St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

 

Index  [<< | >>]
Second Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 187  [<< | >>]


OF THOSE THINGS THAT ARE COMPETENT TO RELIGIOUS (SIX ARTICLES)

Deinde considerandum est de his quae competunt religiosis. Et circa hoc quaeruntur sex.    We must now consider the things that are competent to religious; and under this head there are six points of inquiry:
Primo, utrum liceat eis docere, praedicare, et alia huiusmodi facere.     (1) Whether it is lawful for them to teach, preach, and do like things?
Secundo, utrum liceat eis de negotiis saecularibus se intromittere.     (2) Whether it is lawful for them to meddle in secular business?
Tertio, utrum teneantur manibus operari.     (3) Whether they are bound to manual labor?
Quarto, utrum liceat eis de eleemosynis vivere.     (4) Whether it is lawful for them to live on alms?
Quinto, utrum liceat eis mendicare.     (5) Whether it is lawful for them to quest?
Sexto, utrum liceat eis vestimenta ceteris viliora deferre.     (6) Whether it is lawful for them to wear coarser clothes than other persons?

 

Index  [<< | >>]
Second Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 187  [<< | >>]
Article: 1  [<< | >>]

Whether it is lawful for religious to teach, preach, and the like?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod religiosis non liceat docere, praedicare, et alia huiusmodi facere. Dicitur enim VII, qu. I, in quodam statuto Constantinopolitanae synodi, monachorum vita subiectionis habet verbum et discipulatus, non docendi, vel praesidendi, vel pascendi alios. Hieronymus etiam dicit, ad Riparium et desiderium, monachus non doctoris, sed plangentis habet officium. Leo etiam Papa dicit, ut habetur XVI, qu. I, praeter domini sacerdotes, nullus audeat praedicare, sive monachus sive laicus ille sit qui cuiuslibet scientiae nomine gloriatur. Sed non licet transgredi proprium officium et statutum Ecclesiae. Ergo videtur quod religiosis non liceat docere, praedicare, et alia huiusmodi facere.   Objection 1: It would seem unlawful for religious to teach, preach, and the like. For it is said (VII, qu. i, can. Hoc nequaquam) in an ordinance of a synod of Constantinople [*Pseudosynod held by Photius in the year 879]: "The monastic life is one of subjection and discipleship, not of teaching, authority, or pastoral care." And Jerome says (ad Ripar. et Desider. [*Contra Vigilant. xvi]): "A monk's duty is not to teach but to lament." Again Pope Leo [*Leo I, Ep. cxx ad Theodoret., 6, cf. XVI, qu. i, can. Adjicimus]: says "Let none dare to preach save the priests of the Lord, be he monk or layman, and no matter what knowledge he may boast of having." Now it is not lawful to exceed the bounds of one's office or transgress the ordinance of the Church. Therefore seemingly it is unlawful for religious to teach, preach, and the like.
Praeterea, in statuto Nicaenae synodi, quod ponitur XVI, qu. I, sic dicitur, firmiter et indissolubiliter omnibus praecipimus, ut aliquis monachus poenitentiam nemini tribuat, nisi invicem sibi, ut iustum est. Mortuum non sepeliat, nisi monachum secum in monasterio commorantem, vel si fortuito quemcumque advenientium fratrum ibi mori contigerit. Sed sicut ista pertinent ad officium clericorum, ita etiam praedicare et docere. Ergo, cum alia sit causa monachi, et alia clerici, sicut Hieronymus dicit, ad Heliodorum; videtur quod non liceat religiosis praedicare et docere, et alia huiusmodi facere.   Objection 2: Further, in an ordinance of the Council of Nicea (cf. XVI, qu. i, can. Placuit) it is laid down as follows: "It is our absolute and peremptory command addressed to all that monks shall not hear confessions except of one another, as is right, that they shall not bury the dead except those dwelling with them in the monastery, or if by chance a brother happen to die while on a visit." But just as the above belong to the duty of clerics, so also do preaching and teaching. Therefore since "the business of a monk differs from that of a cleric," as Jerome says (Ep. xiv ad Heliod.), it would seem unlawful for religious to preach, teach, and the like.
Praeterea, Gregorius dicit, in Regist., nemo potest ecclesiasticis obsequiis deservire, et in monastica regula ordinate persistere, et habetur XVI, qu. I. Sed monachi tenentur in monastica regula ordinate persistere. Ergo videtur quod non possint ecclesiasticis obsequiis deservire. Docere autem et praedicare pertinent ad ecclesiastica obsequia. Ergo videtur quod non liceat eis praedicare aut docere, aut aliquid huiusmodi facere.   Objection 3: Further, Gregory says (Regist. v, Ep. 1): "No man can fulfil ecclesiastical duties, and keep consistently to the monastic rule": and this is quoted XVI, qu. i, can. Nemo potest. Now monks are bound to keep consistently to the monastic rule. Therefore it would seem that they cannot fulfil ecclesiastical duties, whereof teaching and preaching are a part. Therefore seemingly it is unlawful for them to preach, teach, and do similar things.
Sed contra est quod Gregorius dicit, et habetur causa et quaestione eadem, ex auctoritate huius decreti, quod apostolico moderamine et pietatis officio a nobis est constitutum, sacerdotibus monachis, apostolorum figuram tenentibus, liceat praedicare, baptizare, communionem dare, pro peccatoribus orare, poenitentiam imponere, atque peccata solvere.   On the contrary, Gregory is quoted (XVI, qu. i, can. Ex auctoritate) as saying: "By authority of this decree framed in virtue of our apostolic power and the duty of our office, be it lawful to monk priests who are configured to the apostles, to preach, baptize, give communion, pray for sinners, impose penance, and absolve from sin."
Respondeo dicendum quod aliquid dicitur non licere alicui dupliciter. Uno modo, quia habet in se quod contrariatur ei quod dicitur non licere, sicut nulli homini licet peccare, quia habet in se quilibet homo rationem et obligationem ad legem Dei, quibus contrariatur peccatum. Et hoc modo dicitur alicui non licere praedicare vel docere, vel aliquid huiusmodi facere, quia habet in se aliquid quod his repugnat, vel ratione praecepti, sicut his qui sunt irregulares, ex statuto Ecclesiae, non licet ascendere ad sacros ordines; vel propter peccatum, secundum illud Psalmi, peccatori autem dixit Deus, quare tu enarras iustitias meas?   I answer that, A thing is declared to be unlawful to a person in two ways. First, because there is something in him contrary to that which is declared unlawful to him: thus to no man is it lawful to sin, because each man has in himself reason and an obligation to God's law, to which things sin is contrary. And in this way it is said to be unlawful for a person to preach, teach, or do like things, because there is in him something incompatible with these things, either by reason of a precept—thus those who are irregular by ordinance of the Church may not be raised to the sacred orders—or by reason of sin, according to Ps. 49:16, "But to the sinner God hath said: Why dost thou declare My justice?"
Hoc autem modo, non est illicitum religiosis praedicare, docere, et alia huiusmodi facere. Tum quia ex voto vel praecepto regulae non obligantur ad hoc quod ab his abstineant. Tum etiam quia non redduntur ad haec minus idonei ex aliquo peccato commisso, sed magis idonei, ex exercitio sanctitatis quod assumpserunt. Stultum autem est dicere ut per hoc quod aliquis in sanctitate promovetur, efficiatur minus idoneus ad spiritualia officia exercenda. Et ideo stulta est quorundam opinio dicentium quod ipse status religionis impedimentum affert talia exequendi. Quorum errorem Bonifacius Papa rationibus supra dictis excludit, dicens, ut habetur XVI, qu. I, sunt nonnulli, nullo dogmate fulti, audacissimo quidem zelo magis amaritudinis quam dilectionis inflammati, asserentes monachos, quia mundo mortui sunt et Deo vivunt, sacerdotalis officii potentia indignos. Sed omnino labuntur. Quod ostendit, primo quidem, quia non contrariatur regulae, subdit enim, neque enim beatus Benedictus, monachorum praeceptor almificus, huiuscemodi rei aliquo modo fuit interdictor. Et similiter nec in aliis regulis hoc prohibetur. Secundo improbat praedictum errorem ex idoneitate monachorum, cum in fine capituli subdit, quanto quisque est excellentior, tanto et in illis, scilicet spiritualibus operibus, potentior.    In this way it is not unlawful for religious to preach, teach, and do like things, both because they are bound neither by vow nor by precept of their rule to abstain from these things, and because they are not rendered less apt for these things by any sin committed, but on the contrary they are the more apt through having taken upon themselves the practice of holiness. For it is foolish to say that a man is rendered less fit for spiritual duties through advancing himself in holiness; and consequently it is foolish to declare that the religious state is an obstacle to the fulfilment of such like duties. This error is rejected by Pope Boniface [*Boniface IV] for the reasons given above. His words which are quoted (XVI, qu. i, can. Sunt. nonnulli) are these: "There are some who without any dogmatic proof, and with extreme daring, inspired with a zeal rather of bitterness than of love, assert that monks though they be dead to the world and live to God, are unworthy of the power of the priestly office, and that they cannot confer penance, nor christen, nor absolve in virtue of the power divinely bestowed on them in the priestly office. But they are altogether wrong." He proves this first because it is not contrary to the rule; thus he continues: "For neither did the Blessed Benedict the saintly teacher of monks forbid this in any way," nor is it forbidden in other rules. Secondly, he refutes the above error from the usefulness of the monks, when he adds at the end of the same chapter: "The more perfect a man is, the more effective is he in these, namely in spiritual works."
Alio modo dicitur aliquid non licere alicui, non propter contrarium quod habeat, sed propter hoc quod ei deficit unde illud possit, sicut diacono non licet Missam celebrare, quia non habet ordinem sacerdotalem; et presbytero non licet sententiam ferre, quia non habet episcopalem auctoritatem. In quibus tamen est distinguendum. Quia ea quae sunt ordinis, committi non possunt nisi ei qui ordinem habet, sicut diacono non potest committi quod celebret Missam, nisi fiat sacerdos. Ea vero quae sunt iurisdictionis, committi possunt eis qui non habent ordinariam iurisdictionem, sicut prolatio sententiae committitur ab episcopo simplici sacerdoti. Et hoc modo dicitur non licere monachis et aliis religiosis praedicare, docere, et alia huiusmodi facere, quia status religionis non dat eis potestatem haec faciendi. Possunt tamen ista facere si ordinem accipiant vel ordinariam iurisdictionem, aut etiam si eis committantur ea quae sunt iurisdictionis.    Secondly, a thing is said to be unlawful for a man, not on account of there being in him something contrary thereto, but because he lacks that which enables him to do it: thus it is unlawful for a deacon to say mass, because he is not in priestly orders; and it is unlawful for a priest to deliver judgment because he lacks the episcopal authority. Here, however, a distinction must be made. Because those things which are a matter of an order, cannot be deputed to one who has not the order, whereas matters of jurisdiction can be deputed to those who have not ordinary jurisdiction: thus the delivery of a judgment is deputed by the bishop to a simple priest. In this sense it is said to be unlawful for monks and other religious to preach, teach, and so forth, because the religious state does not give them the power to do these things. They can, however, do them if they receive orders, or ordinary jurisdiction, or if matters of jurisdiction be delegated to them.
Ad primum ergo dicendum quod ex verbis illis habetur quod monachi, ex hoc quod sunt monachi, non nanciscuntur potestatem talia faciendi, non autem quod ex hoc quod sunt monachi, habeant aliquid contrarium executioni talium actuum.   Reply to Objection 1: It results from the words quoted that the fact of their being monks does not give monks the power to do these things, yet it does not involve in them anything contrary to the performance of these acts.
Ad secundum dicendum quod illud etiam statutum Nicaeni Concilii praecipit ut monachi non usurpent sibi, ex hoc quod sunt monachi, potestatem huiusmodi actus exercendi. Non autem prohibet quin ista possint eis committi.   Reply to Objection 2: Again, this ordinance of the Council of Nicea forbids monks to claim the power of exercising those acts on the ground of their being monks, but it does not forbid those acts being delegated to them.
Ad tertium dicendum quod ista duo se non compatiuntur, quod aliquis ordinariam curam ecclesiasticorum officiorum habeat, et monasticam regulam in monasterio servet. Per hoc tamen non excluditur quin monachi et alii religiosi possint interdum circa ecclesiastica officia occupari ex commissione praelatorum qui ordinariam curam habent, et praecipue illi quorum religiones ad hoc sunt specialiter institutae, ut infra dicetur.   Reply to Objection 3: These two things are incompatible, namely, the ordinary cure of ecclesiastical duties, and the observance of the monastic rule in a monastery. But this does not prevent monks and other religious from being sometimes occupied with ecclesiastical duties through being deputed thereto by superiors having ordinary cure; especially members of religious orders that are especially instituted for that purpose, as we shall say further on (Question [188], Article [4]).

 

Index  [<< | >>]
Second Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 187  [<< | >>]
Article: 2  [<< | >>]

Whether it is lawful for religious to occupy themselves with secular business?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod religiosis non liceat saecularia negotia tractare. Dicitur enim in praedicto decreto Bonifacii Papae quod beatus Benedictus eos saecularium negotiorum edixit expertes fore. Quod quidem apostolicis documentis, et omnium sanctorum patrum institutis, non solum monachis, sed etiam canonicis omnibus imperatur, secundum illud II ad Tim. II, nemo militans Deo implicat se saecularibus negotiis. Sed omnibus religiosis imminet quod militent Deo. Ergo non licet eis saecularia negotia exercere.   Objection 1: It would seem unlawful for religious to occupy themselves with secular business. For in the decree quoted above (Article [1]) of Pope Boniface it is said that the "Blessed Benedict bade them to be altogether free from secular business; and this is most explicitly prescribed by the apostolic doctrine and the teaching of all the Fathers, not only to religious, but also to all the canonical clergy," according to 2 Tim. 2:4, "No man being a soldier to God, entangleth himself with secular business." Now it is the duty of all religious to be soldiers of God. Therefore it is unlawful for them to occupy themselves with secular business.
Praeterea, I ad Thessal. IV, dicit apostolus, operam detis ut quieti sitis, et ut negotium vestrum agatis, Glossa, dimissis alienis, quod vobis utile est in emendationem vitae. Sed religiosi specialiter assumunt studium emendationis vitae. Ergo non debent saecularia negotia exercere.   Objection 2: Further, the Apostle says (1 Thess. 4:11): "That you use your endeavor to be quiet, and that you do your own business," which a gloss explains thus—"by refraining from other people's affairs, so as to be the better able to attend to the amendment of your own life." Now religious devote themselves in a special way to the amendment of their life. Therefore they should not occupy themselves with secular business.
Praeterea, super illud Matth. I, ecce qui mollibus vestiuntur in domibus regum sunt, dicit Hieronymus, ex hoc ostendit rigidam vitam et austeram praedicationem vitare debere aulas regum, et mollium hominum palatia declinare. Sed necessitas saecularium negotiorum ingerit hominem ad frequentandum regum palatia. Ergo non licet religiosis aliqua negotia saecularia pertractare.   Objection 3: Further, Jerome, commenting on Mt. 11:8, "Behold they that are clothed in soft garments are in the houses of kings," says: "Hence we gather that an austere life and severe preaching should avoid the palaces of kings and the mansions of the voluptuous." But the needs of secular business induce men to frequent the palaces of kings. Therefore it is unlawful for religious to occupy themselves with secular business.
Sed contra est quod apostolus dicit, Rom. ult., commendo vobis Phoeben, sororem nostram, et postea subdit, et assistatis ei in quocumque negotio vestri indiguerit.   On the contrary, The Apostle says (Rm. 16:1): "I commend to you Phoebe our Sister," and further on (Rm. 16:2), "that you assist her in whatsoever business she shall have need of you."
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, status religionis est ordinatus ad perfectionem caritatis consequendam. Ad quam quidem principaliter pertinet Dei dilectio, secundario autem dilectio proximi. Et ideo religiosi praecipue et propter se debent intendere ad hoc quod Deo vacent. Si autem necessitas proximis immineat, eorum negotia ex caritate agere debent, secundum illud Galat. VI, alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi, quia et in hoc ipso quod proximis serviunt propter Deum, dilectioni divinae obsequuntur. Unde dicitur Iac. I, religio munda et immaculata apud Deum et patrem haec est, visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, Glossa, idest, succurrere eis qui carent praesidio in tempore necessitatis.   I answer that, As stated above (Question [186], Articles [1],7, ad 1), the religious state is directed to the attainment of the perfection of charity, consisting principally in the love of God and secondarily in the love of our neighbor. Consequently that which religious intend chiefly and for its own sake is to give themselves to God. Yet if their neighbor be in need, they should attend to his affairs out of charity, according to Gal. 6:2, "Bear ye one another's burthens: and so you shall fulfil the law of Christ," since through serving their neighbor for God's sake, they are obedient to the divine love. Hence it is written (James 1:27): "Religion clean and undefiled before God and the Father, is this: to visit the fatherless and widows in their tribulation," which means, according to a gloss, to assist the helpless in their time of need.
Est ergo dicendum quod causa cupiditatis saecularia negotia gerere nec monachis nec clericis licet. Causa vero caritatis se negotiis saecularibus, cum debita moderatione, ingerere possunt, secundum superioris licentiam, et ministrando et dirigendo. Unde dicitur in decretis, dist. LXXXVIII, decrevit sancta synodus nullum deinceps clericum aut possessiones conducere, aut negotiis saecularibus se permiscere, nisi propter curam pupillorum aut orphanorum aut viduarum, aut si forte episcopus civitatis ecclesiasticarum rerum sollicitudinem eum habere praecipiat. Eadem autem ratio est de religiosis et clericis, quia utrisque similiter negotia saecularia interdicuntur, ut dictum est.    We must conclude therefore that it is unlawful for either monks or clerics to carry on secular business from motives of avarice; but from motives of charity, and with their superior's permission, they may occupy themselves with due moderation in the administration and direction of secular business. Wherefore it is said in the Decretals (Dist. xxxviii, can. Decrevit): "The holy synod decrees that henceforth no cleric shall buy property or occupy himself with secular business, save with a view to the care of the fatherless, orphans, or widows, or when the bishop of the city commands him to take charge of the business connected with the Church." And the same applies to religious as to clerics, because they are both debarred from secular business on the same grounds, as stated above.
Ad primum ergo dicendum quod monachis interdicuntur tractare saecularia negotia propter cupiditatem, non autem propter caritatem.   Reply to Objection 1: Monks are forbidden to occupy themselves with secular business from motives of avarice, but not from motives of charity.
Ad secundum dicendum quod non est curiositas, sed caritas, si propter necessitatem aliquis se negotiis immisceat.   Reply to Objection 2: To occupy oneself with secular business on account of another's need is not officiousness but charity.
Ad tertium dicendum quod frequentare palatia regum propter delicias vel gloriam vel cupiditatem, non competit religiosis, sed ea adire propter pias causas competit eis. Unde dicitur IV Reg. IV, quod Eliseus dixit ad mulierem, nunquid habes negotium, et vis ut loquar regi vel principi militiae? Similiter etiam convenit religiosis adire regum palatia ad eos arguendos et dirigendos, sicut Ioannes Baptista arguebat Herodem, ut dicitur Matth. XIV.   Reply to Objection 3: To haunt the palaces of kings from motives of pleasure, glory, or avarice is not becoming to religious, but there is nothing unseemly in their visiting them from motives of piety. Hence it is written (4 Kgs. 4:13): "Hast thou any business, and wilt thou that I speak to the king or to the general of the army?" Likewise it becomes religious to go to the palaces of kings to rebuke and guide them, even as John the Baptist rebuked Herod, as related in Mt. 14:4.

 

Index  [<< | >>]
Second Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 187  [<< | >>]
Article: 3  [<< | >>]

Whether religious are bound to manual labor?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod religiosi manibus operari teneantur. Non enim excusantur religiosi ab observantia praeceptorum. Sed operari manibus est in praecepto, secundum illud I ad Thess. IV, operemini manibus vestris, sicut praecepimus vobis. Unde et Augustinus, in libro de operibus Monach., dicit, ceterum quis ferat homines contumaces, idest religiosos non operantes, de quibus ibi loquitur, saluberrimis apostoli monitis resistentes, non sicut infirmiores tolerari, sed sicut sanctiores praedicari? Ergo videtur quod religiosi teneantur manibus operari.   Objection 1: It would seem that religious are bound to manual labor. For religious are not exempt from the observance of precepts. Now manual labor is a matter of precept according to 1 Thess. 4:11, "Work with your own hands as we commanded you"; wherefore Augustine says (De oper. Monach. xxx): "But who can allow these insolent men," namely religious that do no work, of whom he is speaking there, "who disregard the most salutary admonishment of the Apostle, not merely to be borne with as being weaker than others, but even to preach as though they were holier than others." Therefore it would seem that religious are bound to manual labor.
Praeterea, II ad Thess. III, super illud, si quis non vult operari, nec manducet, dicit Glossa, dicunt quidam de operibus spiritualibus hoc apostolum praecepisse non de opere corporali, in quo agricolae vel opifices laborant; et infra, sed superfluo conantur et sibi et ceteris caliginem adducere, ut quod utiliter caritas monet, non solum facere nolint, sed nec etiam intelligere; et infra, vult servos Dei corporaliter operari unde vivant. Sed praecipue religiosi servi Dei nominantur, utpote se totaliter divino servitio mancipantes, sicut patet per Dionysium, VI cap. Eccles. Hier. Ergo videtur quod teneantur manibus operari.   Objection 2: Further, a gloss [*St. Augustine, (De oper. Monach. xxi)] on 2 Thess. 3:10, "If any man will not work, neither let him eat," says: "Some say that this command of the Apostle refers to spiritual works, and not to the bodily labor of the farmer or craftsman"; and further on: "But it is useless for them to try to hide from themselves and from others the fact that they are unwilling not only to fulfil, but even to understand the useful admonishments of charity"; and again: "He wishes God's servants to make a living by working with their bodies." Now religious especially are called servants of God, because they give themselves entirely to the service of God, as Dionysius asserts (Eccl. Hier. vi). Therefore it would seem that they are bound to manual labor.
Praeterea, Augustinus dicit, in libro de operibus Monach., quid agant qui operari corporaliter nolunt, scire desidero. Orationibus, inquiunt, et Psalmis, et lectionibus et verbo Dei. Sed quod per ista non excusentur, ostendit per singula. Nam primo, de oratione dicit, citius exauditur una obedientis oratio quam decem millia contemptoris, illos contemptores intelligens et indignos exaudiri, qui manibus non operantur. Secundo, de divinis laudibus subdit, cantica vero divina cantare etiam manibus operantes facile possunt. Tertio, subiungit de lectione, qui autem se dicunt vacare lectioni, nonne illic inveniunt quod praecipit apostolus? Quae est ergo ista perversitas, lectioni nolle obtemperare, dum vult ei vacare? Quarto, subiungit de praedicatione, si autem alicui sermo erogandus est, et ita occupat ut manibus operari non vacet, nunquid hoc omnes in monasterio possunt? Quando ergo non omnes possunt, cur sub hoc obtentu omnes vacare volunt? Quanquam, si omnes possent, vicissitudine facere deberent, non solum ut ceteri necessariis operibus occuparentur, sed etiam quia sufficit ut multis audientibus unus loquatur. Ergo videtur quod religiosi non debent cessare ab opere manuali propter huiusmodi opera spiritualia quibus vacant.   Objection 3: Further, Augustine says (De oper. Monach. xvii): "I would fain know how they would occupy themselves, who are unwilling to work with their body. We occupy our time, say they, with prayers, psalms, reading, and the word of God." Yet these things are no excuse, and he proves this, as regards each in particular. For in the first place, as to prayer, he says: "One prayer of the obedient man is sooner granted than ten thousand prayers of the contemptuous": meaning that those are contemptuous and unworthy to be heard who work not with their hands. Secondly, as to the divine praises he adds: "Even while working with their hands they can easily sing hymns to God." Thirdly, with regard to reading, he goes on to say: "Those who say they are occupied in reading, do they not find there what the Apostle commanded? What sort of perverseness is this, to wish to read but not to obey what one reads?" Fourthly, he adds in reference to preaching [*Cap. xviii]: "If one has to speak, and is so busy that he cannot spare time for manual work, can all in the monastery do this? And since all cannot do this, why should all make this a pretext for being exempt? And even if all were able, they should do so by turns, not only so that the others may be occupied in other works, but also because it suffices that one speak while many listen." Therefore it would seem that religious should not desist from manual labor on account of such like spiritual works to which they devote themselves.
Praeterea, Luc. XII, super illud, vendite quae possidetis etc., dicit Glossa, non tantum cibos vestros communicate pauperibus, sed etiam vendite possessiones vestras, ut, omnibus vestris semel pro domino spretis, postea labore manuum operemini unde vivatis vel eleemosynam faciatis. Sed ad religiosos pertinet proprie omnia sua relinquere. Ergo videtur quod etiam eorum sit de labore manuum suarum vivere et eleemosynas facere.   Objection 4: Further, a gloss on Lk. 12:33, "Sell what you possess," says: "Not only give your clothes to the poor, but sell what you possess, that having once for all renounced all your possessions for the Lord's sake, you may henceforth work with the labor of your hands, so as to have wherewith to live or to give alms." Now it belongs properly to religious to renounce all they have. Therefore it would seem likewise to belong to them to live and give alms through the labor of their hands.
Praeterea, religiosi praecipue videntur teneri apostolorum vitam imitari, quia statum perfectionis profitentur. Sed apostoli manibus propriis laborabant, secundum illud I ad Cor. IV, laboramus operantes manibus nostris. Ergo videtur quod religiosi teneantur manibus operari.   Objection 5: Further, religious especially would seem to be bound to imitate the life of the apostles, since they profess the state of perfection. Now the apostles worked with their own hands, according to 1 Cor. 4:12: "We labor, working with our own hands." Therefore it would seem that religious are bound to manual labor.
Sed contra, ad praecepta observanda quae communiter omnibus proponuntur, eodem modo tenentur religiosi et saeculares. Sed praeceptum de opere manuali communiter omnibus proponitur, ut patet II ad Thess. III, subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, etc. (fratrem autem nominat quemlibet Christianum, sicut et I ad Cor. VII, si quis frater habet uxorem infidelem, etc.); et ibidem dicitur, si quis non vult operari, nec manducet. Non ergo religiosi magis tenentur manibus operari quam saeculares.   On the contrary, Those precepts that are commonly enjoined upon all are equally binding on religious and seculars. But the precept of manual labor is enjoined upon all in common, as appears from 2 Thess. 3:6, "Withdraw yourselves from every brother walking disorderly," etc. (for by brother he signifies every Christian, according to 1 Cor. 7:12, "If any brother have a wife that believeth not"). Now it is written in the same passage (2 Thess. 3:10): "If any man will not work, neither let him eat." Therefore religious are not bound to manual labor any more than seculars are.
Respondeo dicendum quod labor manualis ad quatuor ordinatur. Primo quidem, et principaliter, ad victum quaerendum. Unde primo homini dictum est, in sudore vultus tui vesceris pane tuo. Et in Psalmo, labores manuum tuarum quia manducabis, et cetera. Secundo, ordinatur ad tollendum otium, ex quo multa mala oriuntur. Unde dicitur Eccli. XXXIII, mittes servum in operationem, ne vacet, multam enim malitiam docuit otiositas. Tertio, ordinatur ad concupiscentiae refrenationem, inquantum per hoc maceratur corpus. Unde II ad Cor. VI, dicitur, in laboribus, in ieiuniis, in vigiliis, in castitate. Quarto autem, ordinatur ad eleemosynas faciendas. Unde dicitur, ad Ephes. IV, qui furabatur, iam non furetur, magis autem laboret, operando manibus suis quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Secundum ergo quod labor manualis ordinatur ad victum quaerendum, cadit sub necessitate praecepti prout est necessarium ad talem finem, quod enim ordinatur ad finem, a fine necessitatem habet; ut scilicet in tantum sit necessarium in quantum sine eo finis esse non potest. Et ideo qui non habet aliunde unde possit vivere, tenetur manibus operari, cuiuscumque sit conditionis. Et hoc significant verba apostoli dicentis, qui non vult operari, nec manducet, quasi diceret, ea necessitate tenetur aliquis ad manibus operandum, qua tenetur ad manducandum. Unde si quis absque manducatione posset vitam transigere, non teneretur manibus operari. Et eadem ratio est de illis qui habent alias unde licite vivere possint. Non enim intelligitur aliquis posse facere quod non licite facere potest. Unde et apostolus non invenitur opus manuum praecepisse nisi ad excludendum peccatum eorum qui illicite victum acquirebant. Nam primo quidem praecepit apostolus opus manuale ad evitandum furtum, ut patet ad Ephes. IV, qui furabatur, iam non furetur, magis autem laboret operando manibus suis. Secundo, ad vitandum cupiditatem alienarum rerum, unde dicit, I ad Thess. IV, operemini manibus vestris, sicut praecepimus vobis, ut honeste ambuletis ad illos qui foris sunt. Tertio, ad evitandum turpia negotia, ex quibus aliqui victum acquirunt, unde II ad Thess. III, dicit, cum essemus apud vos, hoc denuntiabamus vobis, quoniam si quis non vult operari, non manducet. Audivimus enim quosdam inter vos ambulare inquiete, nihil operantes, sed curiose agentes, Glossa, qui foeda cura necessaria sibi provident. His autem qui huiusmodi sunt, denuntiamus et obsecramus ut cum silentio operantes panem suum manducent. Unde Hieronymus dicit, super Epist. ad Galat., quod apostolus hoc dixit non tam officio docentis quam vitio gentis.   I answer that, Manual labor is directed to four things. First and principally to obtain food; wherefore it was said to the first man (Gn. 3:19): "In the sweat of thy face shalt thou eat bread," and it is written (Ps. 127:2): "For thou shalt eat the labors of thy hands." Secondly, it is directed to the removal of idleness whence arise many evils; hence it is written (Ecclus. 33:28,29): "Send" thy slave "to work, that he be not idle, for idleness hath taught much evil." Thirdly, it is directed to the curbing of concupiscence, inasmuch as it is a means of afflicting the body; hence it is written (2 Cor. 6:5,6): "In labors, in watchings, in fastings, in chastity." Fourthly, it is directed to almsgiving, wherefore it is written (Eph. 4:28): "He that stole, let him now steal no more; but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have something to give to him that suffereth need." Accordingly, in so far as manual labor is directed to obtaining food, it comes under a necessity of precept in so far as it is necessary for that end: since that which is directed to an end derives its necessity from that end, being, in effect, so far necessary as the end cannot be obtained without it. Consequently he who has no other means of livelihood is bound to work with his hands, whatever his condition may be. This is signified by the words of the Apostle: "If any man will not work, neither let him eat," as though to say: "The necessity of manual labor is the necessity of meat." So that if one could live without eating, one would not be bound to work with one's hands. The same applies to those who have no other lawful means of livelihood: since a man is understood to be unable to do what he cannot do lawfully. Wherefore we find that the Apostle prescribed manual labor merely as a remedy for the sin of those who gained their livelihood by unlawful means. For the Apostle ordered manual labor first of all in order to avoid theft, as appears from Eph. 4:28, "He that stole, let him now steal no more; but rather let him labor, working with his hands." Secondly, to avoid the coveting of others' property, wherefore it is written (1 Thess. 4:11): "Work with your own hands, as we commanded you, and that you walk honestly towards them that are without." Thirdly, to avoid the discreditable pursuits whereby some seek a livelihood. Hence he says (2 Thess. 3:10-12): "When we were with you, this we declared to you: that if any man will not work, neither let him eat. For we have heard that there are some among you who walk disorderly, working not at all, but curiously meddling" (namely, as a gloss explains it, "who make a living by meddling in unlawful things). Now we charge them that are such, and beseech them . . . that working with silence, they would eat their own bread." Hence Jerome states (Super epist. ad Galat. [*Preface to Bk. ii of Commentary]) that the Apostle said this "not so much in his capacity of teacher as on account of the faults of the people."
Sciendum tamen quod sub opere manuali intelliguntur omnia humana officia ex quibus homines licite victum lucrantur, sive manibus, sive pedibus, sive lingua fiant, vigiles enim et cursores, et alia huiusmodi de suo labore viventes, intelliguntur de operibus manuum vivere. Quia enim manus est organum organorum, per opus manuum omnis operatio intelligitur de qua aliquis potest licite victum lucrari.    It must, however, be observed that under manual labor are comprised all those human occupations whereby man can lawfully gain a livelihood, whether by using his hands, his feet, or his tongue. For watchmen, couriers, and such like who live by their labor, are understood to live by their handiwork: because, since the hand is "the organ of organs" [*De Anima iii, 8], handiwork denotes all kinds of work, whereby a man may lawfully gain a livelihood.
Secundum autem quod opus manuale ordinatur ad otium tollendum, vel ad corporis macerationem, non cadit sub necessitate praecepti secundum se consideratum, quia multis aliis modis potest vel caro macerari, vel etiam otium tolli, quam per opus manuale. Maceratur enim caro per ieiunia et vigilias. Et otium tollitur per meditationes sanctarum Scripturarum et laudes divinas, unde super illud Psalmi, defecerunt oculi mei in eloquium tuum, dicit Glossa, non est otiosus qui verbo Dei tantum studet, nec pluris est qui extra operatur quam qui studium cognoscendae veritatis exercet. Et ideo propter has causas religiosi non tenentur ad opera manualia, sicut nec saeculares, nisi forte ad haec per statuta sui ordinis obligentur; sicut Hieronymus dicit, in epistola ad rusticum monachum, Aegyptiorum monasteria hunc tenent morem, ut nullum absque opere aut labore suscipiant, non tam propter victus necessitatem quam propter animae salutem, ne vagentur perniciosis cogitationibus. Inquantum vero opus manuale ordinatur ad eleemosynas faciendas, non cadit sub necessitate praecepti, nisi forte in aliquo casu in quo ex necessitate aliquis eleemosynas facere teneretur, et non posset alias habere unde pauperibus subveniret. In quo casu obligarentur similiter religiosi et saeculares ad opera manualia exequenda.    In so far as manual labor is directed to the removal of idleness, or the affliction of the body, it does not come under a necessity of precept if we consider it in itself, since there are many other means besides manual labor of afflicting the body or of removing idleness: for the flesh is afflicted by fastings and watchings, and idleness is removed by meditation on the Holy Scriptures and by the divine praises. Hence a gloss on Ps. 118:82, "My eyes have failed for Thy word," says: "He is not idle who meditates only on God's word; nor is he who works abroad any better than he who devotes himself to the study of knowing the truth." Consequently for these reasons religious are not bound to manual labor, as neither are seculars, except when they are so bound by the statutes of their order. Thus Jerome says (Ep. cxxv ad Rustic Monach.): "The Egyptian monasteries are wont to admit none unless they work or labor, not so much for the necessities of life, as for the welfare of the soul, lest it be led astray by wicked thoughts." But in so far as manual labor is directed to almsgiving, it does not come under the necessity of precept, save perchance in some particular case, when a man is under an obligation to give alms, and has no other means of having the wherewithal to assist the poor: for in such a case religious would be bound as well as seculars to do manual labor.
Ad primum ergo dicendum quod illud praeceptum quod ab apostolo proponitur, est de iure naturali. Unde super illud II ad Thess. III ut subtrahatis vos ab omni fratre inordinate ambulante, dicit Glossa, aliter quam ordo naturae exigit, loquitur autem ibi de his qui ab opere manuali cessabant. Unde et natura manus homini dedit loco armorum et tegumentorum, quae aliis animalibus tribuit, ut scilicet per manus haec et omnia necessaria conquirant. Ex quo patet quod communiter ad hoc praeceptum tenentur et religiosi et saeculares, sicut ad omnia alia legis naturalis praecepta. Non tamen peccant quicumque manibus non operantur. Quia ad illa praecepta legis naturae quae pertinent ad bonum multorum, non tenentur singuli, sed sufficit quod unus vacet huic officio, alius alii, puta quod quidam sint opifices, quidam agricolae, quidam iudices, quidam doctores, et sic de aliis; secundum illud apostoli, I ad Cor. XII. Si totum corpus oculus, ubi auditus? Et si totum auditus, ubi odoratus?   Reply to Objection 1: This command of the Apostle is of natural law: wherefore a gloss on 2 Thess. 3:6, "That you withdraw yourselves from every brother walking disorderly," says, "otherwise than the natural order requires," and he is speaking of those who abstained from manual labor. Hence nature has provided man with hands instead of arms and clothes, with which she has provided other animals, in order that with his hands he may obtain these and all other necessaries. Hence it is clear that this precept, even as all the precepts of the natural law, is binding on both religious and seculars alike. Yet not everyone sins that works not with his hands, because those precepts of the natural law which regard the good of the many are not binding on each individual, but it suffices that one person apply himself to this business and another to that; for instance, that some be craftsmen, others husbandmen, others judges, and others teachers, and so forth, according to the words of the Apostle (1 Cor. 12:17), "If the whole body were the eye, where would be the hearing? If the whole were the hearing, where would be the smelling?"
Ad secundum dicendum quod Glossa illa sumitur ab Augustino, in libro de operibus Monach., in quo loquitur contra monachos quosdam qui dicebant non esse licitum servis Dei manibus operari, propter hoc quod dominus dicit, Matth. VI, nolite solliciti esse animae vestrae, quid manducetis. Nec tamen per haec verba inducitur necessitas religiosis manibus operandi, si habent aliunde unde vivere possint. Quod patet per hoc quod subdit, vult servos Dei corporaliter operari unde vivant. Hoc autem non magis pertinet ad religiosos quam ad saeculares. Quod patet ex duobus. Primo quidem, ex ipso modo loquendi quo apostolus utitur, dicens, subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate. Fratres enim omnes Christianos vocat, nondum enim erant tunc temporis religiones institutae. Secundo, quia religiosi non tenentur ad alia quam saeculares nisi propter regulae professionem. Et ideo, si in statutis regulae non contineatur aliquid de opere manuali, non tenentur aliter ad operandum manibus religiosi quam saeculares.   Reply to Objection 2: This gloss is taken from Augustine's De operibus Monachorum, cap. 21, where he speaks against certain monks who declared it to be unlawful for the servants of God to work with their hands, on account of our Lord's saying (Mt. 6:25): "Be not solicitous for your life, what you shall eat." Nevertheless his words do not imply that religious are bound to work with their hands, if they have other means of livelihood. This is clear from his adding: "He wishes the servants of God to make a living by working with their bodies." Now this does not apply to religious any more than to seculars, which is evident for two reasons. First, on account of the way in which the Apostle expresses himself, by saying: "That you withdraw yourselves from every brother walking disorderly." For he calls all Christians brothers, since at that time religious orders were not as yet founded. Secondly, because religious have no other obligations than what seculars have, except as required by the rule they profess: wherefore if their rule contain nothing about manual labor, religious are not otherwise bound to manual labor than seculars are.
Ad tertium dicendum quod illis operibus spiritualibus quae ibi tangit Augustinus, potest aliquis vocare dupliciter, uno modo, quasi deserviens utilitati communi; alio modo, quasi insistens utilitati privatae. Illi ergo qui praedictis spiritualibus operibus publice vacant, excusantur per huiusmodi opera spiritualia ab opere manuali, duplici ratione. Primo quidem, quia oportet eos totaliter esse occupatos circa huiusmodi opera. Secundo, quia huiusmodi opera exercentibus debetur subministratio victus ab his quorum utilitati deserviunt.   Reply to Objection 3: A man may devote himself in two ways to all the spiritual works mentioned by Augustine in the passage quoted: in one way with a view to the common good, in another with a view to his private advantage. Accordingly those who devote themselves publicly to the aforesaid spiritual works are thereby exempt from manual labor for two reasons: first, because it behooves them to be occupied exclusively with such like works; secondly, because those who devote themselves to such works have a claim to be supported by those for whose advantage they work.
Illi vero qui praedictis operibus non quasi publicis, sed quasi privatis vacant, nec oportet quod per huiusmodi opera a manualibus operibus abstrahantur, nec etiam fit eis debitum ut de stipendiis fidelium vivant. Et de talibus loquitur Augustinus. Quod enim dicit, cantica divina decantare manibus operantes possunt, exemplo opificum, qui fabulis linguas dant cum tamen manus ab opere non recedant, manifestum est quod non potest intelligi de his qui horas canonicas in Ecclesia decantant; sed intelligitur de his qui Psalmos vel hymnos dicunt quasi privatas orationes. Similiter quod dicit de lectione et oratione, referendum est ad orationes et lectiones privatas, quas etiam laici interdum faciunt, non autem ad illos qui publicas orationes in Ecclesia faciunt, vel etiam publicas lectiones in scholis legunt. Unde non dicit, qui dicunt se vacare doctrinae vel instructioni, sed, qui dicunt se vacare lectioni. Similiter autem de praedicatione loquitur, non quae fit publice ad populum, sed quae specialiter fit ad unum vel paucos per modum privatae admonitionis. Unde signanter dicit, si alicui sermo erogandus est, nam, sicut Glossa dicit, I ad Cor. II, sermo est qui privatim fit, praedicatio quae fit in communi.    On the other hand, those who devote themselves to such works not publicly but privately as it were, ought not on that account to be exempt from manual labor, nor have they a claim to be supported by the offerings of the faithful, and it is of these that Augustine is speaking. For when he says: "They can sing hymns to God even while working with their hands; like the craftsmen who give tongue to fable telling without withdrawing their hands from their work," it is clear that he cannot refer to those who sing the canonical hours in the church, but to those who tell psalms or hymns as private prayers. Likewise what he says of reading and prayer is to be referred to the private prayer and reading which even lay people do at times, and not to those who perform public prayers in the church, or give public lectures in the schools. Hence he does not say: "Those who say they are occupied in teaching and instructing," but: "Those who say they are occupied in reading." Again he speaks of that preaching which is addressed, not publicly to the people, but to one or a few in particular by way of private admonishment. Hence he says expressly: "If one has to speak." For according to a gloss on 1 Cor. 2:4, "Speech is addressed privately, preaching to many."
Ad quartum dicendum quod illi qui omnia propter Deum spernunt, tenentur manibus operari quando non habent alias unde vivant, vel unde eleemosynas faciant in casu in quo facere eleemosynam cadit sub praecepto, non autem aliter, ut dictum est. Et secundum hoc loquitur Glossa inducta.   Reply to Objection 4: Those who despise all for God's sake are bound to work with their hands, when they have no other means of livelihood, or of almsgiving (should the case occur where almsgiving were a matter of precept), but not otherwise, as stated in the Article. It is in this sense that the gloss quoted is to be understood.
Ad quintum dicendum quod hoc quod apostoli manibus laboraverunt, quandoque quidem fuit necessitatis, quandoque vero supererogationis. Necessitatis quidem, quando ab aliis victum invenire non poterant, unde super illud I ad Cor. IV, laboramus operantes manibus nostris, dicit Glossa, quia nemo dat nobis. Supererogationis autem, ut patet per id quod habetur I ad Cor. IX, ubi dicit apostolus quod non usus est potestate quam habebat vivendi de Evangelio. Hac autem supererogatione utebatur apostolus tribus de causis. Primo quidem, ut occasionem praedicandi auferret pseudoapostolis, qui propter sola temporalia praedicabant. Unde dicit, II ad Cor. XI, quod autem facio, et faciam, ut amputem eorum occasionem, et cetera. Secundo, ad evitandum gravamen eorum quibus praedicabat. Unde dicit, II ad Cor. XII, quid minus habuistis prae ceteris Ecclesiis, nisi quod ego ipse non gravavi vos? Tertio, ad dandum exemplum operandi otiosis. Unde II ad Thess. III, dicit, nocte et die operantes, ut formam daremus vobis ad imitandum nos. Quod tamen apostolus non faciebat in locis in quibus habebat facultatem quotidie praedicandi, sicut Athenis, ut Augustinus dicit, in libro de operibus monachorum. Non autem propter hoc religiosi tenentur apostolum in hoc imitari, cum non teneantur ad omnes supererogationes. Unde nec alii apostoli manibus operabantur.   Reply to Objection 5: That the apostles worked with their hands was sometimes a matter of necessity, sometimes a work of supererogation. It was of necessity when they failed to receive a livelihood from others. Hence a gloss on 1 Cor. 4:12, "We labor, working with our own hands," adds, "because no man giveth to us." It was supererogation, as appears from 1 Cor. 9:12, where the Apostle says that he did not use the power he had of living by the Gospel. The Apostle had recourse to this supererogation for three motives. First, in order to deprive the false apostles of the pretext for preaching, for they preached merely for a temporal advantage; hence he says (2 Cor. 11:12): "But what I do, that I will do that I may cut off the occasion from them," etc. Secondly, in order to avoid burdening those to whom he preached; hence he says (2 Cor. 12:13): "What is there that you have had less than the other churches, but that I myself was not burthensome to you?" Thirdly, in order to give an example of work to the idle; hence he says (2 Thess. 3:8,9): "We worked night and day . . . that we might give ourselves a pattern unto you, to imitate us." However, the Apostle did not do this in places like Athens where he had facilities for preaching daily, as Augustine observes (De oper. Monach. xviii). Yet religious are not for this reason bound to imitate the Apostle in this matter, since they are not bound to all works of supererogation: wherefore neither did the other apostles work with their hands.

 

Index  [<< | >>]
Second Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 187  [<< | >>]
Article: 4  [<< | >>]

Whether it is lawful for religious to live on alms?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod religiosis non liceat de eleemosynis vivere. Apostolus enim, I ad Tim. V, praecipit ut viduae quae possunt aliunde sustentari, non vivant de eleemosynis Ecclesiae, ut Ecclesia sufficiat illis quae vere viduae sunt. Et Hieronymus dicit, ad Damasum Papam, quod qui bonis parentum et opibus sustentari possunt, si quod pauperum est accipiunt, sacrilegium profecto committunt, et per abusionem talium iudicium sibi manducant et bibunt. Sed religiosi possunt de labore manuum sustentari, si sint validi. Ergo videtur quod peccent eleemosynas pauperum comedendo.   Objection 1: It would seem unlawful for religious to live on alms. For the Apostle (1 Tim. 5:16) forbids those widows who have other means of livelihood to live on the alms of the Church, so that the Church may have "sufficient for them that are widows indeed." And Jerome says to Pope Damasus [*Cf. Cf. Can. Clericos, cause. i, qu. 2; Can. Quoniam, cause xvi, qu. 1; Regul. Monach. iv among the supposititious works of St. Jerome] that "those who have sufficient income from their parents and their own possessions, if they take what belongs to the poor they commit and incur the guilt of sacrilege, and by the abuse of such things they eat and drink judgment to themselves." Now religious if they be able-bodied can support themselves by the work of their hands. Therefore it would seem that they sin if they consume the alms belonging to the poor.
Praeterea, vivere de sumptibus fidelium est merces deputata praedicantibus Evangelium pro suo labore vel opere, secundum illud Matth. X, dignus est operarius cibo suo. Sed praedicare Evangelium non pertinet ad religiosos, sed maxime ad praelatos, qui sunt pastores et doctores. Ergo religiosi non possunt licite vivere de eleemosynis fidelium.   Objection 2: Further, to live at the expense of the faithful is the stipend appointed to those who preach the Gospel in payment of their labor or work, according to Mt. 10:10: "The workman is worthy of his meat." Now it belongs not to religious to preach the Gospel, but chiefly to prelates who are pastors and teachers. Therefore religious cannot lawfully live on the alms of the faithful.
Praeterea, religiosi sunt in statu perfectionis. Sed perfectius est dare eleemosynas quam accipere, dicitur enim Act. XX, beatius est magis dare quam accipere. Ergo non debent de eleemosynis vivere, sed magis ex operibus manuum suarum eleemosynas dare.   Objection 3: Further, religious are in the state of perfection. But it is more perfect to give than to receive alms; for it is written (Acts 20:35): "It is a more blessed thing to give, rather than to receive." Therefore they should not live on alms, but rather should they give alms of their handiwork.
Praeterea, ad religiosos pertinet impedimenta virtutis et occasiones peccati vitare. Sed acceptio eleemosynarum praebet occasionem peccati, et impedit virtutis actum. Unde super illud II ad Thess. ult., ut nosmetipsos formam daremus vobis etc., dicit Glossa, qui frequenter ad alienam mensam comedit otio deditus, aduletur necesse est pascenti se. Dicitur etiam Exod. XXIII, ne accipias munera, quae excaecant prudentes et mutant verba iustorum. Et Prov. XXII dicitur, qui accipit mutuum, servus est faenerantis, quod est religioni contrarium, unde super illud II ad Thess. III, ut nosmetipsos formam daremus etc., dicit Glossa, religio nostra ad libertatem homines advocat. Ergo videtur quod religiosi non debeant de eleemosynis vivere.   Objection 4: Further, it belongs to religious to avoid obstacles to virtue and occasions of sin. Now the receiving of alms offers an occasion of sin, and hinders an act of virtue; hence a gloss on 2 Thess. 3:9, "That we might give ourselves a pattern unto you," says: "He who through idleness eats often at another's table, must needs flatter the one who feeds him." It is also written (Ex. 23:8): "Neither shalt thou take bribes which . . . blind the wise, and pervert the words of the just," and (Prov. 22:7): "The borrower is servant to him that lendeth." This is contrary to religion, wherefore a gloss on 2 Thess. 3:9, "That we might give ourselves a pattern," etc., says, "our religion calls men to liberty." Therefore it would seem that religious should not live on alms.
Praeterea, religiosi praecipue tenentur imitari apostolorum perfectionem, unde apostolus dicit, ad Philipp. III, quicumque perfecti sumus, hoc sentiamus. Sed apostolus nolebat vivere de sumptibus fidelium, ut occasionem auferret pseudoapostolis, sicut ipse dicit, II ad Cor. XI, et ne scandalum poneretur infirmis, ut patet I ad Cor. IX. Ergo videtur quod propter easdem causas religiosi debeant abstinere ne de eleemosynis vivant. Unde et Augustinus dicit, in libro de operibus Monach., amputetis occasionem turpium nundinarum, quibus existimatio vestra laeditur et infirmis offendiculum ponitur, et ostendite hominibus non vos in otio facilem victum, sed per angustam et arctam viam regnum Dei quaerere.   Objection 5: Further, religious especially are bound to imitate the perfection of the apostles; wherefore the Apostle says (Phil. 3:15): "Let us . . . as many as are perfect, be thus minded." But the Apostle was unwilling to live at the expense of the faithful, either in order to cut off the occasion from the false apostles as he himself says (2 Cor. 11:12), or to avoid giving scandal to the weak, as appears from 1 Cor. 9:12. It would seem therefore that religious ought for the same reasons to refrain from living on alms. Hence Augustine says (De oper. Monach. 28): "Cut off the occasion of disgraceful marketing whereby you lower yourselves in the esteem of others, and give scandal to the weak: and show men that you seek not an easy livelihood in idleness, but the kingdom of God by the narrow and strait way."
Sed contra est quod, sicut Gregorius dicit, in libro Dialog., beatus Benedictus tribus annis, in specu permanens, de his quae a Romano monacho ministrabantur, refectus est, postquam domum parentesque reliquerat. Et tamen, validus corpore existens, non legitur de labore manuum victum quaesivisse. Ergo religiosi licite possunt de eleemosynis vivere.   On the contrary, Gregory says (Dial. ii, 1): The Blessed Benedict after leaving his home and parents dwelt for three years in a cave, and while there lived on the food brought to him by a monk from Rome. Nevertheless, although he was able-bodied, we do not read that he sought to live by the labor of his hands. Therefore religious may lawfully live on alms.
Respondeo dicendum quod unicuique licet vivere de eo quod suum est vel sibi debitum. Fit autem aliquid alicuius ex liberalitate donantis. Et ideo religiosi et clerici quorum monasteriis vel Ecclesiis, ex munificentia principum vel quorumcumque fidelium sunt facultates collatae ex quibus sustententur, possunt de eis vivere licite, absque hoc quod manibus laborent. Et tamen certum est eos de eleemosynis vivere. Unde et similiter, si aliqua mobilia religiosis a fidelibus conferantur, possunt de eis licite vivere, stultum est enim dicere quod aliquis in eleemosynam possit accipere magnas possessiones, non autem panem vel parvam pecuniam. Sed quia huiusmodi beneficia religiosis videntur esse collata ad hoc quod liberius religiosis actibus insistere possint, quorum cupiunt se fore participes qui temporalia subministrant, redderetur eis usus praedictorum donorum illicitus si ab actibus religiosis desisterent, quia sic, quantum est de se, defraudarent intentionem eorum qui talia beneficia contulerunt.   I answer that, A man may lawfully live on what is his or due to him. Now that which is given out of liberality becomes the property of the person to whom it is given. Wherefore religious and clerics whose monasteries or churches have received from the munificence of princes or of any of the faithful any endowment whatsoever for their support, can lawfully live on such endowment without working with their hands, and yet without doubt they live on alms. Wherefore in like manner if religious receive movable goods from the faithful they can lawfully live on them. For it is absurd to say that a person may accept an alms of some great property but not bread or some small sum of money. Nevertheless since these gifts would seem to be bestowed on religious in order that they may have more leisure for religious works, in which the donors of temporal goods wish to have a share, the use of such gifts would become unlawful for them if they abstained from religious works, because in that case, so far as they are concerned, they would be thwarting the intention of those who bestowed those gifts.
Debitum autem est aliquid alicui dupliciter. Uno modo, propter necessitatem, quae facit omnia communia, ut Ambrosius dicit. Et ideo, si religiosi necessitatem patiantur, licite possunt de eleemosynis vivere. Quae quidem necessitas potest esse, primo quidem, propter corporis infirmitatem, ex qua contingit quod non possint sibi labore manuum victum quaerere. Secundo, si illud quod ex opere manuali conquirunt, eis ad victum non sufficiat. Unde Augustinus dicit, in libro de operibus Monach., quod bona opera fidelium subsidio supplendorum necessariorum deesse non debent illis servis Dei qui manibus operantur, ut horae quibus ad expediendum animum ita vacatur ut illa corporalia opera geri non possint, non opprimant egestate. Tertio, propter pristinam conversationem eorum qui non consueverunt manibus laborare. Unde Augustinus dicit, in libro de operibus Monach., quod si habebant aliquid in saeculo quo facile sine opificio sustentarent istam vitam, quod, conversi ad Deum, indigentibus dispertiti sunt; et credenda est eorum infirmitas, et ferenda. Solent enim tales, languidius educati, laborem operum corporalium sustinere non posse.    A thing is due to a person in two ways. First, on account of necessity, which makes all things common, as Ambrose [*Basil, Serm. de Temp. lxiv, among the supposititious works of St. Ambrose] asserts. Consequently if religious be in need they can lawfully live on alms. Such necessity may occur in three ways. First, through weakness of body, the result being that they are unable to make a living by working with their hands. Secondly, because that which they gain by their handiwork is insufficient for their livelihood: wherefore Augustine says (De oper. Monach. xvii) that "the good works of the faithful should not leave God's servants who work with their hands without a supply of necessaries, that when the hour comes for them to nourish their souls, so as to make it impossible for them to do these corporal works, they be not oppressed by want." Thirdly, because of the former mode of life of those who were unwont to work with their hands: wherefore Augustine says (De oper. Monach. xxi) that "if they had in the world the wherewithal easily to support this life without working, and gave it to the needy when they were converted to God, we must credit their weakness and bear with it." For those who have thus been delicately brought up are wont to be unable to bear the toil of bodily labor.
Alio modo efficitur aliquid alicui debitum ex eo quod ipse exhibet, sive sit aliquid temporale sive spirituale, secundum illud I ad Cor. IX, si nos vobis spiritualia seminavimus, non magnum est si carnalia vestra metamus. Et secundum hoc, quadrupliciter possunt religiosi de eleemosynis vivere quasi sibi debitis. Primo, si praedicent auctoritate praelatorum. Secundo, si sint ministri altaris. Quia, ut dicitur I ad Cor. IX, qui altari deserviunt, cum altari participantur, ita et dominus ordinavit his qui Evangelium denuntiant, de Evangelio vivere. Et Augustinus dicit, in libro de operibus Monach., si Evangelistae sunt, fateor, habent (potestatem vivendi de sumptibus fidelium), si ministri altaris, dispensatores sacramentorum, bene sibi istam non arrogant, sed plane vindicant potestatem. Et hoc ideo, quia sacramentum altaris, ubicumque agatur, commune est toti populo fidelium. Tertio, si insistant studio sacrae Scripturae ad communem utilitatem totius Ecclesiae. Unde Hieronymus dicit, contra Vigilantium, haec in Iudaea usque hodie perseverat consuetudo, non solum apud nos sed etiam apud Hebraeos, ut qui in lege domini meditantur die ac nocte, et patrem non habent in terra nisi solum Deum, totius orbis foveantur ministeriis. Quarto, si bona temporalia quae habebant monasterio largiuntur, possunt de eleemosynis monasterio factis vivere. Unde Augustinus dicit, in libro de operibus Monach., quod his qui, relicta vel distributa sive ampla sive qualicumque opulentia, inter pauperes Christi pia et salubri humilitate numerari volunt, vicem sustentandae vitae eorum res ipsa communis et fraterna caritas debet. Qui laudabiliter agunt si manibus operentur. Quod si nolint, quis audeat eos cogere? Nec est attendendum, ut ibidem subditur, in quibus monasteriis vel in quo loco indigentibus fratribus quisquis hoc quod habebat impenderit, omnium enim Christianorum una respublica est.    In another way a thing becomes due to a person through his affording others something whether temporal or spiritual, according to 1 Cor. 9:11, "If we have sown unto you spiritual things, is it a great matter if we reap your carnal things?" And in this sense religious may live on alms as being due to them in four ways. First, if they preach by the authority of the prelates. Secondly, if they be ministers of the altar, according to 1 Cor. 9:13,14, "They that serve the altar partake with the altar. So also the lord ordained that they who preach the Gospel should live by the Gospel." Hence Augustine says (De oper. Monach. xxi): "If they be gospelers, I allow, they have" (a claim to live at the charge of the faithful): "if they be ministers of the altar and dispensers of the sacraments, they need not insist on it, but it is theirs by perfect right." The reason for this is because the sacrament of the altar wherever it be offered is common to all the faithful. Thirdly, if they devote themselves to the study of Holy Writ to the common profit of the whole Church. Wherefore Jerome says (Contra Vigil. xiii): "It is still the custom in Judea, not only among us but also among the Hebrews, for those who meditate on the law of the Lord day and night, end have no other share on earth but God alone, to be supported by the subscriptions of the synagogues and of the whole world." Fourthly, if they have endowed the monastery with the goods they possessed, they may live on the alms given to the monastery. Hence Augustine says (De oper. Monach. xxv) that "those who renouncing or distributing their means, whether ample or of any amount whatever, have desired with pious and salutary humility to be numbered among the poor of Christ, have a claim on the community and on brotherly love to receive a livelihood in return. They are to be commended indeed if they work with their hands, but if they be unwilling, who will dare to force them? Nor does it matter, as he goes on to say, to which monasteries, or in what place any one of them has bestowed his goods on his needy brethren; for all Christians belong to one commonwealth."
Si vero aliqui sint religiosi qui absque necessitate et utilitate quam afferant, velint otiosi de eleemosynis quae dantur pauperibus vivere, hoc est eis illicitum. Unde Augustinus dicit, in libro de operibus Monach., plerumque ad professionem servitutis Dei ex conditione servili aliqui veniunt, et ex vita rusticana, et ex opificum exercitatione et plebeio labore, de quibus non apparet utrum ex proposito servitutis Dei venerint, an, vitam inopem et laboriosam fugientes, vacui pasci atque vestiri velint, et insuper honorari a quibus contemni conterique consueverunt. Tales ergo se, quominus operentur, de infirmitate corporis excusare non possunt, praeteritae quippe vitae consuetudine convincuntur. Et postea subdit, si nolunt operari, nec manducent. Neque propterea ad pietatem divites humiliantur, ut pauperes ad superbiam extollantur, nullo enim modo decet ut in ea vita ubi senatores fiunt laboriosi, fiant opifices otiosi; et quo veniunt, relictis deliciis suis, qui fuerunt praediorum domini, ibi sint rustici delicati.    On the other hand, in the default of any necessity, or of their affording any profit to others, it is unlawful for religious to wish to live in idleness on the alms given to the poor. Hence Augustine says (De oper. Monach. xxii): "Sometimes those who enter the profession of God's service come from a servile condition of life, from tilling the soil or working at some trade or lowly occupation. In their case it is not so clear whether they came with the purpose of serving God, or of evading a life of want and toil with a view to being fed and clothed in idleness, and furthermore to being honored by those by whom they were wont to be despised and downtrodden. Such persons surely cannot excuse themselves from work on the score of bodily weakness, for their former mode of life is evidence against them." And he adds further on (De oper. Monach. xxv): "If they be unwilling to work, neither let them eat. For if the rich humble themselves to piety, it is not that the poor may be exalted to pride; since it is altogether unseemly that in a life wherein senators become laborers, laborers should become idle, and that where the lords of the manor have come after renouncing their ease, the serfs should live in comfort."
Ad primum ergo dicendum quod auctoritates illae sunt intelligendae tempore necessitatis, quando scilicet non posset aliter pauperibus subveniri. Tunc enim tenerentur non solum ab eleemosynis accipiendis desistere, sed etiam sua, si qua haberent, largiri ad pauperum sustentationem.   Reply to Objection 1: These authorities must be understood as referring to cases of necessity, that is to say, when there is no other means of succoring the poor: for then they would be bound not only to refrain from accepting alms, but also to give what they have for the support of the needy.
Ad secundum dicendum quod praelatis competit praedicatio ex officio, religiosis autem potest competere ex commissione. Et ita, cum laborent in agro dominico, possunt exinde vivere, secundum illud II ad Tim. II, laborantem agricolam oportet primum de fructibus percipere; ubi dicit Glossa, scilicet praedicatorem, qui in agro Ecclesiae ligone verbi Dei excolit corda auditorum. Possunt etiam de eleemosynis vivere qui praedicatoribus ministrant. Unde super illud Rom. XV, si spiritualium eorum participes facti sunt gentiles, debent et in carnalibus ministrare eis, dicit Glossa, scilicet Iudaeis, qui miserunt praedicatores ab Hierosolymis. Et tamen sunt etiam aliae causae ex quibus alicui debetur ut de sumptibus fidelium vivat, ut dictum est.   Reply to Objection 2: Prelates are competent to preach in virtue of their office, but religious may be competent to do so in virtue of delegation; and thus when they work in the field of the Lord, they may make their living thereby, according to 2 Tim. 2:6, "The husbandman that laboreth must first partake of the fruits," which a gloss explains thus, "that is to say, the preacher, who in the field of the Church tills the hearts of his hearers with the plough of God's word." Those also who minister to the preachers may live on alms. Hence a gloss on Rm. 15:27, "If the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, they ought also in carnal things to minister to them," says, "namely, to the Jews who sent preachers from Jerusalem." There are moreover other reasons for which a person has a claim to live at the charge of the faithful, as stated above.
Ad tertium dicendum quod, ceteris paribus, dare est perfectius quam accipere. Et tamen dare vel relinquere omnia sua pro Christo, et modica accipere ad sustentationem vitae, melius est quam dare particulariter aliqua pauperibus, ut ex supra dictis patet.   Reply to Objection 3: Other things being equal, it is more perfect to give than to receive. Nevertheless to give or to give up all one's possessions for Christ's sake, and to receive a little for one's livelihood is better than to give to the poor part by part, as stated above (Question [186], Article [3], ad 6).
Ad quartum dicendum quod accipere munera ad divitias augmentandas, vel accipere victum ab alio sibi non debitum absque utilitate et necessitate, praestat occasionem peccati. Quod non habet locum in religiosis, ut ex supra dictis patet.   Reply to Objection 4: To receive gifts so as to increase one's wealth, or to accept a livelihood from another without having a claim to it, and without profit to others or being in need oneself, affords an occasion of sin. But this does not apply to religious, as stated above.
Ad quintum dicendum quod, quando apparet manifesta necessitas et utilitas propter quam aliqui religiosi de eleemosynis vivunt absque opere manuali, non scandalizantur ex hoc infirmi, sed malitiosi, more Pharisaeorum, quorum scandalum contemnendum dominus docet, Matth. XV. Sed si non esset evidens necessitas et utilitas, posset exinde generari scandalum infirmis, quod esset vitandum. Idem tamen scandalum imminere potest de his qui facultatibus communibus otiosi utuntur.   Reply to Objection 5: Whenever there is evident necessity for religious living on alms without doing any manual work, as well as an evident profit to be derived by others, it is not the weak who are scandalized, but those who are full of malice like the Pharisees, whose scandal our Lord teaches us to despise (Mt. 15:12-14). If, however, these motives of necessity and profit be lacking, the weak might possibly be scandalized thereby; and this should be avoided. Yet the same scandal might be occasioned through those who live in idleness on the common revenues.

 

Index  [<< | >>]
Second Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 187  [<< | >>]
Article: 5  [<< | >>]

Whether it is lawful for religious to beg?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod religiosis non liceat mendicare. Dicit enim Augustinus, in libro de operibus Monach., tam multos hypocritas sub habitu monachorum usquequaque dispersit callidissimus hostis, circueuntes provincias, et postea subdit, omnes petunt, omnes exigunt aut sumptus lucrosae egestatis, aut simulatae pretium sanctitatis. Ergo videtur quod vita religiosorum mendicantium sit reprobanda.   Objection 1: It would seem unlawful for religious to beg. For Augustine says (De oper. Monach. xxviii): "The most cunning foe has scattered on all sides a great number of hypocrites wearing the monastic habit, who go wandering about the country," and afterwards he adds: "They all ask, they all demand to be supported in their profitable penury, or to be paid for a pretended holiness." Therefore it would seem that the life of mendicant religious is to be condemned.
Praeterea, I ad Thess. IV dicitur, operemini manibus vestris, sicut praecepimus vobis, ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt, et nullius aliquid desideretis, ubi Glossa dicit, ideo opus est agendum, et non otiandum, quia honestum est, et quasi lux, ad infideles, et non desiderabitis rem alterius, nedum rogetis vel tollatis aliquid. Et II ad Thess. III, super illud, si quis non vult operari etc., dicit, vult servos Dei corporaliter operari unde vivant, ut non compellantur egestate necessaria petere. Sed hoc est mendicare. Ergo videtur quod illicitum sit, praetermisso opere manuali, mendicare.   Objection 2: Further, it is written (1 Thess. 4:11): "That you . . . work with your own hands as we commanded you, and that you walk honestly towards them that are without: and that you want nothing of any man's": and a gloss on this passage says: "You must work and not be idle, because work is both honorable and a light to the unbeliever: and you must not covet that which belongs to another and much less beg or take anything." Again a gloss [*St. Augustine, (De oper. Monach. iii)] on 2 Thess. 3:10, "If any man will not work," etc. says: "He wishes the servants of God to work with the body, so as to gain a livelihood, and not be compelled by want to ask for necessaries." Now this is to beg. Therefore it would seem unlawful to beg while omitting to work with one's hands.
Praeterea, illud quod est in lege prohibitum et iustitiae contrarium, non competit religiosis. Sed mendicare est prohibitum in lege divina, dicitur enim Deut. XV, omnino indigens et mendicus non erit inter vos; et in Psalmo, non vidi iustum derelictum, nec semen eius quaerens panem. Sed secundum iura civilia punitur validus mendicans, ut habetur codice, de validis mendicantibus. Ergo non competit religiosis mendicare.   Objection 3: Further, that which is forbidden by law and contrary to justice, is unbecoming to religious. Now begging is forbidden in the divine law; for it is written (Dt. 15:4): "There shall be no poor nor beggar among you," and (Ps. 36:25): "I have not seen the just forsaken, nor his seed seeking bread." Moreover an able-bodied mendicant is punished by civil law, according to the law (XI, xxvi, de Valid. Mendicant.). Therefore it is unfitting for religious to beg.
Praeterea, verecundia est de turpi, ut Damascenus dicit. Sed Ambrosius dicit, in libro de Offic., quod verecundia petendi ingenuos prodit natales. Ergo mendicare est turpe. Non ergo religiosis competit.   Objection 4: Further, "Shame is about that which is disgraceful," as Damascene says (De Fide Orth. ii, 15). Now Ambrose says (De Offic. i, 30) that "to be ashamed to beg is a sign of good birth." Therefore it is disgraceful to beg: and consequently this is unbecoming to religious.
Praeterea, maxime de eleemosynis vivere competit praedicantibus Evangelium, secundum domini statutum, ut supra dictum est. Eis tamen non competit mendicare, quia super illud II ad Tim. II, laborantem agricolam etc., dicit Glossa, vult apostolus quod Evangelista intelligat quod necessaria sumere ab eis in quibus laborat, non est mendicitas, sed potestas. Ergo videtur quod religiosis non competat mendicare.   Objection 5: Further, according to our Lord's command it is especially becoming to preachers of the Gospel to live on alms, as stated above (Article [4]). Yet it is not becoming that they should beg, since a gloss on 2 Tim. 2:6, "The husbandman, that laboreth," etc. says: "The Apostle wishes the gospeler to understand that to accept necessaries from those among whom he labors is not mendicancy but a right." Therefore it would seem unbecoming for religious to beg.
Sed contra est quod religiosis competit vivere ad imitationem Christi. Sed Christus mendicavit, secundum illud Psalmi, ego autem mendicus sum et pauper; ubi dicit Glossa, hoc dicit Christus de se ex forma servi; et infra, mendicus est qui ab alio petit, et pauper est qui sibi non sufficit. Et in alio Psalmo, ego egenus et pauper sum, ubi dicit Glossa, ego sum egenus, idest petens; et pauper, idest insufficiens mihi, quia mundanas copias non habeo. Et Hieronymus dicit, in quadam epistola, cave ne, domino tuo mendicante, scilicet Christo, alienas divitias congeras. Ergo conveniens est religiosis mendicare.   On the contrary, It becomes religious to live in imitation of Christ. Now Christ was a mendicant, according to Ps. 39:18, "But I am a beggar and poor"; where a gloss says: "Christ said this of Himself as bearing the 'form of a servant,'" and further on: "A beggar is one who entreats another, and a poor man is one who has not enough for himself." Again it is written (Ps. 69:6): "I am needy and poor"; where a gloss says: "'Needy,' that is a suppliant; 'and poor,' that is, not having enough for myself, because I have no worldly wealth." And Jerome says in a letter [*Reference unknown]: "Beware lest whereas thy Lord," i.e. Christ, "begged, thou amass other people's wealth." Therefore it becomes religious to beg.
Respondeo dicendum quod circa mendicitatem duo possunt considerari. Unum quidem ex parte actus ipsius mendicationis, quae habet quandam abiectionem sibi coniunctam, illi enim videntur abiectissimi inter homines esse qui non solum sunt pauperes, sed in tantum sunt egentes quod necesse habent ab aliis victum acquirere. Et secundum hoc, causa humilitatis aliqui laudabiliter mendicant, sicut et alia assumunt quae ad abiectionem quandam pertinent, quasi efficacissimam medicinam contra superbiam, quam vel in seipsis, vel etiam in aliis per exemplum exstinguere volunt. Sicut enim infirmitas quae est ex superexcessu caloris, efficacissime sanatur per ea quae in frigiditate excedunt; ita etiam pronitas ad superbiam efficacissime curatur per ea quae multum abiecta videntur. Et ideo dicitur in decretis, de Poenit., dist. II, cap. si quis semel, exercitia humilitatis sunt, si quis se vilioribus officiis subdat, et ministeriis indignioribus tradat, ita namque arrogantiae et humanae gloriae vitium curari poterit. Unde Hieronymus, in epistola ad Oceanum, commendat Fabiolam de hoc quod optabat ut, suis divitiis pariter effusis pro Christo, stipes acciperet. Quod etiam beatus Alexius perfecit, qui, omnibus suis propter Christum dimissis, gaudebat se etiam a servis suis eleemosynas accepisse. Et de beato Arsenio legitur, in vitis patrum, quod gratias egit de hoc quod, necessitate cogente, oportuit eum eleemosynam petere. Unde et in poenitentiam pro gravibus culpis iniungitur aliquibus ut peregrinentur mendicantes. Sed quia humilitas, sicut et ceterae virtutes, absque discretione esse non debet, ita oportet discrete mendicitatem ad humiliationem assumere, ut ex hoc homo notam cupiditatis non incurrat, vel cuiuscumque alterius indecentis. Alio modo potest considerari mendicitas ex parte eius quod quis mendicando acquirit. Et sic ad mendicandum potest homo ex duobus induci. Uno modo, ex cupiditate habendi divitias vel victum otiosum. Et talis mendicitas est illicita. Alio modo, ex necessitate vel utilitate. Ex necessitate quidem, sicut cum aliquis non potest aliunde habere unde vivat, nisi mendicet. Ex utilitate autem, sicut cum aliquis intendit ad aliquid utile perficiendum quod sine eleemosynis fidelium facere non potest, sicut petuntur eleemosynae pro constructione pontis vel Ecclesiae, vel quibuscumque aliis operibus quae vergunt in utilitatem communem; sicut scholares, ut possint vacare studio sapientiae. Et hoc modo mendicitas est licita, sicut saecularibus, ita et religiosis.   I answer that, Two things may be considered in reference to mendicancy. The first is on the part of the act itself of begging, which has a certain abasement attaching to it; since of all men those would seem most abased who are not only poor, but are so needy that they have to receive their meat from others. In this way some deserve praise for begging out of humility, just as they abase themselves in other ways, as being the most efficacious remedy against pride which they desire to quench either in themselves or in others by their example. For just as a disease that arises from excessive heat is most efficaciously healed by things that excel in cold, so proneness to pride is most efficaciously healed by those things which savor most of abasement. Hence it is said in the Decretals (II, cap. Si quis semel, de Paenitentia): "To condescend to the humblest duties, and to devote oneself to the lowliest service is an exercise of humility; for thus one is able to heal the disease of pride and human glory." Hence Jerome praises Fabiola (Ep. lxxvii ad ocean.) for that she desired "to receive alms, having poured forth all her wealth for Christ's sake." The Blessed Alexis acted in like manner, for, having renounced all his possessions for Christ's sake he rejoiced in receiving alms even from his own servants. It is also related of the Blessed Arsenius in the Lives of the Fathers (v, 6) that he gave thanks because he was forced by necessity to ask for alms. Hence it is enjoined to some people as a penance for grievous sins to go on a pilgrimage begging. Since, however, humility like the other virtues should not be without discretion, it behooves one to be discreet in becoming a mendicant for the purpose of humiliation, lest a man thereby incur the mark of covetousness or of anything else unbecoming. Secondly, mendicancy may be considered on the part of that which one gets by begging: and thus a man may be led to beg by a twofold motive. First, by the desire to have wealth or meat without working for it, and such like mendicancy is unlawful; secondly, by a motive of necessity or usefulness. The motive is one of necessity if a man has no other means of livelihood save begging; and it is a motive of usefulness if he wishes to accomplish something useful, and is unable to do so without the alms of the faithful. Thus alms are besought for the building of a bridge, or church, or for any other work whatever that is conducive to the common good: thus scholars may seek alms that they may devote themselves to the study of wisdom. In this way mendicancy is lawful to religious no less than to seculars.
Ad primum ergo dicendum quod Augustinus ibi loquitur expresse de his qui ex cupiditate mendicant.   Reply to Objection 1: Augustine is speaking there explicitly of those who beg from motives of covetousness.
Ad secundum dicendum quod prima Glossa loquitur de petitione quae fit ex cupiditate, ut patet ex verbis apostoli. Secunda autem Glossa loquitur de illis qui absque omni utilitate quam faciant, necessaria petunt ut otiosi vivant. Non autem otiose vivit qui qualitercumque utiliter vivit.   Reply to Objection 2: The first gloss speaks of begging from motives of covetousness, as appears from the words of the Apostle; while the second gloss speaks of those who without effecting any useful purpose, beg their livelihood in order to live in idleness. on the other hand, he lives not idly who in any way lives usefully.
Ad tertium dicendum quod ex illo praecepto legis divinae non prohibetur alicui mendicare, sed prohibetur divitibus ne tam tenaces sint ut propter hoc aliqui egestate mendicare cogantur. Lex autem civilis imponit poenam validis mendicantibus qui non propter utilitatem vel necessitatem mendicant.   Reply to Objection 3: This precept of the divine law does not forbid anyone to beg, but it forbids the rich to be so stingy that some are compelled by necessity to beg. The civil law imposes a penalty on able-bodied mendicants who beg from motives neither of utility nor of necessity.
Ad quartum dicendum quod duplex est turpitudo, una inhonestatis; alia exterioris defectus, sicut turpe est homini esse infirmum vel pauperem. Et talem turpitudinem habet mendicitas. Unde non pertinet ad culpam, sed ad humilitatem pertinere potest, ut dictum est.   Reply to Objection 4: Disgrace is twofold; one arises from lack of honesty [*Cf. Question [145], Article [1]], the other from an external defect, thus it is disgraceful for a man to be sick or poor. Such like uncomeliness of mendicancy does not pertain to sin, but it may pertain to humility, as stated above.
Ad quintum dicendum quod praedicantibus ex debito debetur victus ab his quibus praedicant. Si tamen non quasi sibi debitum, sed quasi gratis dandum mendicando petere velint, ad maiorem utilitatem pertinet.   Reply to Objection 5: Preachers have the right to be fed by those to whom they preach: yet if they wish to seek this by begging so as to receive it as a free gift and not as a right this will be a mark of greater humility.

 

Index  [<< | >>]
Second Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 187  [<< | >>]
Article: 6  [<< | >>]

Whether it is lawful for religious to wear coarser clothes than others?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod non liceat religiosis vilioribus vestibus uti quam ceteris. Quia secundum apostolum, I ad Thess. ult., ab omni specie mala abstinere debemus. Sed vilitas vestium habet speciem mali. Dicit enim dominus, Matth. VII, attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium. Et super illud Apoc. VI, ecce equus pallidus etc., dicit Glossa, videns Diabolus nec per apertas tribulationes nec per apertas haereses se posse proficere, praemittit falsos fratres, qui sub habitu religionis obtinent naturam nigri et rufi equi, pervertendo fidem. Ergo videtur quod religiosi non debeant vilibus vestibus uti.   Objection 1: It would seem unlawful for religious to wear coarser clothes than others. For according to the Apostle (1 Thess. 5:22) we ought to "refrain from all appearance of evil." Now coarseness of clothes has an appearance of evil; for our Lord said (Mt. 7:15): "Beware of false prophets who come to you in the clothing of sheep": and a gloss on Apoc. 6:8, "Behold a pale horse," says: "The devil finding that he cannot succeed, neither by outward afflictions nor by manifest heresies, sends in advance false brethren, who under the guise of religion assume the characteristics of the black and red horses by corrupting the faith." Therefore it would seem that religious should not wear coarse clothes.
Praeterea, Hieronymus dicit, ad Nepotianum, vestes pullas, idest nigras, aeque vita ut candidas. Ornatus et sordes pari modo fugiendi sunt, quia alterum delicias, alterum gloriam redolet. Ergo videtur quod, cum inanis gloria sit gravius peccatum quam deliciarum usus, quod religiosi, qui debent ad perfectiora tendere, magis debent vitare vestes viles quam pretiosas.   Objection 2: Further, Jerome says (Ep. lii ad Nepotian.): "Avoid somber," i.e. black, "equally with glittering apparel. Fine and coarse clothes are equally to be shunned, for the one exhales pleasure, the other vainglory." Therefore, since vainglory is a graver sin than the use of pleasure, it would seem that religious who should aim at what is more perfect ought to avoid coarse rather than fine clothes.
Praeterea, religiosi maxime intendere debent operibus poenitentiae. Sed in operibus poenitentiae non est utendum exterioribus signis tristitiae, sed magis signis laetitiae, dicit enim dominus, Matth. VI, cum ieiunatis, nolite fieri, sicut hypocritae, tristes; et postea subdit, tu autem cum ieiunas, unge caput tuum et faciem tuam lava. Quod exponens Augustinus, in libro de Serm. Dom. in monte, dicit, in hoc capitulo maxime animadvertendum est non in solo rerum corporearum nitore atque pompa, sed etiam in ipsis sordibus luctuosis esse posse iactantiam, et eo periculosiorem, quo sub nomine servitutis Dei decipit. Ergo videtur quod religiosi non debeant vilioribus vestibus indui.   Objection 3: Further, religious should aim especially at doing works of penance. Now in works of penance we should use, not outward signs of sorrow, but rather signs of joy; for our Lord said (Mt. 6:16): "When you fast, be not, as the hypocrites, sad," and afterwards He added: "But thou, when thou fastest, anoint thy head and wash thy face." Augustine commenting on these words (De Serm. Dom. in Monte ii, 12): "In this chapter we must observe that not only the glare and pomp of outward things, but even the weeds of mourning may be a subject of ostentation, all the more dangerous as being a decoy under the guise of God's service." Therefore seemingly religious ought not to wear coarse clothes.
Sed contra est quod, Heb. XI, apostolus dicit, circuierunt in melotis, in pellibus caprinis, Glossa, ut Elias et alii. Et in decretis, XXI, qu. IV, dicitur, si inventi fuerint deridentes eos qui vilibus et religiosis vestibus amicti sunt, corrigantur. Priscis enim temporibus omnis sacratus vir cum mediocri ac vili veste conversabatur.   On the contrary, The Apostle says (Heb. 11:37): "They wandered about in sheep-skins in goat-skins," and a gloss adds—"as Elias and others." Moreover it is said in the Decretal XXI, qu. iv, can. Omnis jactantia: "If any persons be found to deride those who wear coarse and religious apparel they must be reproved. For in the early times all those who were consecrated to God went about in common and coarse apparel."
Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in III de Doct. Christ., in omnibus exterioribus rebus non usus rerum, sed libido utentis in culpa est ad quam discernendam, attendendum est quod habitus vilis vel incultus dupliciter potest considerari. Uno modo, prout est signum quoddam dispositionis vel status humani, quia, ut dicitur Eccli. XIX, amictus hominis annuntiat de eo, et secundum hoc, vilitas habitus est quandoque signum tristitiae. Unde et homines in tristitia existentes solent vilioribus vestibus uti, sicut e contrario in tempore solemnitatis et gaudii utuntur cultioribus vestimentis. Unde et poenitentes vilibus vestibus induuntur, ut patet Ionae III, de rege, qui indutus est sacco; et III Reg. XXI, de Achab, qui operuit Cilicio carnem suam. Quandoque vero est signum contemptus divitiarum et mundani fastus unde Hieronymus dicit, ad rusticum monachum, sordes vestium candidae mentis indicia sunt, vilis tunica contemptum saeculi probat. Ita dumtaxat ne animus tumeat, ne habitus sermoque dissentiant. Et secundum utrumque horum, competit religiosis vilitas vestium, quia religio est status poenitentiae et contemptus mundanae gloriae.   I answer that, As Augustine says (De Doctr. Christ. iii, 12), "in all external things, it is not the use but the intention of the user that is at fault." In order to judge of this it is necessary to observe that coarse and homely apparel may be considered in two ways. First, as being a sign of a man's disposition or condition, because according to Ecclus. 19:27, "the attire . . . of the man" shows "what he is." In this way coarseness of attire is sometimes a sign of sorrow: wherefore those who are beset with sorrow are wont to wear coarser clothes, just as on the other hand in times of festivity and joy they wear finer clothes. Hence penitents make use of coarse apparel, for example, the king (Jonas 3:6) who "was clothed with sack-cloth," and Achab (3 Kgs. 21:27) who "put hair-cloth upon his flesh." Sometimes, however, it is a sign of the contempt of riches and worldly ostentation. Wherefore Jerome says (Ep. cxxv ad Rustico Monach.): "Let your somber attire indicate your purity of mind, your coarse robe prove your contempt of the world, yet so that your mind be not inflated withal, lest your speech belie your habit." In both these ways it is becoming for religious to wear coarse attire, since religion is a state of penance and of contempt of worldly glory.
Sed quod aliquis velit hoc aliis significare, contingit propter tria. Uno modo, ad sui humiliationem, sicut enim ex splendore vestium animus hominis elevatur, ita ex humilitate vestium humiliatur. Unde de Achab, qui carnem suam Cilicio induit, dixit dominus ad Eliam, nonne vidisti Achab humiliatum coram me, ut habetur III Reg. XXI. Alio modo, propter exemplum aliorum. Unde super illud Matth. III, habebat vestimentum de pilis camelorum etc., dicit Glossa, qui poenitentiam praedicat, habitum poenitentiae praetendit. Tertio modo, propter inanem gloriam, sicut Augustinus dicit quod in ipsis sordibus luctuosis potest esse iactantia.    But that a person wish to signify this to others arises from three motives. First, in order to humble himself: for just as a man's mind is uplifted by fine clothes, so is it humbled by lowly apparel. Hence speaking of Achab who "put hair-cloth on his flesh," the Lord said to Elias: "Hast thou not seen Achab humbled before Me?" (3 Kgs. 21:29). Secondly, in order to set an example to others; wherefore a gloss on Mt. 3:4, "(John) had his garments of camel's hair," says: "He who preaches penance is clothed in the habit of penance." Thirdly, on account of vainglory; thus Augustine says (cf. Objection [3]) that "even the weeds of mourning may be a subject of ostentation."
Duobus ergo primis modis, laudabile est abiectis vestibus uti, tertio vero modo, est vitiosum.    Accordingly in the first two ways it is praiseworthy to wear humble apparel, but in the third way it is sinful.
Alio autem modo potest considerari habitus vilis et incultus secundum quod procedit ex avaritia vel ex negligentia. Et sic etiam ad vitium pertinet.    Secondly, coarse and homely attire may be considered as the result of covetousness or negligence, and thus also it is sinful.
Ad primum ergo dicendum quod vilitas vestium de se non habet speciem mali, immo potius speciem boni, scilicet contemptus mundanae gloriae. Et inde est quod mali sub vilitate vestium suam malitiam occultant. Unde Augustinus dicit, in libro de Serm. Dom. in monte, quod non ideo debent oves odisse vestimentum suum, quod plerumque illo se occultant lupi.   Reply to Objection 1: Coarseness of attire has not of itself the appearance of evil, indeed it has more the appearance of good, namely of the contempt of worldly glory. Hence it is that wicked persons hide their wickedness under coarse clothing. Hence Augustine says (De Serm. Dom. in Monte ii, 24) that "the sheep should not dislike their clothing for the reason that the wolves sometimes hide themselves under it."
Ad secundum dicendum quod Hieronymus ibi loquitur de vestibus vilibus quae deferuntur propter humanam gloriam.   Reply to Objection 2: Jerome is speaking there of the coarse attire that is worn on account of human glory.
Ad tertium dicendum quod, secundum doctrinam domini, in operibus sanctitatis nihil homines facere debent propter apparentiam. Quod praecipue contingit quando aliquis aliquid novum facit. Unde Chrysostomus dicit, super Matth., orans nihil novum faciat quod aspiciant homines, vel clamando, vel pectus percutiendo, vel manus expandendo, quia scilicet ex ipsa novitate homines reddunt intentos ad considerandum. Nec tamen omnis novitas intentos faciens homines ad considerandum, reprehensibilis est. Potest enim et bene et male fieri. Unde Augustinus dicit, in libro de Serm. Dom. in monte, quod qui in professione Christianitatis inusitato squalore ac sordibus intentos in se oculos hominum facit, cum id voluntate faciat, non necessitate patiatur, ceteris eius operibus potest cognosci utrum hoc contemptu superflui cultus, an ambitione aliqua faciat. Maxime autem videntur hoc non ex ambitione facere religiosi, qui habitum vilem deferunt quasi signum suae professionis, qua contemptum mundi profitentur.   Reply to Objection 3: According to our Lord's teaching men should do no deeds of holiness for the sake of show: and this is especially the case when one does something strange. Hence Chrysostom [*Hom. xiii in Matth. in the Opus Imperfectum, falsely ascribed to St. John Chrysostom] says: "While praying a man should do nothing strange, so as to draw the gaze of others, either by shouting or striking his breast, or casting up his hands," because the very strangeness draws people's attention to him. Yet blame does not attach to all strange behavior that draws people's attention, for it may be done well or ill. Hence Augustine says (De Serm. Dom. in Monte ii, 12) that "in the practice of the Christian religion when a man draws attention to himself by unwonted squalor and shabbiness, since he acts thus voluntarily and not of necessity, we can gather from his other deeds whether his behavior is motivated by contempt of excessive dress or by affectation." Religious, however, would especially seem not to act thus from affectation, since they wear a coarse habit as a sign of their profession whereby they profess contempt of the world.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:36 1998.