunt opinati, non intendentes sustinere aliquid contrarium fidei. Sed si quis falsum opinaretur circa notiones, considerans quod ex hoc sequatur aliquid contrarium fidei, in haeresim laberetur. So we must decide that anyone may entertain contrary opinions about the notions, if he does not mean to uphold anything at variance with faith. If, however, anyone should entertain a false opinion of the notions, knowing or thinking that consequences against the faith would follow, he would lapse into heresy.
Et per hoc patet responsio ad obiecta. By what has been said all the objections may be solved.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:04 1998.