St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]

THE END OR TERM OF THE PRODUCTION OF MAN (NINE ARTICLES)

Deinde considerandum est de fine sive termino productionis hominis, prout dicitur factus ad imaginem et similitudinem Dei. Et circa hoc quaeruntur novem. We now treat of the end or term of man's production, inasmuch as he is said to be made "to the image and likeness of God." There are under this head nine points of inquiry:
Primo, utrum in homine sit imago Dei. (1) Whether the image of God is in man?
Secundo, utrum imago Dei sit in irrationalibus creaturis. (2) Whether the image of God is in irrational creatures?
Tertio, utrum imago Dei sit magis in Angelo quam in homine. (3) Whether the image of God is in the angels more than in man?
Quarto, utrum imago Dei sit in omni homine. (4) Whether the image of God is in every man?
Quinto, utrum in homine sit imago Dei per comparationem ad essentiam, vel ad personas divinas omnes, aut unam earum. (5) Whether the image of God is in man by comparison with the Essence, or with all the Divine Persons, or with one of them?
Sexto, utrum imago Dei inveniatur in homine solum secundum mentem. (6) Whether the image of God is in man, as to his mind only?
Septimo, utrum imago Dei sit in homine secundum potentias, aut secundum habitus, aut actus. (7) Whether the image of God is in man's power or in his habits and acts?
Octavo, utrum per comparationem ad omnia obiecta. Nono, de differentia imaginis et similitudinis. (8) Whether the image of God is in man by comparison with every object?
(9) Of the difference between "image" and "likeness."

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether the image of God is in man?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod imago Dei non sit in homine. Dicitur enim Isaiae XL, cui similem fecistis Deum; aut quam imaginem ponetis ei? Objection 1: It would seem that the image of God is not in man. For it is written (Is. 40:18): "To whom have you likened God? or what image will you make for Him?"
Praeterea, esse Dei imaginem est proprium primogeniti, de quo dicit apostolus, ad Colos. I, qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae. Non ergo in homine invenitur Dei imago. Objection 2: Further, to be the image of God is the property of the First-Begotten, of Whom the Apostle says (Col. 1:15): "Who is the image of the invisible God, the First-Born of every creature." Therefore the image of God is not to be found in man.
Praeterea, Hilarius dicit, in libro de Synod., quod imago est eius rei ad quam imaginatur, species indifferens; et iterum dicit quod imago est rei ad rem coaequandam indiscreta et unita similitudo. Sed non est species indifferens Dei et hominis; nec potest esse aequalitas hominis ad Deum. Ergo in homine non potest esse imago Dei. Objection 3: Further, Hilary says (De Synod [*Super i can. Synod. Ancyr.]) that "an image is of the same species as that which it represents"; and he also says that "an image is the undivided and united likeness of one thing adequately representing another." But there is no species common to both God and man; nor can there be a comparison of equality between God and man. Therefore there can be no image of God in man.
Sed contra est quod dicitur Gen. I, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. On the contrary, It is written (Gn. 1:26): "Let Us make man to Our own image and likeness."
Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit in libro octoginta trium quaest., ubi est imago, continuo est et similitudo; sed ubi est similitudo, non continuo est imago. Ex quo patet quod similitudo est de ratione imaginis, et quod imago aliquid addit supra rationem similitudinis, scilicet quod sit ex alio expressum, imago enim dicitur ex eo quod agitur ad imitationem alterius. Unde ovum, quantumcumque sit alteri ovo simile et aequale, quia tamen non est expressum ex illo, non dicitur imago eius. I answer that, As Augustine says (Questions. 83, qu. 74): "Where an image exists, there forthwith is likeness; but where there is likeness, there is not necessarily an image." Hence it is clear that likeness is essential to an image; and that an image adds something to likeness—namely, that it is copied from something else. For an "image" is so called because it is produced as an imitation of something else; wherefore, for instance, an egg, however much like and equal to another egg, is not called an image of the other egg, because it is not copied from it.
Aequalitas autem non est de ratione imaginis, quia, ut Augustinus ibidem dicit, ubi est imago, non continuo est aequalitas; ut patet in imagine alicuius in speculo relucente. Est tamen de ratione perfectae imaginis, nam in perfecta imagine non deest aliquid imagini, quod insit illi de quo expressa est. Manifestum est autem quod in homine invenitur aliqua Dei similitudo, quae deducitur a Deo sicut ab exemplari, non tamen est similitudo secundum aequalitatem, quia in infinitum excedit exemplar hoc tale exemplatum. Et ideo in homine dicitur esse imago Dei, non tamen perfecta, sed imperfecta. Et hoc significat Scriptura, cum dicit hominem factum ad imaginem Dei, praepositio enim ad accessum quendam significat, qui competit rei distanti. But equality does not belong to the essence of an image; for as Augustine says (Questions. 83, qu. 74): "Where there is an image there is not necessarily equality," as we see in a person's image reflected in a glass. Yet this is of the essence of a perfect image; for in a perfect image nothing is wanting that is to be found in that of which it is a copy. Now it is manifest that in man there is some likeness to God, copied from God as from an exemplar; yet this likeness is not one of equality, for such an exemplar infinitely excels its copy. Therefore there is in man a likeness to God; not, indeed, a perfect likeness, but imperfect. And Scripture implies the same when it says that man was made "to" God's likeness; for the preposition "to" signifies a certain approach, as of something at a distance.
Ad primum ergo dicendum quod propheta loquitur de corporalibus imaginibus ab homine fabricatis, et ideo signanter dicit, quam imaginem ponetis ei? Sed Deus ipse sibi in homine posuit spiritualem imaginem. Reply to Objection 1: The Prophet speaks of bodily images made by man. Therefore he says pointedly: "What image will you make for Him?" But God made a spiritual image to Himself in man.
Ad secundum dicendum quod primogenitus omnis creaturae est imago Dei perfecta, perfecte implens illud cuius imago est, et ideo dicitur imago, et nunquam ad imaginem. Homo vero et propter similitudinem dicitur imago; et propter imperfectionem similitudinis, dicitur ad imaginem. Et quia similitudo perfecta Dei non potest esse nisi in identitate naturae, imago Dei est in filio suo primogenito sicut imago regis in filio sibi connaturali; in homine autem sicut in aliena natura, sicut imago regis in nummo argenteo; ut patet per Augustinum in libro de decem chordis. Reply to Objection 2: The First-Born of creatures is the perfect Image of God, reflecting perfectly that of which He is the Image, and so He is said to be the "Image," and never "to the image." But man is said to be both "image" by reason of the likeness; and "to the image" by reason of the imperfect likeness. And since the perfect likeness to God cannot be except in an identical nature, the Image of God exists in His first-born Son; as the image of the king is in his son, who is of the same nature as himself: whereas it exists in man as in an alien nature, as the image of the king is in a silver coin, as Augustine says explains in De decem Chordis (Serm. ix, al, xcvi, De Tempore).
Ad tertium dicendum quod, cum unum sit ens indivisum, eo modo dicitur species indifferens, quo una. Unum autem dicitur aliquid non solum numero aut specie aut genere, sed etiam secundum analogiam vel proportionem quandam, et sic est unitas vel convenientia creaturae ad Deum. Quod autem dicit rei ad rem coaequandam, pertinet ad rationem perfectae imaginis. Reply to Objection 3: As unity means absence of division, a species is said to be the same as far as it is one. Now a thing is said to be one not only numerically, specifically, or generically, but also according to a certain analogy or proportion. In this sense a creature is one with God, or like to Him; but when Hilary says "of a thing which adequately represents another," this is to be understood of a perfect image.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether the image of God is to be found in irrational creatures?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod imago Dei inveniatur in irrationalibus creaturis. Dicit enim Dionysius, in libro de Div. Nom., habent causata causarum suarum contingentes imagines. Sed Deus est causa non solum rationalium creaturarum, sed etiam irrationalium. Ergo imago Dei invenitur in irrationalibus creaturis. Objection 1: It would seem that the image of God is to be found in irrational creatures. For Dionysius says (Div. Nom. ii): "Effects are contingent images of their causes." But God is the cause not only of rational, but also of irrational creatures. Therefore the image of God is to be found in irrational creatures.
Praeterea, quanto est expressior similitudo in aliquo, tanto magis accedit ad rationem imaginis. Sed Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom., quod radius solaris maxime habet similitudinem divinae bonitatis. Ergo est ad imaginem Dei. Objection 2: Further, the more distinct a likeness is, the nearer it approaches to the nature of an image. But Dionysius says (Div. Nom. iv) that "the solar ray has a very great similitude to the Divine goodness." Therefore it is made to the image of God.
Praeterea, quanto aliquid est magis perfectum in bonitate, tanto magis est Deo simile. Sed totum universum est perfectius in bonitate quam homo, quia etsi bona sint singula, tamen simul omnia dicuntur valde bona, Gen. I. Ergo totum universum est ad imaginem Dei, et non solum homo. Objection 3: Further, the more perfect anything is in goodness, the more it is like God. But the whole universe is more perfect in goodness than man; for though each individual thing is good, all things together are called "very good" (Gn. 1:31). Therefore the whole universe is to the image of God, and not only man.
Praeterea, Boetius in libro de Consol., dicit de Deo, mundum mente gerens, similique in imagine formans. Ergo totus mundus est ad imaginem Dei, et non solum rationalis creatura. Objection 4: Further, Boethius (De Consol. iii) says of God: "Holding the world in His mind, and forming it into His image." Therefore the whole world is to the image of God, and not only the rational creature.
Sed contra est quod dicit Augustinus, VI super Gen. ad Litt., hoc excellit in homine, quia Deus ad imaginem suam hominem fecit, propter hoc quod dedit ei mentem intellectualem, qua praestat pecoribus. Ea ergo quae non habent intellectum, non sunt ad imaginem Dei. On the contrary, Augustine says (Gen. ad lit. vi, 12): "Man's excellence consists in the fact that God made him to His own image by giving him an intellectual soul, which raises him above the beasts of the field." Therefore things without intellect are not made to God's image.
Respondeo dicendum quod non quaelibet similitudo, etiam si sit expressa ex altero, sufficit ad rationem imaginis. Si enim similitudo sit secundum genus tantum, vel secundum aliquod accidens commune, non propter hoc dicetur aliquid esse ad imaginem alterius, non enim posset dici quod vermis qui oritur ex homine, sit imago hominis propter similitudinem generis; neque iterum potest dici quod, si aliquid fiat album ad similitudinem alterius, quod propter hoc sit ad eius imaginem, quia album est accidens commune pluribus speciebus. Requiritur autem ad rationem imaginis quod sit similitudo secundum speciem, sicut imago regis est in filio suo, vel ad minus secundum aliquod accidens proprium speciei, et praecipue secundum figuram, sicut hominis imago dicitur esse in cupro. Unde signanter Hilarius dicit quod imago est species indifferens. I answer that, Not every likeness, not even what is copied from something else, is sufficient to make an image; for if the likeness be only generic, or existing by virtue of some common accident, this does not suffice for one thing to be the image of another. For instance, a worm, though from man it may originate, cannot be called man's image, merely because of the generic likeness. Nor, if anything is made white like something else, can we say that it is the image of that thing; for whiteness is an accident belonging to many species. But the nature of an image requires likeness in species; thus the image of the king exists in his son: or, at least, in some specific accident, and chiefly in the shape; thus, we speak of a man's image in copper. Whence Hilary says pointedly that "an image is of the same species."
Manifestum est autem quod similitudo speciei attenditur secundum ultimam differentiam. Assimilantur autem aliqua Deo, primo quidem, et maxime communiter, inquantum sunt; secundo vero, inquantum vivunt; tertio vero, inquantum sapiunt vel intelligunt. Quae, ut Augustinus dicit in libro octoginta trium quaest., ita sunt Deo similitudine proxima, ut in creaturis nihil sit propinquius. Sic ergo patet quod solae intellectuales creaturae, proprie loquendo, sunt ad imaginem Dei. Now it is manifest that specific likeness follows the ultimate difference. But some things are like to God first and most commonly because they exist; secondly, because they live; and thirdly because they know or understand; and these last, as Augustine says (Questions. 83, qu. 51) "approach so near to God in likeness, that among all creatures nothing comes nearer to Him." It is clear, therefore, that intellectual creatures alone, properly speaking, are made to God's image.
Ad primum ergo dicendum quod omne imperfectum est quaedam participatio perfecti. Et ideo etiam ea quae deficiunt a ratione imaginis, inquantum tamen aliqualem Dei similitudinem habent, participant aliquid de ratione imaginis. Et ideo Dionysius dicit quod causata habent causarum contingentes imagines, idest quantum contingit ea habere, et non simpliciter. Reply to Objection 1: Everything imperfect is a participation of what is perfect. Therefore even what falls short of the nature of an image, so far as it possesses any sort of likeness to God, participates in some degree the nature of an image. So Dionysius says that effects are "contingent images of their causes"; that is, as much as they happen [contingit] to be so, but not absolutely.
Ad secundum dicendum quod Dionysius assimilat radium solarem divinae bonitati quantum ad causalitatem; non secundum dignitatem naturae, quae requiritur ad rationem imaginis. Reply to Objection 2: Dionysius compares the solar ray to Divine goodness, as regards its causality; not as regards its natural dignity which is involved in the idea of an image.
Ad tertium dicendum quod universum est perfectius in bonitate quam intellectualis creatura extensive et diffusive. Sed intensive et collective similitudo divinae perfectionis magis invenitur in intellectuali creatura, quae est capax summi boni. Vel dicendum quod pars non dividitur contra totum, sed contra aliam partem. Unde cum dicitur quod sola natura intellectualis est ad imaginem Dei, non excluditur quin universum, secundum aliquam sui partem, sit ad imaginem Dei; sed excluduntur aliae partes universi. Reply to Objection 3: The universe is more perfect in goodness than the intellectual creature as regards extension and diffusion; but intensively and collectively the likeness to the Divine goodness is found rather in the intellectual creature, which has a capacity for the highest good. Or else we may say that a part is not rightly divided against the whole, but only against another part. Wherefore, when we say that the intellectual nature alone is to the image of God, we do not mean that the universe in any part is not to God's image, but that the other parts are excluded.
Ad quartum dicendum quod imago accipitur a Boetio secundum rationem similitudinis qua artificiatum imitatur speciem artis quae est in mente artificis, sic autem quaelibet creatura est imago rationis exemplaris quam habet in mente divina. Sic autem non loquimur nunc de imagine, sed secundum quod attenditur secundum similitudinem in natura; prout scilicet primo enti assimilantur omnia, inquantum sunt entia; et primae vitae inquantum sunt viventia; et summae sapientiae, inquantum sunt intelligentia. Reply to Objection 4: Boethius here uses the word "image" to express the likeness which the product of an art bears to the artistic species in the mind of the artist. Thus every creature is an image of the exemplar type thereof in the Divine mind. We are not, however, using the word "image" in this sense; but as it implies a likeness in nature, that is, inasmuch as all things, as being, are like to the First Being; as living, like to the First Life; and as intelligent, like to the Supreme Wisdom.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether the angels are more to the image of God than man is?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Angelus non sit magis ad imaginem Dei quam homo. Dicit enim Augustinus, in sermone de imagine, quod Deus nulli alii creaturae dedit quod sit ad imaginem suam, nisi homini. Non ergo verum est quod Angelus magis dicatur ad imaginem Dei quam homo. Objection 1: It would seem that the angels are not more to the image of God than man is. For Augustine says in a sermon de Imagine xliii (de verbis Apost. xxvii) that God granted to no other creature besides man to be to His image. Therefore it is not true to say that the angels are more than man to the image of God.
Praeterea, secundum Augustinum, in libro octoginta trium quaest., homo ita est ad imaginem Dei, ut, nulla interposita creatura, formetur a Deo. Et ideo nihil est illi coniunctius. Sed imago Dei dicitur aliqua creatura, inquantum Deo coniungitur. Ergo Angelus non est magis ad imaginem Dei quam homo. Objection 2: Further, according to Augustine (Questions. 83, qu. 51), "man is so much to God's image that God did not make any creature to be between Him and man: and therefore nothing is more akin to Him." But a creature is called God's image so far as it is akin to God. Therefore the angels are not more to the image of God than man.
Praeterea, creatura dicitur ad imaginem Dei, inquantum est intellectualis naturae. Sed intellectualis natura non intenditur nec remittitur, non enim est de genere accidentis, cum sit in genere substantiae. Ergo Angelus non est magis ad imaginem Dei quam homo. Objection 3: Further, a creature is said to be to God's image so far as it is of an intellectual nature. But the intellectual nature does not admit of intensity or remissness; for it is not an accidental thing, since it is a substance. Therefore the angels are not more to the image of God than man.
Sed contra est quod dicit Gregorius, in quadam homilia, quod Angelus dicitur signaculum similitudinis, quia in eo similitudo divinae imaginis magis insinuatur expressa. On the contrary, Gregory says (Hom. in Evang. xxxiv): "The angel is called a "seal of resemblance" [Ezech. 28:12] because in him the resemblance of the Divine image is wrought with greater expression."
Respondeo dicendum quod de imagine Dei loqui dupliciter possumus. Uno modo, quantum ad id in quo primo consideratur ratio imaginis, quod est intellectualis natura. Et sic imago Dei est magis in Angelis quam sit in hominibus, quia intellectualis natura perfectior est in eis, ut ex supra dictis patet. Secundo potest considerari imago Dei in homine, quantum ad id in quo secundario consideratur, prout scilicet in homine invenitur quaedam Dei imitatio, inquantum scilicet homo est de homine, sicut Deus de Deo; et inquantum anima hominis est tota in toto corpore eius, et iterum tota in qualibet parte ipsius, sicut Deus se habet ad mundum. Et secundum haec et similia, magis invenitur Dei imago in homine quam in Angelo. Sed quantum ad hoc non attenditur per se ratio divinae imaginis in homine, nisi praesupposita prima imitatione, quae est secundum intellectualem naturam, alioquin etiam animalia bruta essent ad imaginem Dei. Et ideo, cum quantum ad intellectualem naturam Angelus sit magis ad imaginem Dei quam homo, simpliciter concedendum est Angelum magis esse ad imaginem Dei; hominem autem secundum quid. I answer that, We may speak of God's image in two ways. First, we may consider in it that in which the image chiefly consists, that is, the intellectual nature. Thus the image of God is more perfect in the angels than in man, because their intellectual nature is more perfect, as is clear from what has been said (Question [58], Article [3]; Question [79], Article [8]). Secondly, we may consider the image of God in man as regards its accidental qualities, so far as to observe in man a certain imitation of God, consisting in the fact that man proceeds from man, as God from God; and also in the fact that the whole human soul is in the whole body, as God from God; and also in the fact that the whole human soul is in the whole body, and again, in every part, as God is in regard to the whole world. In these and the like things the image of God is more perfect in man than it is in the angels. But these do not of themselves belong to the nature of the Divine image in man, unless we presuppose the first likeness, which is in the intellectual nature; otherwise even brute animals would be to God's image. Therefore, as in their intellectual nature, the angels are more to the image of God than man is, we must grant that, absolutely speaking, the angels are more to the image of God than man is, but that in some respects man is more like to God.
Ad primum ergo dicendum quod Augustinus excludit a Dei imagine alias inferiores creaturas intellectu carentes, non autem Angelos. Reply to Objection 1: Augustine excludes the inferior creatures bereft of reason from the image of God; but not the angels.
Ad secundum dicendum quod, sicut ignis dicitur esse subtilissimum corporum secundum suam speciem, cum tamen unus ignis sit alio subtilior; ita dicitur quod nihil est coniunctius Deo quam mens humana, secundum genus intellectualis naturae; quia, sicut ipse supra praemiserat, quae sapiunt, ita sunt illi similitudine proxima, ut in creaturis nihil sit propinquius. Unde per hoc non excluditur quin Angelus sit magis ad Dei imaginem. Reply to Objection 2: As fire is said to be specifically the most subtle of bodies, while, nevertheless, one kind of fire is more subtle than another; so we say that nothing is more like to God than the human soul in its generic and intellectual nature, because as Augustine had said previously, "things which have knowledge, are so near to Him in likeness that of all creatures none are nearer." Wherefore this does not mean that the angels are not more to God's image.
Ad tertium dicendum quod, cum dicitur quod substantia non recipit magis et minus, non intelligitur quod una species substantiae non sit perfectior quam alia, sed quod unum et idem individuum non participet suam speciem quandoque magis, quandoque minus. Nec etiam a diversis individuis participatur species substantiae secundum magis et minus. Reply to Objection 3: When we say that substance does not admit of more or less, we do not mean that one species of substance is not more perfect than another; but that one and the same individual does not participate in its specific nature at one time more than at another; nor do we mean that a species of substance is shared among different individuals in a greater or lesser degree.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether the image of God is found in every man?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod imago Dei non inveniatur in quolibet homine. Dicit enim apostolus, I ad Cor. XI, quod vir est imago Dei, mulier autem est imago viri. Cum ergo mulier sit individuum humanae speciei, non cuilibet individuo convenit esse imaginem Dei. Objection 1: It would seem that the image of God is not found in every man. For the Apostle says that "man is the image of God, but woman is the image [Vulg. glory] of man" (1 Cor. 11:7). Therefore, as woman is an individual of the human species, it is clear that every individual is not an image of God.
Praeterea, apostolus dicit, Rom. VIII, quod illos quos Deus praescivit conformes fieri imagini filii sui, hos praedestinavit. Sed non omnes homines praedestinati sunt. Ergo non omnes homines habent conformitatem imaginis. Objection 2: Further, the Apostle says (Rm. 8:29): "Whom God foreknew, He also predestined to be made conformable to the image of His Son." But all men are not predestined. Therefore all men have not the conformity of image.
Praeterea, similitudo est de ratione imaginis, ut supra dictum est. Sed per peccatum fit homo Deo dissimilis. Ergo amittit Dei imaginem. Objection 3: Further, likeness belongs to the nature of the image, as above explained (Article [1]). But by sin man becomes unlike God. Therefore he loses the image of God.
Sed contra est quod dicitur in Psalmo XXXVIII, veruntamen in imagine pertransit homo. On the contrary, It is written (Ps. 38:7): "Surely man passeth as an image."
Respondeo dicendum quod, cum homo secundum intellectualem naturam ad imaginem Dei esse dicatur, secundum hoc est maxime ad imaginem Dei, secundum quod intellectualis natura Deum maxime imitari potest. Imitatur autem intellectualis natura maxime Deum quantum ad hoc, quod Deus seipsum intelligit et amat. Unde imago Dei tripliciter potest considerari in homine. Uno quidem modo, secundum quod homo habet aptitudinem naturalem ad intelligendum et amandum Deum, et haec aptitudo consistit in ipsa natura mentis, quae est communis omnibus hominibus. Alio modo, secundum quod homo actu vel habitu Deum cognoscit et amat, sed tamen imperfecte, et haec est imago per conformitatem gratiae. Tertio modo, secundum quod homo Deum actu cognoscit et amat perfecte, et sic attenditur imago secundum similitudinem gloriae. Unde super illud Psalmi IV, signatum est super nos lumen vultus tui, domine, Glossa distinguit triplicem imaginem, scilicet creationis, recreationis et similitudinis. Prima ergo imago invenitur in omnibus hominibus; secunda in iustis tantum; tertia vero solum in beatis. I answer that, Since man is said to be the image of God by reason of his intellectual nature, he is the most perfectly like God according to that in which he can best imitate God in his intellectual nature. Now the intellectual nature imitates God chiefly in this, that God understands and loves Himself. Wherefore we see that the image of God is in man in three ways. First, inasmuch as man possesses a natural aptitude for understanding and loving God; and this aptitude consists in the very nature of the mind, which is common to all men. Secondly, inasmuch as man actually and habitually knows and loves God, though imperfectly; and this image consists in the conformity of grace. Thirdly, inasmuch as man knows and loves God perfectly; and this image consists in the likeness of glory. Wherefore on the words, "The light of Thy countenance, O Lord, is signed upon us" (Ps. 4:7), the gloss distinguishes a threefold image of "creation," of "re-creation," and of "likeness." The first is found in all men, the second only in the just, the third only in the blessed.
Ad primum ergo dicendum quod tam in viro quam in muliere invenitur Dei imago quantum ad id in quo principaliter ratio imaginis consistit, scilicet quantum ad intellectualem naturam. Unde Gen. I, cum dixisset, ad imaginem Dei creavit illum, scilicet hominem, subdidit, masculum et feminam creavit eos, et dixit pluraliter eos, ut Augustinus dicit, ne intelligatur in uno individuo uterque sexus fuisse coniunctus. Sed quantum ad aliquid secundario imago Dei invenitur in viro, secundum quod non invenitur in muliere, nam vir est principium mulieris et finis, sicut Deus est principium et finis totius creaturae. Unde cum apostolus dixisset quod vir imago et gloria est Dei, mulier autem est gloria viri; ostendit quare hoc dixerit, subdens, non enim vir est ex muliere, sed mulier ex viro; et vir non est creatus propter mulierem, sed mulier propter virum. Reply to Objection 1: The image of God, in its principal signification, namely the intellectual nature, is found both in man and in woman. Hence after the words, "To the image of God He created him," it is added, "Male and female He created them" (Gn. 1:27). Moreover it is said "them" in the plural, as Augustine (Gen. ad lit. iii, 22) remarks, lest it should be thought that both sexes were united in one individual. But in a secondary sense the image of God is found in man, and not in woman: for man is the beginning and end of woman; as God is the beginning and end of every creature. So when the Apostle had said that "man is the image and glory of God, but woman is the glory of man," he adds his reason for saying this: "For man is not of woman, but woman of man; and man was not created for woman, but woman for man."
Ad secundum et tertium dicendum quod illae rationes procedunt de imagine quae est secundum conformitatem gratiae et gloriae. Reply to Objection 2: and 3: These reasons refer to the image consisting in the conformity of grace and glory.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether the image of God is in man according to the Trinity of Persons?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod in homine non sit imago Dei quantum ad Trinitatem divinarum personarum. Dicit enim Augustinus, in libro de fide ad Petrum, una est sanctae Trinitatis essentialiter divinitas, et imago ad quam factus est homo. Et Hilarius, in V de Trin., dicit quod homo fit ad communem Trinitatis imaginem. Est ergo in homine imago Dei quantum ad essentiam, et non quantum ad Trinitatem personarum. Objection 1: It would seem that the image of God does not exist in man as to the Trinity of Persons. For Augustine says (Fulgentius De Fide ad Petrum i): "One in essence is the Godhead of the Holy Trinity; and one is the image to which man was made." And Hilary (De Trin. v) says: "Man is made to the image of that which is common in the Trinity." Therefore the image of God in man is of the Divine Essence, and not of the Trinity of Persons.
Praeterea, in libro de Eccles. Dogmat. dicitur quod imago Dei attenditur in homine secundum aeternitatem. Damascenus etiam dicit quod hominem esse ad imaginem Dei, significat intellectuale, et arbitrio liberum, et per se potestativum. Gregorius etiam Nyssenus dicit quod, cum Scriptura dixit hominem factum ad imaginem Dei, aequale est ac si diceret humanam naturam omnis boni factam esse participem; bonitatis enim plenitudo divinitas est. Haec autem omnia non pertinent ad distinctionem personarum, sed magis ad essentiae unitatem. Ergo in homine est imago Dei, non secundum Trinitatem personarum, sed secundum essentiae unitatem. Objection 2: Further, it is said (De Eccl. Dogmat.) that the image of God in man is to be referred to eternity. Damascene also says (De Fide Orth. ii, 12) that the image of God in man belongs to him as "an intelligent being endowed with free-will and self-movement." Gregory of Nyssa (De Homin. Opificio xvi) also asserts that, when Scripture says that "man was made to the image of God, it means that human nature was made a participator of all good: for the Godhead is the fulness of goodness." Now all these things belong more to the unity of the Essence than to the distinction of the Persons. Therefore the image of God in man regards, not the Trinity of Persons, but the unity of the Essence.
Praeterea, imago ducit in cognitionem eius cuius est imago. Si igitur in homine est imago Dei secundum Trinitatem personarum, cum homo per naturalem rationem seipsum cognoscere possit, sequeretur quod per naturalem cognitionem posset homo cognoscere Trinitatem divinarum personarum. Quod est falsum, ut supra ostensum est. Objection 3: Further, an image leads to the knowledge of that of which it is the image. Therefore, if there is in man the image of God as to the Trinity of Persons; since man can know himself by his natural reason, it follows that by his natural knowledge man could know the Trinity of the Divine Persons; which is untrue, as was shown above (Question [32], Article [1]).
Praeterea, nomen imaginis non cuilibet trium personarum convenit, sed soli filio, dicit enim Augustinus, in VI de Trin., quod solus filius est imago patris. Si igitur in homine attenderetur Dei imago secundum personam, non esset in homine imago totius Trinitatis, sed filii tantum. Objection 4: Further, the name of Image is not applicable to any of the Three Persons, but only to the Son; for Augustine says (De Trin. vi, 2) that "the Son alone is the image of the Father." Therefore, if in man there were an image of God as regards the Person, this would not be an image of the Trinity, but only of the Son.
Sed contra est quod Hilarius, in IV de Trin., per hoc quod homo dicitur ad imaginem Dei factus, ostendit pluralitatem divinarum personarum. On the contrary, Hilary says (De Trin. iv): "The plurality of the Divine Persons is proved from the fact that man is said to have been made to the image of God."
Respondeo dicendum quod, sicut supra habitum est, distinctio divinarum personarum non est nisi secundum originem, vel potius secundum relationes originis. Non autem est idem modus originis in omnibus, sed modus originis uniuscuiusque est secundum convenientiam suae naturae, aliter enim producuntur animata, aliter inanimata; aliter animalia, atque aliter plantae. Unde manifestum est quod distinctio divinarum personarum est secundum quod divinae naturae convenit. Unde esse ad imaginem Dei secundum imitationem divinae naturae, non excludit hoc quod est esse ad imaginem Dei secundum repraesentationem trium personarum; sed magis unum ad alterum sequitur. Sic igitur dicendum est in homine esse imaginem Dei et quantum ad naturam divinam, et quantum ad Trinitatem personarum, nam et in ipso Deo in tribus personis una existit natura I answer that, as we have seen (Question [40], Article [2]), the distinction of the Divine Persons is only according to origin, or, rather, relations of origin. Now the mode of origin is not the same in all things, but in each thing is adapted to the nature thereof; animated things being produced in one way, and inanimate in another; animals in one way, and plants in another. Wherefore it is manifest that the distinction of the Divine Persons is suitable to the Divine Nature; and therefore to be to the image of God by imitation of the Divine Nature does not exclude being to the same image by the representation of the Divine Persons: but rather one follows from the other. We must, therefore, say that in man there exists the image of God, both as regards the Divine Nature and as regards the Trinity of Persons; for also in God Himself there is one Nature in Three Persons.
Et per hoc patet responsio ad duo prima. Thus it is clear how to solve the first two objections.
Ad tertium dicendum quod ratio illa procederet, si imago Dei esset in homine perfecte repraesentans Deum. Sed, sicut Augustinus dicit in XV de Trin., maxima est differentia huius Trinitatis quae est in nobis, ad Trinitatem divinam. Et ideo, ut ipse ibidem dicit, Trinitatem quae in nobis est, videmus potius quam credimus, Deum vero esse Trinitatem, credimus potius quam videmus. Reply to Objection 3: This argument would avail if the image of God in man represented God in a perfect manner. But, as Augustine says (De Trin. xv, 6), there is a great difference between the trinity within ourselves and the Divine Trinity. Therefore, as he there says: "We see, rather than believe, the trinity which is in ourselves; whereas we believe rather than see that God is Trinity."
Ad quartum dicendum quod quidam dixerunt in homine esse solum imaginem filii. Sed hoc improbat Augustinus, in XII de Trin. Primo quidem, per hoc quod, cum secundum aequalitatem essentiae filius sit patri similis, necesse est, si homo sit factus ad similitudinem filii, quod sit factus ad similitudinem patris. Secundo quia, si homo esset factus solum ad imaginem filii, non diceret pater, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, sed tuam. Cum ergo dicitur, ad imaginem Dei fecit illum, non est intelligendum quod pater fecerit hominem solum ad imaginem filii, qui est Deus, ut quidam exposuerunt, sed intelligendum est quod Deus Trinitas fecit hominem ad imaginem suam, idest totius Trinitatis. Cum autem dicitur quod Deus fecit hominem ad imaginem suam, dupliciter potest intelligi. Uno modo, quod haec praepositio ad designet terminum factionis, ut sit sensus, faciamus hominem taliter, ut sit in eo imago. Alio modo, haec praepositio ad potest designare causam exemplarem; sicut cum dicitur, iste liber est factus ad illum. Et sic imago Dei est ipsa essentia divina, quae abusive imago dicitur, secundum quod imago ponitur pro exemplari. Vel, secundum quod quidam dicunt, divina essentia dicitur imago, quia secundum eam una persona aliam imitatur. Reply to Objection 4: Some have said that in man there is an image of the Son only. Augustine rejects this opinion (De Trin. xii, 5,6). First, because as the Son is like to the Father by a likeness of essence, it would follow of necessity if man were made in likeness to the Son, that he is made to the likeness of the Father. Secondly, because if man were made only to the image of the Son, the Father would not have said, "Let Us make man to Our own image and likeness"; but "to Thy image." When, therefore, it is written, "He made him to the image of God," the sense is not that the Father made man to the image of the Son only, Who is God, as some explained it, but that the Divine Trinity made man to Its image, that is, of the whole Trinity. When it is said that God "made man to His image," this can be understood in two ways: first, so that this preposition "to" points to the term of the making, and then the sense is, "Let Us make man in such a way that Our image may be in him." Secondly, this preposition 'to' may point to the exemplar cause, as when we say, "This book is made (like) to that one." Thus the image of God is the very Essence of God, Which is incorrectly called an image forasmuch as image is put for the exemplar. Or, as some say, the Divine Essence is called an image because thereby one Person imitates another.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether the image of God is in man as regards the mind only?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod imago Dei non sit in homine solum secundum mentem. Dicit enim apostolus, I ad Cor. XI, quod vir est imago Dei. Sed vir non est solum mens. Ergo imago Dei non attenditur solum secundum mentem. Objection 1: It would seem that the image of God is not only in man's mind. For the Apostle says (1 Cor. 11:7) that "the man is the image... of God." But man is not only mind. Therefore the image of God is to be observed not only in his mind.
Praeterea, Gen. I, creavit Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos. Sed distinctio masculi et feminae est secundum corpus. Ergo etiam secundum corpus attenditur Dei imago in homine, et non secundum mentem tantum. Objection 2: Further, it is written (Gn. 1:27): "God created man to His own image; to the image of God He created him; male and female He created them." But the distinction of male and female is in the body. Therefore the image of God is also in the body, and not only in the mind.
Praeterea, imago praecipue videtur attendi secundum figuram. Sed figura ad corpus pertinet. Ergo imago Dei attenditur in homine etiam secundum corpus, et non secundum mentem tantum. Objection 3: Further, an image seems to apply principally to the shape of a thing. But shape belongs to the body. Therefore the image of God is to be seen in man's body also, and not in his mind.
Praeterea, secundum Augustinum, XII super Gen. ad Litt., triplex visio invenitur in nobis, scilicet corporalis, spiritualis sive imaginaria, et intellectualis. Si ergo secundum visionem intellectualem, quae ad mentem pertinet, est aliqua Trinitas in nobis, secundum quam sumus ad imaginem Dei; pari ratione et in aliis visionibus. Objection 4: Further, according to Augustine (Gen. ad lit. xii, 7,24) there is a threefold vision in us, "corporeal," "spiritual," or imaginary, and "intellectual." Therefore, if in the intellectual vision that belongs to the mind there exists in us a trinity by reason of which we are made to the image of God, for the like reason there must be another trinity in the others.
Sed contra est quod apostolus dicit, ad Eph. IV, renovamini spiritu mentis vestrae, et induite novum hominem, ex quo datur intelligi quod renovatio nostra, quae fit secundum novi hominis indumentum, ad mentem pertinet. Sed ad Col. III, dicit, induentes novum hominem, qui renovatur in agnitionem Dei, secundum imaginem eius qui creavit eum, ubi renovationem quae est secundum novi hominis indumentum, attribuit imagini Dei. Esse ergo ad imaginem Dei pertinet solum ad mentem. On the contrary, The Apostle says (Eph. 4:23,24): "Be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man." Whence we are given to understand that our renewal which consists in putting on the new man, belongs to the mind. Now, he says (Col. 3:10): "Putting on the new" man; "him who is renewed unto knowledge" of God, "according to the image of Him that created him," where the renewal which consists in putting on the new man is ascribed to the image of God. Therefore to be to the image of God belongs to the mind only.
Respondeo dicendum quod, cum in omnibus creaturis sit aliqualis Dei similitudo, in sola creatura rationali invenitur similitudo Dei per modum imaginis, ut supra dictum est, in aliis autem creaturis per modum vestigii. Id autem in quo creatura rationalis excedit alias creaturas, est intellectus sive mens. Unde relinquitur quod nec in ipsa rationali creatura invenitur Dei imago, nisi secundum mentem. In aliis vero partibus, si quas habet rationalis creatura, invenitur similitudo vestigii; sicut et in ceteris rebus quibus secundum partes huiusmodi assimilatur. Cuius ratio manifeste cognosci potest, si attendatur modus quo repraesentat vestigium, et quo repraesentat imago. Imago enim repraesentat secundum similitudinem speciei, ut dictum est. Vestigium autem repraesentat per modum effectus qui sic repraesentat suam causam, quod tamen ad speciei similitudinem non pertingit, impressiones enim quae ex motu animalium relinquuntur, dicuntur vestigia; et similiter cinis dicitur vestigium ignis; et desolatio terrae, vestigium hostilis exercitus. I answer that, While in all creatures there is some kind of likeness to God, in the rational creature alone we find a likeness of "image" as we have explained above (Articles [1],2); whereas in other creatures we find a likeness by way of a "trace." Now the intellect or mind is that whereby the rational creature excels other creatures; wherefore this image of God is not found even in the rational creature except in the mind; while in the other parts, which the rational creature may happen to possess, we find the likeness of a "trace," as in other creatures to which, in reference to such parts, the rational creature can be likened. We may easily understand the reason of this if we consider the way in which a "trace," and the way in which an "image," represents anything. An "image" represents something by likeness in species, as we have said; while a "trace" represents something by way of an effect, which represents the cause in such a way as not to attain to the likeness of species. For imprints which are left by the movements of animals are called "traces": so also ashes are a trace of fire, and desolation of the land a trace of a hostile army.
Potest ergo huiusmodi differentia attendi inter creaturas rationales et alias creaturas, et quantum ad hoc quod in creaturis repraesentatur similitudo divinae naturae, et quantum ad hoc quod in eis repraesentatur similitudo Trinitatis increatae. Nam quantum ad similitudinem divinae naturae pertinet, creaturae rationales videntur quodammodo ad repraesentationem speciei pertingere, inquantum imitantur Deum non solum in hoc quod est et vivit, sed etiam in hoc quod intelligit, ut supra dictum est. Aliae vero creaturae non intelligunt; sed apparet in eis quoddam vestigium intellectus producentis, si earum dispositio consideretur. Similiter, cum increata Trinitas distinguatur secundum processionem verbi a dicente, et amoris ab utroque, ut supra habitum est; in creatura rationali, in qua invenitur processio verbi secundum intellectum, et processio amoris secundum voluntatem, potest dici imago Trinitatis increatae per quandam repraesentationem speciei. In aliis autem creaturis non invenitur principium verbi, et verbum, et amor; sed apparet in eis quoddam vestigium quod haec inveniantur in causa producente. Nam hoc ipsum quod creatura habet substantiam modificatam et finitam, demonstrat quod sit a quodam principio; species vero eius demonstrat verbum facientis, sicut forma domus demonstrat conceptionem artificis; ordo vero demonstrat amorem producentis, quo effectus ordinatur ad bonum, sicut usus aedificii demonstrat artificis voluntatem. Sic igitur in homine invenitur Dei similitudo per modum imaginis secundum mentem; sed secundum alias partes eius, per modum vestigii. Therefore we may observe this difference between rational creatures and others, both as to the representation of the likeness of the Divine Nature in creatures, and as to the representation in them of the uncreated Trinity. For as to the likeness of the Divine Nature, rational creatures seem to attain, after a fashion, to the representation of the species, inasmuch as they imitate God, not only in being and life, but also in intelligence, as above explained (Article [2]); whereas other creatures do not understand, although we observe in them a certain trace of the Intellect that created them, if we consider their disposition. Likewise as the uncreated Trinity is distinguished by the procession of the Word from the Speaker, and of Love from both of these, as we have seen (Question [28], Article [3]); so we may say that in rational creatures wherein we find a procession of the word in the intellect, and a procession of the love in the will, there exists an image of the uncreated Trinity, by a certain representation of the species. In other creatures, however, we do not find the principle of the word, and the word and love; but we do see in them a certain trace of the existence of these in the Cause that produced them. For in the fact that a creature has a modified and finite nature, proves that it proceeds from a principle; while its species points to the (mental) word of the maker, just as the shape of a house points to the idea of the architect; and order points to the maker's love by reason of which he directs the effect to a good end; as also the use of the house points to the will of the architect. So we find in man a likeness to God by way of an "image" in his mind; but in the other parts of his being by way of a "trace."
Ad primum ergo dicendum quod homo dicitur imago Dei, non quia ipse essentialiter sit imago, sed quia in eo est Dei imago impressa secundum mentem; sicut denarius dicitur imago Caesaris, inquantum habet Caesaris imaginem. Unde non oportet quod secundum quamlibet partem hominis accipiatur Dei imago. Reply to Objection 1: Man is called to the image of God; not that he is essentially an image; but that the image of God is impressed on his mind; as a coin is an image of the king, as having the image of the king. Wherefore there is no need to consider the image of God as existing in every part of man.
Ad secundum dicendum quod, sicut Augustinus dicit XII de Trin., quidam imaginem Trinitatis in homine posuerunt, non secundum unum individuum, sed secundum plura; dicentes quod vir patris personam intimat; filii vero personam, quod de viro ita processit ut de illo nasceretur; atque ita tertiam personam, velut spiritum sanctum, dicunt esse mulierem, quae ita de viro processit ut non ipsa esset filius aut filia. Quod prima facie absurdum videtur. Primo quidem, quia sequeretur quod spiritus sanctus esset principium filii, sicut mulier est principium prolis quae nascitur de viro. Secundo, quia unus homo non esset nisi ad imaginem unius personae. Tertio, quia secundum hoc Scriptura de imagine Dei in homine mentionem facere non debuisset, nisi producta iam prole. Et ideo dicendum est quod Scriptura, postquam dixerat, ad imaginem Dei creavit illum, addidit, masculum et feminam creavit eos, non ut imago Dei secundum distinctiones sexuum attendatur; sed quia imago Dei utrique sexui est communis, cum sit secundum mentem, in qua non est distinctio sexuum. Unde apostolus, ad Col. III, postquam dixerat, secundum imaginem eius qui creavit illum, subdit, ubi non est masculus et femina. Reply to Objection 2: As Augustine says (De Trin. xii, 5), some have thought that the image of God was not in man individually, but severally. They held that "the man represents the Person of the Father; those born of man denote the person of the Son; and that the woman is a third person in likeness to the Holy Ghost, since she so proceeded from man as not to be his son or daughter." All of this is manifestly absurd; first, because it would follow that the Holy Ghost is the principle of the Son, as the woman is the principle of the man's offspring; secondly, because one man would be only the image of one Person; thirdly, because in that case Scripture should not have mentioned the image of God in man until after the birth of the offspring. Therefore we must understand that when Scripture had said, "to the image of God He created him," it added, "male and female He created them," not to imply that the image of God came through the distinction of sex, but that the image of God belongs to both sexes, since it is in the mind, wherein there is no sexual distinction of sex, but that the image of God belongs to both sexes, since it is in the mind, wherein there is no sexual distinction. Wherefore the Apostle (Col. 3:10), after saying, "According to the image of Him that created him," added, "Where there is neither male nor female" [*these words are in reality from Gal. 3:28] (Vulg. "neither Gentile nor Jew").
Ad tertium dicendum quod, quamvis imago Dei in homine non accipiatur secundum figuram corpoream, tamen corpus hominis, quia solum inter terrenorum animalium corpora non pronum in alvum prostratum est, sed tale est ut ad contemplandum caelum sit aptius, magis in hoc ad imaginem et similitudinem Dei, quam cetera corpora animalium, factum iure videri potest; ut Augustinus dicit in libro octoginta trium quaest. Quod tamen non est sic intelligendum, quasi in corpore hominis sit imago Dei, sed quia ipsa figura humani corporis repraesentat imaginem Dei in anima, per modum vestigii. Reply to Objection 3: Although the image of God in man is not to be found in his bodily shape, yet because "the body of man alone among terrestrial animals is not inclined prone to the ground, but is adapted to look upward to heaven, for this reason we may rightly say that it is made to God's image and likeness, rather than the bodies of other animals," as Augustine remarks (Questions. 83, qu. 51). But this is not to be understood as though the image of God were in man's body; but in the sense that the very shape of the human body represents the image of God in the soul by way of a trace.
Ad quartum dicendum quod tam in visione corporali quam in visione imaginaria invenitur quaedam Trinitas, ut Augustinus dicit in libro de Trin. In visione enim corporali est quidem primo species exterioris corporis; secundo vero ipsa visio, quae fit per impressionem cuiusdam similitudinis praedictae speciei in visum; tertio est ibi intentio voluntatis applicans visum ad videndum, et eum in re visa detinens. Reply to Objection 4: Both in the corporeal and in the imaginary vision we may find a trinity, as Augustine says (De Trin. xi, 2). For in corporeal vision there is first the species of the exterior body; secondly, the act of vision, which occurs by the impression on the sight of a certain likeness of the said species; thirdly, the intention of the will applying the sight to see, and to rest on what is seen.
Similiter etiam in visione imaginaria invenitur primo quidem species in memoria reservata; secundo ipsa imaginaria visio, quae provenit ex hoc quod acies animae, idest ipsa vis imaginaria, informatur secundum praedictam speciem; tertio vero invenitur intentio voluntatis coniungens utrumque. Sed utraque Trinitas deficit a ratione divinae imaginis. Nam ipsa species exterioris corporis est extra naturam animae, species autem quae est in memoria, etsi non sit extra animam, est tamen adventitia animae, et ita utrobique deficit repraesentatio connaturalitatis et coaeternitatis divinarum personarum. Visio vero corporalis non procedit tantum a specie exterioris corporis, sed simul cum hoc a sensu videntis, et similiter visio imaginaria non solum procedit a specie quae in memoria conservatur, sed etiam a virtute imaginativa, et ita per hoc non repraesentatur convenienter processio filii a solo patre. Intentio vero voluntatis, quae coniungit duo praedicta, non ex eis procedit, neque in visione corporea neque in spirituali, unde non convenienter repraesentatur processio spiritus sancti a patre et filio. Likewise, in the imaginary vision we find first the species kept in the memory; secondly, the vision itself, which is caused by the penetrative power of the soul, that is, the faculty of imagination, informed by the species; and thirdly, we find the intention of the will joining both together. But each of these trinities falls short of the Divine image. For the species of the external body is extrinsic to the essence of the soul; while the species in the memory, though not extrinsic to the soul, is adventitious to it; and thus in both cases the species falls short of representing the connaturality and co-eternity of the Divine Persons. The corporeal vision, too, does not proceed only from the species of the external body, but from this, and at the same time from the sense of the seer; in like manner imaginary vision is not from the species only which is preserved in the memory, but also from the imagination. For these reasons the procession of the Son from the Father alone is not suitably represented. Lastly the intention of the will joining the two together, does not proceed from them either in corporeal or spiritual vision. Wherefore the procession of the Holy Ghost from the Father and the Son is not thus properly represented.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether the image of God is to be found in the acts of the soul?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod imago Dei non inveniatur in anima secundum actus. Dicit enim Augustinus, XI de Civ. Dei, quod homo factus est ad imaginem Dei, secundum quod sumus, et nos esse novimus, et id esse ac nosse diligimus. Sed esse non significat actum. Ergo imago Dei non attenditur in anima secundum actus. Objection 1: It would seem that the image of God is not found in the acts of the soul. For Augustine says (De Civ. Dei xi, 26), that "man was made to God's image, inasmuch as we exist and know that we exist, and love this existence and knowledge." But to exist does not signify an act. Therefore the image of God is not to be found in the soul's acts.
Praeterea, Augustinus, in IX de Trin., assignat imaginem Dei in anima secundum haec tria, quae sunt mens, notitia et amor. Mens autem non significat actum; sed magis potentiam, vel etiam essentiam intellectivae animae. Ergo imago Dei non attenditur secundum actus. Objection 2: Further, Augustine (De Trin. ix, 4) assigns God's image in the soul to these three things—mind, knowledge, and love. But mind does not signify an act, but rather the power or the essence of the intellectual soul. Therefore the image of God does not extend to the acts of the soul.
Praeterea, Augustinus, X de Trin., assignat imaginem Trinitatis in anima secundum memoriam, intelligentiam et voluntatem. Sed haec tria sunt vires naturales animae, ut Magister dicit, III distinctione I libri Sent. Ergo imago attenditur secundum potentias, et non secundum actus. Objection 3: Further, Augustine (De Trin. x, 11) assigns the image of the Trinity in the soul to "memory, understanding, and will." But these three are "natural powers of the soul," as the Master of the Sentences says (1 Sent. D iii). Therefore the image of God is in the powers, and does not extend to the acts of the soul.
Praeterea, imago Trinitatis semper manet in anima. Sed actus non semper manet. Ergo imago Dei non attenditur in anima secundum actus. Objection 4: Further, the image of the Trinity always remains in the soul. But an act does not always remain. Therefore the image of God does not extend to the acts.
Sed contra est quod Augustinus, XI de Trin., assignat Trinitatem in inferioribus animae partibus secundum actualem visionem sensibilem et imaginariam. Ergo et Trinitas quae est in mente, secundum quam homo est ad imaginem Dei, debet attendi secundum actualem visionem. On the contrary, Augustine (De Trin. xi, 2 seqq.) assigns the trinity in the lower part of the soul, in relation to the actual vision, whether sensible or imaginative. Therefore, also, the trinity in the mind, by reason of which man is like to God's image, must be referred to actual vision.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, ad rationem imaginis pertinet aliqualis repraesentatio speciei. Si ergo imago Trinitatis divinae debet accipi in anima, oportet quod secundum illud principaliter attendatur, quod maxime accedit, prout possibile est, ad repraesentandum speciem divinarum personarum. Divinae autem personae distinguuntur secundum processionem verbi a dicente, et amoris connectentis utrumque. Verbum autem in anima nostra sine actuali cogitatione esse non potest, ut Augustinus dicit XIV de Trin. Et ideo primo et principaliter attenditur imago Trinitatis in mente secundum actus, prout scilicet ex notitia quam habemus, cogitando interius verbum formamus, et ex hoc in amorem prorumpimus. Sed quia principia actuum sunt habitus et potentiae; unumquodque autem virtualiter est in suo principio, secundario, et quasi ex consequenti, imago Trinitatis potest attendi in anima secundum potentias, et praecipue secundum habitus, prout in eis scilicet actus virtualiter existunt. I answer that, As above explained (Article [2]), a certain representation of the species belongs to the nature of an image. Hence, if the image of the Divine Trinity is to be found in the soul, we must look for it where the soul approaches the nearest to a representation of the species of the Divine Persons. Now the Divine Persons are distinct from each other by reason of the procession of the Word from the Speaker, and the procession of Love connecting Both. But in our soul word "cannot exist without actual thought," as Augustine says (De Trin. xiv, 7). Therefore, first and chiefly, the image of the Trinity is to be found in the acts of the soul, that is, inasmuch as from the knowledge which we possess, by actual thought we form an internal word; and thence break forth into love. But, since the principles of acts are the habits and powers, and everything exists virtually in its principle, therefore, secondarily and consequently, the image of the Trinity may be considered as existing in the powers, and still more in the habits, forasmuch as the acts virtually exist therein.
Ad primum ergo dicendum quod esse nostrum ad imaginem Dei pertinet, quod est nobis proprium supra alia animalia; quod quidem esse competit nobis inquantum mentem habemus. Et ideo eadem est haec Trinitas cum illa quam Augustinus ponit in IX de Trin., quae consistit in mente, notitia et amore. Reply to Objection 1: Our being bears the image of God so far as if is proper to us, and excels that of the other animals, that is to say, in so far as we are endowed with a mind. Therefore, this trinity is the same as that which Augustine mentions (De Trin. ix, 4), and which consists in mind, knowledge, and love.
Ad secundum dicendum quod Augustinus hanc Trinitatem primo adinvenit in mente. Sed quia mens, etsi se totam quodammodo cognoscat, etiam quodammodo se ignorat, prout scilicet est ab aliis distincta; et sic etiam se quaerit, ut Augustinus consequenter probat in X de Trin., ideo, quasi notitia non totaliter menti coaequetur, accipit in anima tria quaedam propria mentis, scilicet memoriam, intelligentiam et voluntatem, quae nullus ignorat se habere, et in istis tribus potius imaginem Trinitatis assignat, quasi prima assignatio sit quodammodo deficiens. Reply to Objection 2: Augustine observed this trinity, first, as existing in the mind. But because the mind, though it knows itself entirely in a certain degree, yet also in a way does not know itself—namely, as being distinct from others (and thus also it searches itself, as Augustine subsequently proves—De Trin. x, 3,4); therefore, as though knowledge were not in equal proportion to mind, he takes three things in the soul which are proper to the mind, namely, memory, understanding, and will; which everyone is conscious of possessing; and assigns the image of the Trinity pre-eminently to these three, as though the first assignation were in part deficient.
Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus probat XIV de Trin., intelligere dicimur et velle seu amare aliqua, et quando de his cogitamus, et quando de his non cogitamus. Sed quando sine cogitatione sunt, ad solam memoriam pertinent; quae nihil est aliud, secundum ipsum, quam habitualis retentio notitiae et amoris. Sed quia, ut ipse dicit, verbum ibi esse sine cogitatione non potest (cogitamus enim omne quod dicimus etiam illo interiori verbo quod ad nullius gentis pertinet linguam), in tribus potius illis imago ista cognoscitur, memoria scilicet, intelligentia et voluntate. Hanc autem nunc dico intelligentiam, qua intelligimus cogitantes; et eam voluntatem sive amorem vel dilectionem, quae istam prolem parentemque coniungit. Ex quo patet quod imaginem divinae Trinitatis potius ponit in intelligentia et voluntate actuali, quam secundum quod sunt in habituali retentione memoriae, licet etiam quantum ad hoc, aliquo modo sit imago Trinitatis in anima, ut ibidem dicitur. Et sic patet quod memoria, intelligentia et voluntas non sunt tres vires, ut in sententiis dicitur. Reply to Objection 3: As Augustine proves (De Trin. xiv, 7), we may be said to understand, will, and to love certain things, both when we actually consider them, and when we do not thing of them. When they are not under our actual consideration, they are objects of our memory only, which, in his opinion, is nothing else than habitual retention of knowledge and love [*Cf. Question [79], Article [7], ad 1]. "But since," as he says, "a word cannot be there without actual thought (for we think everything that we say, even if we speak with that interior word belonging to no nation's tongue), this image chiefly consists in these three things, memory, understanding, and will. And by understanding I mean here that whereby we understand with actual thought; and by will, love, or dilection I mean that which unites this child with its parent." From which it is clear that he places the image of the Divine Trinity more in actual understanding and will, than in these as existing in the habitual retention of the memory; although even thus the image of the Trinity exists in the soul in a certain degree, as he says in the same place. Thus it is clear that memory, understanding, and will are not three powers as stated in the Sentences.
Ad quartum dicendum quod aliquis respondere posset per hoc quod Augustinus dicit XIV de Trin., quod mens semper sui meminit, semper se intelligit et amat. Quod quidam sic intelligunt, quasi animae adsit actualis intelligentia et amor sui ipsius. Sed hunc intellectum excludit per hoc quod subdit, quod non semper se cogitat discretam ab his quae non sunt quod ipsa. Et sic patet quod anima semper intelligit et amat se, non actualiter, sed habitualiter. Quamvis etiam dici possit quod, percipiendo actum suum, seipsam intelligit quandocumque aliquid intelligit. Sed quia non semper est actu intelligens, ut patet in dormiente, ideo oportet dicere quod actus, etsi non semper maneant in seipsis, manent tamen semper in suis principiis, scilicet potentiis et habitibus. Unde Augustinus dicit, XIV de Trin., si secundum hoc facta est ad imaginem Dei anima rationalis, quod uti ratione atque intellectu ad intelligendum et conspiciendum Deum potest, ab initio quo esse coepit, fuit in ea Dei imago. Reply to Objection 4: Someone might answer by referring to Augustine's statement (De Trin. xiv, 6), that "the mind ever remembers itself, ever understands itself, ever loves itself"; which some take to mean that the soul ever actually understands, and loves itself. But he excludes this interpretation by adding that "it does not always think of itself as actually distinct from other things." Thus it is clear that the soul always understands and loves itself, not actually but habitually; though we might say that by perceiving its own act, it understands itself whenever it understands anything. But since it is not always actually understanding, as in the case of sleep, we must say that these acts, although not always actually existing, yet ever exist in their principles, the habits and powers. Wherefore, Augustine says (De Trin. xiv, 4): "If the rational soul is made to the image of God in the sense that it can make use of reason and intellect to understand and consider God, then the image of God was in the soul from the beginning of its existence."

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether the image of the Divine Trinity is in the soul only by comparison with God as its object?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod imago divinae Trinitatis sit in anima non solum per comparationem ad obiectum quod est Deus. Imago enim divinae Trinitatis invenitur in anima, sicut dictum est, secundum quod verbum in nobis procedit a dicente et amor ab utroque. Sed hoc invenitur in nobis secundum quodcumque obiectum. Ergo secundum quodcumque obiectum invenitur in mente nostra imago divinae Trinitatis. Objection 1: It would seem that the image of the Divine Trinity is in the soul not only by comparison with God as its object. For the image of the Divine Trinity is to be found in the soul, as shown above (Article [7]), according as the word in us proceeds from the speaker; and love from both. But this is to be found in us as regards any object. Therefore the image of the Divine Trinity is in our mind as regards any object.
Praeterea, Augustinus dicit, in XII de Trin., quod cum quaerimus in anima Trinitatem, in tota quaerimus, non separantes actionem rationalem in temporalibus a contemplatione aeternorum. Ergo etiam secundum temporalia obiecta invenitur imago Trinitatis in anima. Objection 2: Further, Augustine says (De Trin. xii, 4) that "when we seek trinity in the soul, we seek it in the whole of the soul, without separating the process of reasoning in temporal matters from the consideration of things eternal." Therefore the image of the Trinity is to be found in the soul, even as regards temporal objects.
Praeterea, quod Deum intelligamus et amemus, convenit nobis secundum gratiae donum. Si igitur secundum memoriam, intelligentiam et voluntatem seu dilectionem Dei, attendatur imago Trinitatis in anima, non erit imago Dei in homine secundum naturam, sed secundum gratiam. Et sic non erit omnibus communis. Objection 3: Further, it is by grace that we can know and love God. If, therefore, the image of the Trinity is found in the soul by reason of the memory, understanding, and will or love of God, this image is not in man by nature but by grace, and thus is not common to all.
Praeterea, sancti qui sunt in patria, maxime conformantur imagini Dei secundum gloriae visionem, unde dicitur, II ad Cor. III, in eandem imaginem transformamur, a claritate in claritatem. Sed secundum visionem gloriae temporalia cognoscuntur. Ergo etiam per comparationem ad temporalia, Dei imago attenditur in nobis. Objection 4: Further, the saints in heaven are most perfectly conformed to the image of God by the beatific vision; wherefore it is written (2 Cor. 3:18): "We... are transformed into the same image from glory to glory." But temporal things are known by the beatific vision. Therefore the image of God exists in us even according to temporal things.
Sed contra est quod Augustinus dicit, XIV de Trin., quod non propterea est Dei imago in mente, quia sui meminit, et intelligit et diligit se, sed quia potest etiam meminisse, intelligere et amare Deum, a quo facta est. Multo igitur minus secundum alia obiecta attenditur imago Dei in mente. On the contrary, Augustine says (De Trin. xiv, 12): "The image of God exists in the mind, not because it has a remembrance of itself, loves itself, and understands itself; but because it can also remember, understand, and love God by Whom it was made." Much less, therefore, is the image of God in the soul, in respect of other objects.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, imago importat similitudinem utcumque pertingentem ad speciei repraesentationem. Unde oportet quod imago divinae Trinitatis attendatur in anima secundum aliquid quod repraesentat divinas personas repraesentatione speciei, sicut est possibile creaturae. Distinguuntur autem divinae personae, ut dictum est, secundum processionem verbi a dicente, et amoris ab utroque. Verbum autem Dei nascitur de Deo secundum notitiam sui ipsius, et amor procedit a Deo secundum quod seipsum amat. Manifestum est autem quod diversitas obiectorum diversificat speciem verbi et amoris, non enim idem est specie in corde hominis verbum conceptum de lapide et de equo, nec idem specie amor. Attenditur igitur divina imago in homine secundum verbum conceptum de Dei notitia, et amorem exinde derivatum. Et sic imago Dei attenditur in anima secundum quod fertur, vel nata est ferri in Deum. Fertur autem in aliquid mens dupliciter, uno modo, directe et immediate; alio modo, indirecte et mediate, sicut cum aliquis, videndo imaginem hominis in speculo, dicitur ferri in ipsum hominem. Et ideo Augustinus dicit, in XIV de Trin., quod mens meminit sui, intelligit se, et diligit se, hoc si cernimus, cernimus Trinitatem; nondum quidem Deum, sed iam imaginem Dei. Sed hoc est, non quia fertur mens in seipsam absolute, sed prout per hoc ulterius potest ferri in Deum; ut patet per auctoritatem supra inductam. I answer that, As above explained (Articles [2],7), image means a likeness which in some degree, however small, attains to a representation of the species. Wherefore we need to seek in the image of the Divine Trinity in the soul some kind of representation of species of the Divine Persons, so far as this is possible to a creature. Now the Divine Persons, as above stated (Articles [6],7), are distinguished from each other according to the procession of the word from the speaker, and the procession of love from both. Moreover the Word of God is born of God by the knowledge of Himself; and Love proceeds from God according as He loves Himself. But it is clear that diversity of objects diversifies the species of word and love; for in the human mind the species of a stone is specifically different from that of a horse, which also the love regarding each of them is specifically different. Hence we refer the Divine image in man to the verbal concept born of the knowledge of God, and to the love derived therefrom. Thus the image of God is found in the soul according as the soul turns to God, or possesses a nature that enables it to turn to God. Now the mind may turn towards an object in two ways: directly and immediately, or indirectly and mediately; as, for instance, when anyone sees a man reflected in a looking-glass he may be said to be turned towards that man. So Augustine says (De Trin. xiv, 8), the "the mind remembers itself, understands itself, and loves itself. If we perceive this, we perceive a trinity, not, indeed, God, but, nevertheless, rightly called the image of God." But this is due to the fact, not that the mind reflects on itself absolutely, but that thereby it can furthermore turn to God, as appears from the authority quoted above (Arg. On the contrary).
Ad primum ergo dicendum quod ad rationem imaginis, non solum oportet attendere quod aliquid procedat ab aliquo; sed etiam quid a quo procedat, scilicet quod verbum Dei procedit a notitia de Deo. Reply to Objection 1: For the notion of an image it is not enough that something proceed from another, but it is also necessary to observe what proceeds and whence it proceeds; namely, that what is Word of God proceeds from knowledge of God.
Ad secundum dicendum quod in tota quidem anima invenitur aliqua Trinitas, non quidem ita quod praeter actionem temporalium et contemplationem aeternorum, quaeratur aliquod tertium quo Trinitas impleatur, prout ibidem subditur. Sed in illa parte rationis quae derivatur a parte temporalium, etsi Trinitas inveniri possit, non tamen imago Dei potest inveniri, ut postea dicitur, quia huiusmodi temporalium notitia adventitia est animae. Et habitus etiam ipsi quibus temporalia cognoscuntur, non semper adsunt; sed quandoque quidem praesentialiter adsunt, quandoque autem secundum memoriam tantum, etiam postquam adesse incipiunt. Sicut patet de fide, quae temporaliter nobis advenit in praesenti, in statu autem futurae beatitudinis iam non erit fides, sed memoria fidei. Reply to Objection 2: In all the soul we may see a kind of trinity, not, however, as though besides the action of temporal things and the contemplation of eternal things, "any third thing should be required to make up the trinity," as he adds in the same passage. But in that part of the reason which is concerned with temporal things, "although a trinity may be found; yet the image of God is not to be seen there," as he says farther on; forasmuch as this knowledge of temporal things is adventitious to the soul. Moreover even the habits whereby temporal things are known are not always present; but sometimes they are actually present, and sometimes present only in memory even after they begin to exist in the soul. Such is clearly the case with faith, which comes to us temporally for this present life; while in the future life faith will no longer exist, but only the remembrance of faith.
Ad tertium dicendum quod meritoria Dei cognitio et dilectio non est nisi per gratiam. Est tamen aliqua Dei cognitio et dilectio naturalis, ut supra habitum est. Et hoc etiam ipsum naturale est, quod mens ad intelligendum Deum ratione uti potest, secundum quod imaginem Dei semper diximus permanere in mente, sive haec imago Dei ita sit obsoleta, quasi obumbrata, ut pene nulla sit, ut in his qui non habent usum rationis; sive sit obscura atque deformis, ut in peccatoribus; sive sit clara et pulchra, ut in iustis, sicut Augustinus dicit, XIV de Trin. Reply to Objection 3: The meritorious knowledge and love of God can be in us only by grace. Yet there is a certain natural knowledge and love as seen above (Question [12], Article [12]; Question [56], Article [3]; Question [60], Article [5]). This, too, is natural that the mind, in order to understand God, can make use of reason, in which sense we have already said that the image of God abides ever in the soul; "whether this image of God be so obsolete," as it were clouded, "as almost to amount to nothing," as in those who have not the use of reason; "or obscured and disfigured," as in sinners; or "clear and beautiful," as in the just; as Augustine says (De Trin. xiv, 6).
Ad quartum dicendum quod secundum visionem gloriae, temporalia videbuntur in ipso Deo; et ideo huiusmodi temporalium visio ad Dei imaginem pertinebit. Et hoc est quod Augustinus dicit, XIV de Trin., quod in illa natura cui mens feliciter adhaerebit, immutabile videbit omne quod viderit. Nam et in ipso verbo increato sunt rationes omnium creaturarum. Reply to Objection 4: By the vision of glory temporal things will be seen in God Himself; and such a vision of things temporal will belong to the image of God. This is what Augustine means (De Trin. xiv, 6), when he says that "in that nature to which the mind will blissfully adhere, whatever it sees it will see as unchangeable"; for in the Uncreated Word are the types of all creatures.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 93 [ << | >> ]
Article: 9  [ << | >> ]

Whether "likeness" is properly distinguished from "image"?

Ad nonum sic proceditur. Videtur quod similitudo ab imagine non convenienter distinguatur. Genus enim non convenienter distinguitur a specie. Sed similitudo comparatur ad imaginem, ut genus ad speciem, quia ubi est imago, ibi est continuo similitudo, sed non convertitur, ut dicitur in libro octoginta trium quaest. Ergo inconvenienter similitudo ab imagine distinguitur. Objection 1: It would seem that "likeness" is not properly distinguished from "image." For "genus" is not properly distinguished from "species." Now, "likeness" is to "image" as genus to species: because, "where there is image, forthwith there is likeness, but not conversely" as Augustine says (Questions. 83, qu. 74). Therefore "likeness" is not properly to be distinguished from "image."
Praeterea, ratio imaginis attenditur non solum secundum repraesentationem divinarum personarum, sed etiam secundum repraesentationem divinae essentiae, ad quam repraesentationem pertinet immortalitas et indivisibilitas. Non ergo convenienter dicitur quod similitudo est in essentia, quia est immortalis et indivisibilis; imago autem in aliis. Objection 2: Further, the nature of the image consists not only in the representation of the Divine Persons, but also in the representation of the Divine Essence, to which representation belong immortality and indivisibility. So it is not true to say that the "likeness is in the essence because it is immortal and indivisible; whereas the image is in other things" (Sent. ii, D, xvi).
Praeterea, imago Dei in homine est triplex, scilicet naturae, gratiae et gloriae, ut supra habitum est. Sed innocentia et iustitia ad gratiam pertinent. Inconvenienter ergo dicitur quod imago accipitur secundum memoriam, intelligentiam et voluntatem; similitudo autem secundum innocentiam et iustitiam. Objection 3: Further, the image of God in man is threefold—the image of nature, of grace, and of glory, as above explained (Article [4]). But innocence and righteousness belong to grace. Therefore it is incorrectly said (Sent. ii, D, xvi) "that the image is taken from the memory, the understanding and the will, while the likeness is from innocence and righteousness."
Praeterea, cognitio veritatis ad intelligentiam pertinet, amor autem virtutis ad voluntatem, quae sunt duae partes imaginis. Non ergo convenienter dicitur quod imago sit in cognitione veritatis, similitudo in dilectione virtutis. Objection 4: Further, knowledge of truth belongs to the intellect, and love of virtue to the will; which two things are parts of the image. Therefore it is incorrect to say (Sent. ii, D, xvi) that "the image consists in the knowledge of truth, and the likeness in the love of virtue."
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro octoginta trium quaest., sunt qui non frustra intelligunt duo dicta esse ad imaginem et similitudinem; cum, si una res esset, unum nomen sufficere potuisset. On the contrary, Augustine says (Questions. 83, qu. 51): "Some consider that these two were mentioned not without reason, namely "image" and "likeness," since, if they meant the same, one would have sufficed."
Respondeo dicendum quod similitudo quaedam unitas est, unum enim in qualitate similitudinem causat, ut dicitur in V Metaphys. Unum autem, cum sit de transcendentibus, et commune est omnibus, et ad singula potest aptari; sicut et bonum et verum. Unde, sicut bonum alicui rei particulari potest comparari ut praeambulum ad ipsam, et ut subsequens, prout designat aliquam perfectionem ipsius; ita etiam est de comparatione similitudinis ad imaginem. Est enim bonum praeambulum ad hominem, secundum quod homo est quoddam particulare bonum, et rursus bonum subsequitur ad hominem, inquantum aliquem hominem specialiter dicimus esse bonum, propter perfectionem virtutis. Et similiter similitudo consideratur ut praeambulum ad imaginem, inquantum est communius quam imago, ut supra dictum est, consideratur etiam ut subsequens ad imaginem, inquantum significat quandam imaginis perfectionem; dicimus enim imaginem alicuius esse similem vel non similem ei cuius est imago, inquantum perfecte vel imperfecte repraesentat ipsum. Sic ergo similitudo potest ab imagine distingui dupliciter. Uno modo, prout est praeambula ad ipsam, et in pluribus existens. Et sic similitudo attenditur secundum ea quae sunt communiora proprietatibus naturae intellectualis, secundum quas proprie attenditur imago. Et secundum hoc dicitur in libro octoginta trium quaest., quod spiritus, idest mens, ad imaginem Dei, nullo dubitante, factus est, cetera autem hominis, scilicet quae pertinent ad inferiores partes animae, vel etiam ad ipsum corpus, ad similitudinem facta esse aliqui volunt. Secundum hoc etiam in libro de quantitate animae dicitur quod similitudo Dei attenditur in anima, inquantum est incorruptibilis, nam corruptibile et incorruptibile sunt differentiae entis communis. Alio modo potest considerari similitudo, secundum quod significat imaginis expressionem et perfectionem. Et secundum hoc Damascenus dicit quod id quod est secundum imaginem, intellectuale significat, et arbitrio liberum per se potestativum, quod autem secundum similitudinem, virtutis, secundum quod homini possibile est inesse, similitudinem. Et ad idem refertur quod similitudo dicitur ad dilectionem virtutis pertinere, non enim est virtus sine dilectione virtutis. I answer that, Likeness is a kind of unity, for oneness in quality causes likeness, as the Philosopher says (Metaph. v, Did. iv, 15). Now, since "one" is a transcendental, it is both common to all, and adapted to each single thing, just as the good and the true. Wherefore, as the good can be compared to each individual thing both as its preamble, and as subsequent to it, as signifying some perfection in it, so also in the same way there exists a kind of comparison between "likeness" and "image." For the good is a preamble to man, inasmuch as man is an individual good; and, again, the good is subsequent to man, inasmuch as we may say of a certain man that he is good, by reason of his perfect virtue. In like manner, likeness may be considered in the light of a preamble to image, inasmuch as it is something more general than image, as we have said above (Article [1]): and, again, it may be considered as subsequent to image, inasmuch as it signifies a certain perfection of image. For we say that an image is like or unlike what it represents, according as the representation is perfect or imperfect. Thus likeness may be distinguished from image in two ways: first as its preamble and existing in more things, and in this sense likeness regards things which are more common than the intellectual properties, wherein the image is properly to be seen. In this sense it is stated (Questions. 83, qu. 51) that "the spirit" (namely, the mind) without doubt was made to the image of God. "But the other parts of man," belonging to the soul's inferior faculties, or even to the body, "are in the opinion of some made to God's likeness." In this sense he says (De Quant. Animae ii) that the likeness of God is found in the soul's incorruptibility; for corruptible and incorruptible are differences of universal beings. But likeness may be considered in another way, as signifying the expression and perfection of the image. In this sense Damascene says (De Fide Orth. ii, 12) that the image implies "an intelligent being, endowed with free-will and self-movement, whereas likeness implies a likeness of power, as far as this may be possible in man." In the same sense "likeness" is said to belong to "the love of virtue": for there is no virtue without love of virtue.
Ad primum ergo dicendum quod similitudo non distinguitur ab imagine secundum communem rationem similitudinis (sic enim includitur in ratione ipsius imaginis), sed secundum quod aliqua similitudo deficit a ratione imaginis, vel etiam est imaginis perfectiva. Reply to Objection 1: "Likeness" is not distinct from "image" in the general notion of "likeness" (for thus it is included in "image"); but so far as any "likeness" falls short of "image," or again, as it perfects the idea of "image."
Ad secundum dicendum quod essentia animae pertinet ad imaginem, prout repraesentat divinam essentiam secundum ea quae sunt propria intellectualis naturae, non autem secundum conditiones consequentes ens in communi, ut est esse simplicem et indissolubilem. Reply to Objection 2: The soul's essence belongs to the "image," as representing the Divine Essence in those things which belong to the intellectual nature; but not in those conditions subsequent to general notions of being, such as simplicity and indissolubility.
Ad tertium dicendum quod etiam virtutes quaedam naturaliter insunt animae, ad minus secundum quaedam earum semina, et secundum has posset attendi similitudo naturalis. Quamvis non sit inconveniens ut id quod secundum assignationem unam dicitur imago, secundum aliam dicatur similitudo. Reply to Objection 3: Even certain virtues are natural to the soul, at least, in their seeds, by reason of which we may say that a natural "likeness" exists in the soul. Nor it is unfitting to us the term "image" from one point of view and from another the term "likeness."
Ad quartum dicendum quod dilectio verbi, quod est amata notitia, pertinet ad rationem imaginis, sed dilectio virtutis pertinet ad similitudinem, sicut et virtus. Reply to Objection 4: Love of the word, which is knowledge loved, belongs to the nature of "image"; but love of virtue belongs to "likeness," as virtue itself belongs to likeness.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:10 1998.