St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 5 [ << | >> ]

OF THOSE WHO HAVE FAITH (FOUR ARTICLES)

Deinde considerandum est de habentibus fidem. Et circa hoc quaeruntur quatuor. We must now consider those who have faith: under which head there are four points of inquiry:
Primo, utrum Angelus aut homo in prima sui conditione habuerit fidem. (1) Whether there was faith in the angels, or in man, in their original state?
Secundo, utrum Daemones habeant fidem. (2) Whether the demons have faith?
Tertio, utrum haeretici errantes in uno articulo fidei habeant fidem de aliis articulis. (3) Whether those heretics who err in one article, have faith in others?
Quarto, utrum fidem habentium unus alio habeat maiorem fidem. (4) Whether among those who have faith, one has it more than another?

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 5 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether there was faith in the angels, or in man, in their original state?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod Angelus aut homo in sua prima conditione fidem non habuerit. Dicit enim Hugo de sancto Victore, quia homo oculum contemplationis non habet, Deum et quae in Deo sunt videre non valet. Sed Angelus in statu primae conditionis, ante confirmationem vel lapsum, habuit oculum contemplationis, videbat enim res in verbo, ut Augustinus dicit, in II super Gen. ad Litt. Et similiter primus homo in statu innocentiae videtur habuisse oculum contemplationis apertum, dicit enim Hugo de sancto Victore, in suis sententiis, quod novit homo, in primo statu, creatorem suum non ea cognitione quae foris auditu solo percipitur, sed ea quae intus per inspirationem ministratur, non ea qua Deus modo a credentibus absens fide quaeritur, sed ea qua per praesentiam contemplationis manifestius cernebatur. Ergo homo vel Angelus in statu primae conditionis fidem non habuit. Objection 1: It would seem that there was no faith, either in the angels, or in man, in their original state. For Hugh St. Victor says in his Sentences (De Sacram. i, 10) that "man cannot see God or things that are in God, because he closes his eyes to contemplation." Now the angels, in their original state, before they were either confirmed in grace, or had fallen from it, had their eyes opened to contemplation, since "they saw things in the Word," according to Augustine (Gen. ad lit. ii, 8). Likewise the first man, while in the state of innocence, seemingly had his eyes open to contemplation; for Hugh St. Victor says (De Sacram. i, 6) that "in his original state man knew his Creator, not by the mere outward perception of hearing, but by inward inspiration, not as now believers seek an absent God by faith, but by seeing Him clearly present to their contemplation." Therefore there was no faith in the angels and man in their original state.
Praeterea, cognitio fidei est aenigmatica et obscura, secundum illud I ad Cor. XIII, videmus nunc per speculum in aenigmate. Sed in statu primae conditionis non fuit aliqua obscuritas neque in homine neque in Angelo, quia tenebrositas est poena peccati. Ergo fides in statu primae conditionis esse non potuit neque in homine neque in Angelo. Objection 2: Further, the knowledge of faith is dark and obscure, according to 1 Cor. 13:13: "We see now through a glass in a dark manner." Now in their original state there was not obscurity either in the angels or in man, because it is a punishment of sin. Therefore there could be no faith in the angels or in man, in their original state.
Praeterea, apostolus dicit, ad Rom. X, quod fides est ex auditu. Sed hoc locum non habuit in primo statu angelicae conditionis aut humanae, non enim erat ibi auditus ab alio. Ergo fides in statu illo non erat neque in homine neque in Angelo. Objection 3: Further, the Apostle says (Rm. 10:17) that "faith... cometh by hearing." Now this could not apply to angels and man in their original state; for then they could not hear anything from another. Therefore, in that state, there was no faith either in man or in the angels.
Sed contra est quod apostolus dicit, ad Heb. XI, accedentem ad Deum oportet credere. Sed Angelus et homo in sui prima conditione erant in statu accedendi ad Deum. Ergo fide indigebant. On the contrary, It is written (Heb. 11:6): "He that cometh to God, must believe." Now the original state of angels and man was one of approach to God. Therefore they had need of faith.
Respondeo dicendum quod quidam dicunt quod in Angelis ante confirmationem et lapsum, et in homine ante peccatum, non fuit fides, propter manifestam contemplationem quae tunc erat de rebus divinis. Sed cum fides sit argumentum non apparentium, secundum apostolum; et per fidem credantur ea quae non videntur, ut Augustinus dicit, illa sola manifestatio excludit fidei rationem per quam redditur apparens vel visum id de quo principaliter est fides. Principale autem obiectum fidei est veritas prima, cuius visio beatos facit et fidei succedit. Cum igitur Angelus ante confirmationem, et homo ante peccatum, non habuit illam beatitudinem qua Deus per essentiam videtur; manifestum est quod non habuit sic manifestam cognitionem quod excluderetur ratio fidei. I answer that, Some say that there was no faith in the angels before they were confirmed in grace or fell from it, and in man before he sinned, by reason of the manifest contemplation that they had of Divine things. Since, however, "faith is the evidence of things that appear not," according to the Apostle (Heb. 11:2), and since "by faith we believe what we see not," according to Augustine (Tract. xl in Joan.; Questions. Evang. ii, qu. 39), that manifestation alone excludes faith, which renders apparent or seen the principal object of faith. Now the principal object of faith is the First Truth, the sight of which gives the happiness of heaven and takes the place of faith. Consequently, as the angels before their confirmation in grace, and man before sin, did not possess the happiness whereby God is seen in His Essence, it is evident that the knowledge they possessed was not such as to exclude faith.
Unde quod non habuit fidem, hoc esse non potuit nisi quod penitus ei erat ignotum illud de quo est fides. Et si homo et Angelus fuerunt creati in puris naturalibus, ut quidam dicunt, forte posset teneri quod fides non fuit in Angelo ante confirmationem nec in homine ante peccatum, cognitio enim fidei est supra naturalem cognitionem de Deo non solum hominis, sed etiam Angeli. It follows then, that the absence of faith in them could only be explained by their being altogether ignorant of the object of faith. And if man and the angels were created in a purely natural state, as some [*St. Bonaventure, Sent. ii, D, 29] hold, perhaps one might hold that there was no faith in the angels before their confirmation in grace, or in man before sin, because the knowledge of faith surpasses not only a man's but even an angel's natural knowledge about God.
Sed quia in primo iam diximus quod homo et Angelus creati sunt cum dono gratiae, ideo necesse est dicere quod per gratiam acceptam et nondum consummatam fuerit in eis inchoatio quaedam speratae beatitudinis, quae quidem inchoatur in voluntate per spem et caritatem, sed in intellectu per fidem, ut supra dictum est. Et ideo necesse est dicere quod Angelus ante confirmationem habuerat fidem, et similiter homo ante peccatum. Sed tamen considerandum est quod in obiecto fidei est aliquid quasi formale, scilicet veritas prima super omnem naturalem cognitionem creaturae existens; et aliquid materiale, sicut id cui assentimus inhaerendo primae veritati. Quantum ergo ad primum horum, communiter fides est in omnibus habentibus cognitionem de Deo, futura beatitudine nondum adepta, inhaerendo primae veritati. Sed quantum ad ea quae materialiter credenda proponuntur, quaedam sunt credita ab uno quae sunt manifeste scita ab alio, etiam in statu praesenti, ut supra dictum est. Et secundum hoc etiam potest dici quod Angelus ante confirmationem et homo ante peccatum quaedam de divinis mysteriis manifesta cognitione cognoverunt quae nunc non possumus cognoscere nisi credendo. Since, however, we stated in the FP, Question [62], Article [3]; FP, Question [95], Article [1] that man and the angels were created with the gift of grace, we must needs say that there was in them a certain beginning of hoped-for happiness, by reason of grace received but not yet consummated, which happiness was begun in their will by hope and charity, and in the intellect by faith, as stated above (Question [4], Article [7]). Consequently we must hold that the angels had faith before they were confirmed, and man, before he sinned. Nevertheless we must observe that in the object of faith, there is something formal, as it were, namely the First Truth surpassing all the natural knowledge of a creature, and something material, namely, the thing to which we assent while adhering to the First Truth. With regard to the former, before obtaining the happiness to come, faith is common to all who have knowledge of God, by adhering to the First Truth: whereas with regard to the things which are proposed as the material object of faith, some are believed by one, and known manifestly by another, even in the present state, as we have shown above (Question [1], Article [5]; Question [2], Article [4], ad 2). In this respect, too, it may be said that the angels before being confirmed, and man, before sin, possessed manifest knowledge about certain points in the Divine mysteries, which now we cannot know except by believing them.
Ad primum ergo dicendum quod, quamvis dicta Hugonis de sancto Victore magistralia sint et robur auctoritatis non habeant, tamen potest dici quod contemplatio quae tollit necessitatem fidei est contemplatio patriae, qua supernaturalis veritas per essentiam videtur. Hanc autem contemplationem non habuit Angelus ante confirmationem nec homo ante peccatum. Sed eorum contemplatio erat altior quam nostra, per quam, magis de propinquo accedentes ad Deum, plura manifeste cognoscere poterant de divinis effectibus et mysteriis quam nos possumus. Unde non inerat eis fides qua ita quaereretur Deus absens sicut a nobis quaeritur. Erat enim eis magis praesens per lumen sapientiae quam sit nobis, licet nec eis esset ita praesens sicut est beatis per lumen gloriae. Reply to Objection 1: Although the words of Hugh of St. Victor are those of a master, and have the force of an authority, yet it may be said that the contemplation which removes the need of faith is heavenly contemplation, whereby the supernatural truth is seen in its essence. Now the angels did not possess this contemplation before they were confirmed, nor did man before he sinned: yet their contemplation was of a higher order than ours, for by its means they approached nearer to God, and had manifest knowledge of more of the Divine effects and mysteries than we can have knowledge of. Hence faith was not in them so that they sought an absent God as we seek Him: since by the light of wisdom He was more present to them than He is to us, although He was not so present to them as He is to the Blessed by the light of glory.
Ad secundum dicendum quod in statu primae conditionis hominis vel Angeli non erat obscuritas culpae vel poenae. Inerat tamen intellectui hominis et Angeli quaedam obscuritas naturalis, secundum quod omnis creatura tenebra est comparata immensitati divini luminis. Et talis obscuritas sufficit ad fidei rationem. Reply to Objection 2: There was no darkness of sin or punishment in the original state of man and the angels, but there was a certain natural obscurity in the human and angelic intellect, in so far as every creature is darkness in comparison with the immensity of the Divine light: and this obscurity suffices for faith.
Ad tertium dicendum quod in statu primae conditionis non erat auditus ab homine exterius loquente, sed a Deo interius inspirante, sicut et prophetae audiebant, secundum illud Psalm., audiam quid loquatur in me dominus Deus. Reply to Objection 3: In the original state there was no hearing anything from man speaking outwardly, but there was from God inspiring inwardly: thus the prophets heard, as expressed by the Ps. 84:9: "I will hear what the Lord God will speak in me."

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 5 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether in the demons there is faith?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod in Daemonibus non sit fides. Dicit enim Augustinus, in libro de Praed. Sanct., quod fides consistit in credentium voluntate. Haec autem voluntas bona est qua quis vult credere Deo. Cum igitur in Daemonibus non sit aliqua voluntas deliberata bona, ut in primo dictum est, videtur quod in Daemonibus non sit fides. Objection 1: It would seem that the demons have no faith. For Augustine says (De Praedest. Sanct. v) that "faith depends on the believer's will": and this is a good will, since by it man wishes to believe in God. Since then no deliberate will of the demons is good, as stated above (FP, Question [64], Article [2], ad 5), it seems that in the demons there is no faith.
Praeterea, fides est quoddam donum divinae gratiae, secundum illud Ephes. II, gratia estis salvati per fidem, donum enim Dei est. Sed Daemones dona gratuita amiserunt per peccatum, ut dicitur in Glossa, super illud Osee III, ipsi respiciunt ad deos alienos, et diligunt vinacia uvarum. Ergo fides in Daemonibus post peccatum non remansit. Objection 2: Further, faith is a gift of Divine grace, according to Eph. 2:8: "By grace you are saved through faith... for it is the gift of God." Now, according to a gloss on Osee 3:1, "They look to strange gods, and love the husks of the grapes," the demons lost their gifts of grace by sinning. Therefore faith did not remain in the demons after they sinned.
Praeterea, infidelitas videtur esse gravius inter peccata, ut patet per Augustinum, super illud Ioan. XV, si non venissem, et locutus eis non fuissem, peccatum non haberent, nunc autem excusationem non habent de peccato suo. Sed in quibusdam hominibus est peccatum infidelitatis. Si igitur fides esset in Daemonibus, aliquorum hominum peccatum esset gravius peccato Daemonum. Quod videtur esse inconveniens. Non ergo fides est in Daemonibus. Objection 3: Further, unbelief would seem to be graver than other sins, as Augustine observes (Tract. lxxxix in Joan.) on Jn. 15:22, "If I had not come and spoken to them, they would not have sin: but now they have no excuse for their sin." Now the sin of unbelief is in some men. Consequently, if the demons have faith, some men would be guilty of a sin graver than that of the demons, which seems unreasonable. Therefore in the demons there is no faith.
Sed contra est quod dicitur Iac. II, Daemones credunt et contremiscunt. On the contrary, It is written (James 2:19): "The devils... believe and tremble."
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, intellectus credentis assentit rei creditae non quia ipsam videat vel secundum se vel per resolutionem ad prima principia per se visa, sed propter imperium voluntatis. Quod autem voluntas moveat intellectum ad assentiendum potest contingere ex duobus. Uno modo, ex ordine voluntatis ad bonum, et sic credere est actus laudabilis. Alio modo, quia intellectus convincitur ad hoc quod iudicet esse credendum his quae dicuntur, licet non convincatur per evidentiam rei. Sicut si aliquis propheta praenuntiaret in sermone domini aliquid futurum, et adhiberet signum mortuum suscitando, ex hoc signo convinceretur intellectus videntis ut cognosceret manifeste hoc dici a Deo, qui non mentitur; licet illud futurum quod praedicitur in se evidens non esset, unde ratio fidei non tolleretur. I answer that, As stated above (Question [1], Article [4]; Question [2], Article [1]), the believer's intellect assents to that which he believes, not because he sees it either in itself, or by resolving it to first self-evident principles, but because his will commands his intellect to assent. Now, that the will moves the intellect to assent, may be due to two causes. First, through the will being directed to the good, and in this way, to believe is a praiseworthy action. Secondly, because the intellect is convinced that it ought to believe what is said, though that conviction is not based on objective evidence. Thus if a prophet, while preaching the word of God, were to foretell something, and were to give a sign, by raising a dead person to life, the intellect of a witness would be convinced so as to recognize clearly that God, Who lieth not, was speaking, although the thing itself foretold would not be evident in itself, and consequently the essence of faith would not be removed.
Dicendum est ergo quod in fidelibus Christi laudatur fides secundum primum modum. Et secundum hoc non est in Daemonibus, sed solum secundo modo. Vident enim multa manifesta indicia ex quibus percipiunt doctrinam Ecclesiae esse a Deo; quamvis ipsi res ipsas quas Ecclesia docet non videant, puta Deum esse trinum et unum, vel aliquid huiusmodi. Accordingly we must say that faith is commended in the first sense in the faithful of Christ: and in this way faith is not in the demons, but only in the second way, for they see many evident signs, whereby they recognize that the teaching of the Church is from God, although they do not see the things themselves that the Church teaches, for instance that there are three Persons in God, and so forth.
Ad primum ergo dicendum quod Daemonum fides est quodammodo coacta ex signorum evidentia. Et ideo non pertinet ad laudem voluntatis ipsorum quod credunt. Reply to Objection 1: The demons are, in a way, compelled to believe, by the evidence of signs, and so their will deserves no praise for their belief.
Ad secundum dicendum quod fides quae est donum gratiae inclinat hominem ad credendum secundum aliquem affectum boni, etiam si sit informis. Unde fides quae est in Daemonibus non est donum gratiae; sed magis coguntur ad credendum ex perspicacitate naturalis intellectus. Reply to Objection 2: Faith, which is a gift of grace, inclines man to believe, by giving him a certain affection for the good, even when that faith is lifeless. Consequently the faith which the demons have, is not a gift of grace. Rather are they compelled to believe through their natural intellectual acumen.
Ad tertium dicendum quod hoc ipsum Daemonibus displicet quod signa fidei sunt tam evidentia ut per ea credere compellantur. Et ideo in nullo malitia eorum minuitur per hoc quod credunt. Reply to Objection 3: The very fact that the signs of faith are so evident, that the demons are compelled to believe, is displeasing to them, so that their malice is by no means diminished by their believe.

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 5 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether a man who disbelieves one article of faith, can have lifeless faith in the other articles?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod haereticus qui discredit unum articulum fidei possit habere fidem informem de aliis articulis. Non enim intellectus naturalis haeretici est potentior quam intellectus Catholici. Sed intellectus Catholici indiget adiuvari, ad credendum quemcumque articulum fidei, dono fidei. Ergo videtur quod nec haeretici aliquos articulos credere possint sine dono fidei informis. Objection 1: It would seem that a heretic who disbelieves one article of faith, can have lifeless faith in the other articles. For the natural intellect of a heretic is not more able than that of a catholic. Now a catholic's intellect needs the aid of the gift of faith in order to believe any article whatever of faith. Therefore it seems that heretics cannot believe any articles of faith without the gift of lifeless faith.
Praeterea, sicut sub fide continentur multi articuli fidei, ita sub una scientia, puta geometria, continentur multae conclusiones. Sed homo aliquis potest habere scientiam geometriae circa quasdam geometricas conclusiones, aliis ignoratis. Ergo homo aliquis potest habere fidem de aliquibus articulis fidei, alios non credendo. Objection 2: Further, just as faith contains many articles, so does one science, viz. geometry, contain many conclusions. Now a man may possess the science of geometry as to some geometrical conclusions, and yet be ignorant of other conclusions. Therefore a man can believe some articles of faith without believing the others.
Praeterea, sicut homo obedit Deo ad credendum articulos fidei, ita etiam ad servanda mandata legis. Sed homo potest esse obediens circa quaedam mandata et non circa alia. Ergo potest habere fidem circa quosdam articulos et non circa alios. Objection 3: Further, just as man obeys God in believing the articles of faith, so does he also in keeping the commandments of the Law. Now a man can obey some commandments, and disobey others. Therefore he can believe some articles, and disbelieve others.
Sed contra, sicut peccatum mortale contrariatur caritati, ita discredere unum articulum contrariatur fidei. Sed caritas non remanet in homine post unum peccatum mortale. Ergo neque fides postquam discredit unum articulum fidei. On the contrary, Just as mortal sin is contrary to charity, so is disbelief in one article of faith contrary to faith. Now charity does not remain in a man after one mortal sin. Therefore neither does faith, after a man disbelieves one article.
Respondeo dicendum quod haereticus qui discredit unum articulum fidei non habet habitum fidei neque formatae neque informis. I answer that, Neither living nor lifeless faith remains in a heretic who disbelieves one article of faith.
Cuius ratio est quia species cuiuslibet habitus dependet ex formali ratione obiecti, qua sublata, species habitus remanere non potest. Formale autem obiectum fidei est veritas prima secundum quod manifestatur in Scripturis sacris et doctrina Ecclesiae. Unde quicumque non inhaeret, sicut infallibili et divinae regulae, doctrinae Ecclesiae, quae procedit ex veritate prima in Scripturis sacris manifestata, ille non habet habitum fidei, sed ea quae sunt fidei alio modo tenet quam per fidem. Sicut si aliquis teneat mente aliquam conclusionem non cognoscens medium illius demonstrationis, manifestum est quod non habet eius scientiam, sed opinionem solum. Manifestum est autem quod ille qui inhaeret doctrinae Ecclesiae tanquam infallibili regulae, omnibus assentit quae Ecclesia docet. Alioquin, si de his quae Ecclesia docet quae vult tenet et quae vult non tenet, non iam inhaeret Ecclesiae doctrinae sicut infallibili regulae, sed propriae voluntati. Et sic manifestum est quod haereticus qui pertinaciter discredit unum articulum non est paratus sequi in omnibus doctrinam Ecclesiae (si enim non pertinaciter, iam non est haereticus, sed solum errans). Unde manifestum est quod talis haereticus circa unum articulum fidem non habet de aliis articulis, sed opinionem quandam secundum propriam voluntatem. The reason of this is that the species of every habit depends on the formal aspect of the object, without which the species of the habit cannot remain. Now the formal object of faith is the First Truth, as manifested in Holy Writ and the teaching of the Church, which proceeds from the First Truth. Consequently whoever does not adhere, as to an infallible and Divine rule, to the teaching of the Church, which proceeds from the First Truth manifested in Holy Writ, has not the habit of faith, but holds that which is of faith otherwise than by faith. Even so, it is evident that a man whose mind holds a conclusion without knowing how it is proved, has not scientific knowledge, but merely an opinion about it. Now it is manifest that he who adheres to the teaching of the Church, as to an infallible rule, assents to whatever the Church teaches; otherwise, if, of the things taught by the Church, he holds what he chooses to hold, and rejects what he chooses to reject, he no longer adheres to the teaching of the Church as to an infallible rule, but to his own will. Hence it is evident that a heretic who obstinately disbelieves one article of faith, is not prepared to follow the teaching of the Church in all things; but if he is not obstinate, he is no longer in heresy but only in error. Therefore it is clear that such a heretic with regard to one article has no faith in the other articles, but only a kind of opinion in accordance with his own will.
Ad primum ergo dicendum quod alios articulos fidei, de quibus haereticus non errat, non tenet eo modo sicut tenet eos fidelis, scilicet simpliciter inhaerendo primae veritati, ad quod indiget homo adiuvari per habitum fidei, sed tenet ea quae sunt fidei propria voluntate et iudicio. Reply to Objection 1: A heretic does not hold the other articles of faith, about which he does not err, in the same way as one of the faithful does, namely by adhering simply to the Divine Truth, because in order to do so, a man needs the help of the habit of faith; but he holds the things that are of faith, by his own will and judgment.
Ad secundum dicendum quod in diversis conclusionibus unius scientiae sunt diversa media per quae probantur, quorum unum potest cognosci sine alio. Et ideo homo potest scire quasdam conclusiones unius scientiae, ignoratis aliis. Sed omnibus articulis fidei inhaeret fides propter unum medium, scilicet propter veritatem primam propositam nobis in Scripturis secundum doctrinam Ecclesiae intellectis sane. Et ideo qui ab hoc medio decidit totaliter fide caret. Reply to Objection 2: The various conclusions of a science have their respective means of demonstration, one of which may be known without another, so that we may know some conclusions of a science without knowing the others. On the other hand faith adheres to all the articles of faith by reason of one mean, viz. on account of the First Truth proposed to us in Scriptures, according to the teaching of the Church who has the right understanding of them. Hence whoever abandons this mean is altogether lacking in faith.
Ad tertium dicendum quod diversa praecepta legis possunt referri vel ad diversa motiva proxima, et sic unum sine alio servari potest. Vel ad unum motivum primum, quod est perfecte obedire Deo, a quo decidit quicumque unum praeceptum transgreditur, secundum illud Iac. II, qui offendit in uno factus est omnium reus. Reply to Objection 3: The various precepts of the Law may be referred either to their respective proximate motives, and thus one can be kept without another; or to their primary motive, which is perfect obedience to God, in which a man fails whenever he breaks one commandment, according to James 2:10: "Whosoever shall... offend in one point is become guilty of all."

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 5 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether faith can be greater in one man than in another?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod fides non possit esse maior in uno quam in alio. Quantitas enim habitus attenditur secundum obiecta. Sed quicumque habet fidem credit omnia quae sunt fidei, quia qui deficit ab uno totaliter amittit fidem, ut supra dictum est. Ergo videtur quod fides non possit esse maior in uno quam in alio. Objection 1: It would seem that faith cannot be greater in one man than in another. For the quantity of a habit is taken from its object. Now whoever has faith believes everything that is of faith, since by failing in one point, a man loses his faith altogether, as stated above (Article [3]). Therefore it seems that faith cannot be greater in one than in another.
Praeterea, ea quae sunt in summo non recipiunt magis neque minus. Sed ratio fidei est in summo, requiritur enim ad fidem quod homo inhaereat primae veritati super omnia. Ergo fides non recipit magis et minus. Objection 2: Further, those things which consist in something supreme cannot be "more" or "less." Now faith consists in something supreme, because it requires that man should adhere to the First Truth above all things. Therefore faith cannot be "more" or "less."
Praeterea, ita se habet fides in cognitione gratuita sicut intellectus principiorum in cognitione naturali, eo quod articuli fidei sunt prima principia gratuitae cognitionis, ut ex dictis patet. Sed intellectus principiorum aequaliter invenitur in omnibus hominibus. Ergo et fides aequaliter invenitur in omnibus fidelibus. Objection 3: Further, faith is to knowledge by grace, as the understanding of principles is to natural knowledge, since the articles of faith are the first principles of knowledge by grace, as was shown above (Question [1], Article [7]). Now the understanding of principles is possessed in equal degree by all men. Therefore faith is possessed in equal degree by all the faithful.
Sed contra, ubicumque invenitur parvum et magnum, ibi invenitur maius et minus. Sed in fide invenitur magnum et parvum, dicit enim dominus Petro, Matth. XIV, modicae fidei, quare dubitasti? Et mulieri dixit, Matth. XV, mulier, magna est fides tua. Ergo fides potest esse maior in uno quam in alio. On the contrary, Wherever we find great and little, there we find more or less. Now in the matter of faith we find great and little, for Our Lord said to Peter (Mt. 14:31): "O thou of little faith, why didst thou doubt?" And to the woman he said (Mt. 15: 28): "O woman, great is thy faith!" Therefore faith can be greater in one than in another.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, quantitas habitus ex duobus attendi potest, uno modo, ex obiecto; alio modo, secundum participationem subiecti. I answer that, As stated above (FS, Question [52], Articles [1],2; FS, Question [112], Article [4]), the quantity of a habit may be considered from two points of view: first, on the part of the object; secondly, on the part of its participation by the subject.
Obiectum autem fidei potest dupliciter considerari, uno modo, secundum formalem rationem; alio modo, secundum ea quae materialiter credenda proponuntur. Formale autem obiectum fidei est unum et simplex scilicet veritas prima, ut supra dictum est. Unde ex hac parte fides non diversificatur in credentibus, sed est una specie in omnibus, ut supra dictum est. Sed ea quae materialiter credenda proponuntur sunt plura, et possunt accipi vel magis vel minus explicite. Et secundum hoc potest unus homo plura explicite credere quam alius. Et sic in uno potest esse maior fides secundum maiorem fidei explicationem. Now the object of faith may be considered in two ways: first, in respect of its formal aspect; secondly, in respect of the material object which is proposed to be believed. Now the formal object of faith is one and simple, namely the First Truth, as stated above (Question [1], Article [1]). Hence in this respect there is no diversity of faith among believers, but it is specifically one in all, as stated above (Question [4], Article [6]). But the things which are proposed as the matter of our belief are many and can be received more or less explicitly; and in this respect one man can believe explicitly more things than another, so that faith can be greater in one man on account of its being more explicit.
Si vero consideretur fides secundum participationem subiecti, hoc contingit dupliciter. Nam actus fidei procedit et ex intellectu et ex voluntate, ut supra dictum est. Potest ergo fides in aliquo dici maior uno modo ex parte intellectus, propter maiorem certitudinem et firmitatem, alio modo ex parte voluntatis, propter maiorem promptitudinem seu devotionem vel confidentiam. If, on the other hand, we consider faith from the point of view of its participation by the subject, this happens in two ways, since the act of faith proceeds both from the intellect and from the will, as stated above (Question [2], Articles [1],2; Question [4], Article [2]). Consequently a man's faith may be described as being greater, in one way, on the part of his intellect, on account of its greater certitude and firmness, and, in another way, on the part of his will, on account of his greater promptitude, devotion, or confidence.
Ad primum ergo dicendum quod ille qui pertinaciter discredit aliquid eorum quae sub fide continentur non habet habitum fidei, quem tamen habet ille qui non explicite omnia credit, sed paratus est omnia credere. Et secundum hoc ex parte obiecti unus habet maiorem fidem quam alius, inquantum plura explicite credit, ut dictum est. Reply to Objection 1: A man who obstinately disbelieves a thing that is of faith, has not the habit of faith, and yet he who does not explicitly believe all, while he is prepared to believe all, has that habit. In this respect, one man has greater faith than another, on the part of the object, in so far as he believes more things, as stated above.
Ad secundum dicendum quod de ratione fidei est ut veritas prima omnibus praeferatur. Sed tamen eorum qui eam omnibus praeferunt quidam certius et devotius se ei subiiciunt quam alii. Et secundum hoc fides est maior in uno quam in alio. Reply to Objection 2: It is essential to faith that one should give the first place to the First Truth. But among those who do this, some submit to it with greater certitude and devotion than others; and in this way faith is greater in one than in another.
Ad tertium dicendum quod intellectus principiorum consequitur ipsam naturam humanam, quae aequaliter in omnibus invenitur. Sed fides consequitur donum gratiae, quod non est aequaliter in omnibus, ut supra dictum est. Unde non est eadem ratio. Reply to Objection 3: The understanding of principles results from man's very nature, which is equally shared by all: whereas faith results from the gift of grace, which is not equally in all, as explained above (FS, Question [112], Article [4]). Hence the comparison fails.
Et tamen secundum maiorem capacitatem intellectus, unus magis cognoscit virtutem principiorum quam alius. Nevertheless the truth of principles is more known to one than to another, according to the greater capacity of intellect.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:24 1998.