St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 94 [ << | >> ]

OF THE STATE AND CONDITION OF THE FIRST MAN AS REGARDS HIS INTELLECT (FOUR ARTICLES)

Deinde considerandum est de statu vel conditione primi hominis.
  • Et primo, quantum ad animam;
  • secundo, quantum ad corpus.
We next consider the state or condition of the first man;
  • first, as regards his soul;
  • secondly, as regards his body.
Concerning the first there are two things to be considered:
  • (1) The condition of man as to his intellect;
  • (2) the condition of man as to his will.
Circa primum consideranda sunt duo,
  • primo, de conditione hominis quantum ad intellectum;
  • secundo, de conditione hominis quantum ad voluntatem.
Circa primum quaeruntur quatuor. Under the first head there are four points of inquiry:
Primo, utrum primus homo viderit Deum per essentiam. (1) Whether the first man saw the Essence of God?
Secundo, utrum videre potuerit substantias separatas, idest Angelos. (2) Whether he could see the separate substances, that is, the angels?
Tertio, utrum habuerit omnium scientiam. (3) Whether he possessed all knowledge?
Quarto, utrum potuerit errare vel decipi. (4) Whether he could err or be deceived?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 94 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether the first man saw God through His Essence?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod primus homo per essentiam Deum viderit. Beatitudo enim hominis in visione divinae essentiae consistit. Sed primus homo, in Paradiso conversans, beatam et omnium divitem habuit vitam, ut Damascenus dicit in II libro. Et Augustinus dicit, in XIV de Civ. Dei, si homines habebant affectus suos quales nunc habemus, quomodo erant beati in illo inenarrabilis beatitudinis loco, idest Paradiso? Ergo primus homo in Paradiso vidit Deum per essentiam. Objection 1: It would seem that the first man saw God through His Essence. For man's happiness consists in the vision of the Divine Essence. But the first man, "while established in paradise, led a life of happiness in the enjoyment of all things," as Damascene says (De Fide Orth. ii, 11). And Augustine says (De Civ. Dei xiv, 10): "If man was gifted with the same tastes as now, how happy must he have been in paradise, that place of ineffable happiness!" Therefore the first man in paradise saw God through His Essence.
Praeterea, Augustinus dicit, XIV de Civ. Dei, quod primo homini non aberat quidquam quod bona voluntas adipisceretur. Sed nihil melius bona voluntas adipisci potest quam divinae essentiae visionem. Ergo homo per essentiam Deum videbat. Objection 2: Further, Augustine says (De Civ. Dei xiv, loc. cit.) that "the first man lacked nothing which his good-will might obtain." But our good-will can obtain nothing better than the vision of the Divine Essence. Therefore man saw God through His Essence.
Praeterea, visio Dei per essentiam est qua videtur Deus sine medio et sine aenigmate. Sed homo in statu innocentiae vidit Deum sine medio; ut Magister dicit in I distinctione IV libri Sent. Vidit etiam sine aenigmate, quia aenigma obscuritatem importat, ut Augustinus dicit, XV de Trin.; obscuritas autem introducta est per peccatum. Ergo homo in primo statu vidit Deum per essentiam. Objection 3: Further, the vision of God is His Essence is whereby God is seen without a medium or enigma. But man in the state of innocence "saw God immediately," as the Master of the Sentences asserts (Sent. iv, D, i). He also saw without an enigma, for an enigma implies obscurity, as Augustine says (De Trin. xv, 9). Now, obscurity resulted from sin. Therefore man in the primitive state saw God through His Essence.
Sed contra est quod apostolus dicit, I ad Cor. XV, quod non prius quod spirituale est, sed quod animale. Sed maxime spirituale est videre Deum per essentiam. Ergo primus homo, in primo statu animalis vitae, Deum per essentiam non vidit. On the contrary, The Apostle says (1 Cor. 15:46): "That was not first which is spiritual, but that which is natural." But to see God through His Essence is most spiritual. Therefore the first man in the primitive state of his natural life did not see God through His Essence.
Respondeo dicendum quod primus homo Deum per essentiam non vidit, secundum communem statum illius vitae; nisi forte dicatur quod viderit eum in raptu, quando Deus immisit soporem in Adam, ut dicitur Gen. II. Et huius ratio est quia, cum divina essentia sit ipsa beatitudo, hoc modo se habet intellectus videntis divinam essentiam ad Deum, sicut se habet quilibet homo ad beatitudinem. Manifestum est autem quod nullus homo potest per voluntatem a beatitudine averti, naturaliter enim, et ex necessitate, homo vult beatitudinem, et fugit miseriam. Unde nullus videns Deum per essentiam, potest voluntate averti a Deo, quod est peccare. Et propter hoc, omnes videntes Deum per essentiam, sic in amore Dei stabiliuntur, quod in aeternum peccare non possunt. Cum ergo Adam peccaverit, manifestum est quod Deum per essentiam non videbat. I answer that, The first man did not see God through His Essence if we consider the ordinary state of that life; unless, perhaps, it be said that he saw God in a vision, when "God cast a deep sleep upon Adam" (Gn. 2:21). The reason is because, since in the Divine Essence is beatitude itself, the intellect of a man who sees the Divine Essence has the same relation to God as a man has to beatitude. Now it is clear that man cannot willingly be turned away from beatitude, since naturally and necessarily he desires it, and shuns unhappiness. Wherefore no one who sees the Essence of God can willingly turn away from God, which means to sin. Hence all who see God through His Essence are so firmly established in the love of God, that for eternity they can never sin. Therefore, as Adam did sin, it is clear that he did not see God through His Essence.
Cognoscebat tamen Deum quadam altiori cognitione quam nos cognoscamus, et sic quodammodo eius cognitio media erat inter cognitionem praesentis status, et cognitionem patriae, qua Deus per essentiam videtur. Ad cuius evidentiam, considerandum est quod visio Dei per essentiam dividitur contra visionem Dei per creaturam. Quanto autem aliqua creatura est altior et Deo similior, tanto per eam Deus clarius videtur, sicut homo perfectius videtur per speculum in quo expressius imago eius resultat. Et sic patet quod multo eminentius videtur Deus per intelligibiles effectus, quam per sensibiles et corporeos. A consideratione autem plena et lucida intelligibilium effectuum impeditur homo in statu praesenti, per hoc quod distrahitur a sensibilibus, et circa ea occupatur. Sed, sicut dicitur Eccle. VII, Deus fecit hominem rectum. Haec autem fuit rectitudo hominis divinitus instituti, ut inferiora superioribus subderentur, et superiora ab inferioribus non impedirentur. Unde homo primus non impediebatur per res exteriores a clara et firma contemplatione intelligibilium effectuum, quos ex irradiatione primae veritatis percipiebat, sive naturali cognitione sive gratuita. Unde dicit Augustinus, in XI super Gen. ad Litt., quod fortassis Deus primis hominibus antea loquebatur, sicut cum Angelis loquitur, ipsa incommutabili veritate illustrans mentes eorum; etsi non tanta participatione divinae essentiae, quantam capiunt Angeli. Sic igitur per huiusmodi intelligibiles effectus Dei, Deum clarius cognoscebat quam modo cognoscamus. Nevertheless he knew God with a more perfect knowledge than we do now. Thus in a sense his knowledge was midway between our knowledge in the present state, and the knowledge we shall have in heaven, when we see God through His Essence. To make this clear, we must consider that the vision of God through His Essence is contradistinguished from the vision of God through His creatures. Now the higher the creature is, and the more like it is to God, the more clearly is God seen in it; for instance, a man is seen more clearly through a mirror in which his image is the more clearly expressed. Thus God is seen in a much more perfect manner through His intelligible effects than through those which are only sensible or corporeal. But in his present state man is impeded as regards the full and clear consideration of intelligible creatures, because he is distracted by and occupied with sensible things. Now, it is written (Eccles. 7:30): "God made man right." And man was made right by God in this sense, that in him the lower powers were subjected to the higher, and the higher nature was made so as not to be impeded by the lower. Wherefore the first man was not impeded by exterior things from a clear and steady contemplation of the intelligible effects which he perceived by the radiation of the first truth, whether by a natural or by a gratuitous knowledge. Hence Augustine says (Gen. ad lit. xi, 33) that, "perhaps God used to speak to the first man as He speaks to the angels; by shedding on his mind a ray of the unchangeable truth, yet without bestowing on him the experience of which the angels are capable in the participation of the Divine Essence." Therefore, through these intelligible effects of God, man knew God then more clearly than we know Him now.
Ad primum ergo dicendum quod homo in Paradiso beatus fuit, non illa perfecta beatitudine in quam transferendus erat, quae in divinae essentiae visione consistit, habebat tamen beatam vitam secundum quendam modum, ut Augustinus dicit XI super Gen. ad Litt., inquantum habebat integritatem et perfectionem quandam naturalem. Reply to Objection 1: Man was happy in paradise, but not with that perfect happiness to which he was destined, which consists in the vision of the Divine Essence. He was, however, endowed with "a life of happiness in a certain measure," as Augustine says (Gen. ad lit. xi, 18), so far as he was gifted with natural integrity and perfection.
Ad secundum dicendum quod bona voluntas est ordinata voluntas. Non autem fuisset primi hominis ordinata voluntas, si in statu meriti habere voluisset quod ei promittebatur pro praemio. Reply to Objection 2: A good will is a well-ordered will; but the will of the first man would have been ill-ordered had he wished to have, while in the state of merit, what had been promised to him as a reward.
Ad tertium dicendum quod duplex est medium. Quoddam, in quo simul videtur quod per medium videri dicitur; sicut cum homo videtur per speculum, et simul videtur cum ipso speculo. Aliud medium est, per cuius notitiam in aliquid ignotum devenimus; sicut est medium demonstrationis. Et sine tali medio Deus videbatur, non tamen sine primo medio. Non enim oportebat primum hominem pervenire in Dei cognitionem per demonstrationem sumptam ab aliquo effectu, sicut nobis est necessarium; sed simul in effectibus, praecipue intelligibilibus, suo modo Deum cognoscebat. Similiter etiam est considerandum quod obscuritas quae importatur in nomine aenigmatis, dupliciter potest accipi. Uno modo, secundum quod quaelibet creatura est quoddam obscurum, si comparetur ad immensitatem divinae claritatis, et sic Adam videbat Deum in aenigmate, quia videbat Deum per effectum creatum. Alio modo potest accipi obscuritas quae consecuta est ex peccato, prout scilicet impeditur homo a consideratione intelligibilium per sensibilium occupationem, et secundum hoc, non vidit Deum in aenigmate. Reply to Objection 3: A medium (of knowledge) is twofold; one through which, and, at the same time, in which, something is seen, as, for example, a man is seen through a mirror, and is seen with the mirror: another kind of medium is that whereby we attain to the knowledge of something unknown; such as the medium in a demonstration. God was seen without this second kind of medium, but not without the first kind. For there was no need for the first man to attain to the knowledge of God by demonstration drawn from an effect, such as we need; since he knew God simultaneously in His effects, especially in the intelligible effects, according to His capacity. Again, we must remark that the obscurity which is implied in the word enigma may be of two kinds: first, so far as every creature is something obscure when compared with the immensity of the Divine light; and thus Adam saw God in an enigma, because he saw Him in a created effect: secondly, we may take obscurity as an effect of sin, so far as man is impeded in the consideration of intelligible things by being preoccupied with sensible things; in which sense Adam did not see God in an enigma.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 94 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether Adam in the state of innocence saw the angels through their essence?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Adam in statu innocentiae Angelos per essentiam viderit. Dicit enim Gregorius, in IV Dialog., in Paradiso quippe assueverat homo verbis Dei perfrui, beatorum Angelorum spiritibus cordis munditia et celsitudine visionis interesse. Objection 1: It would seem that Adam, in the state of innocence, saw the angels through their essence. For Gregory says (Dialog. iv, 1): "In paradise man was accustomed to enjoy the words of God; and by purity of heart and loftiness of vision to have the company of the good angels."
Praeterea, anima in statu praesenti impeditur a cognitione substantiarum separatarum, ex hoc quod est unita corpori corruptibili, quod aggravat animam, ut dicitur Sap. IX. Unde et anima separata substantias separatas videre potest, ut supra dictum est. Sed anima primi hominis non aggravabatur a corpore, cum non esset corruptibile. Ergo poterat videre substantias separatas. Objection 2: Further, the soul in the present state is impeded from the knowledge of separate substances by union with a corruptible body which "is a load upon the soul," as is written Wis. 9:15. Wherefore the separate soul can see separate substances, as above explained (Question [89], Article [2]). But the body of the first man was not a load upon his soul; for the latter was not corruptible. Therefore he was able to see separate substances.
Praeterea, una substantia separata cognoscit aliam cognoscendo seipsam, ut dicitur in libro de causis. Sed anima primi hominis cognoscebat seipsam. Ergo cognoscebat substantias separatas. Objection 3: Further, one separate substance knows another separate substance, by knowing itself (De Causis xiii). But the soul of the first man knew itself. Therefore it knew separate substances.
Sed contra, anima Adae fuit eiusdem naturae cum animabus nostris. Sed animae nostrae non possunt nunc intelligere substantias separatas. Ergo nec anima primi hominis potuit. On the contrary, The soul of Adam was of the same nature as ours. But our souls cannot now understand separate substances. Therefore neither could Adam's soul.
Respondeo dicendum quod status animae hominis distingui potest dupliciter. Uno modo, secundum diversum modum naturalis esse, et hoc modo distinguitur status animae separatae, a statu animae coniunctae corpori. Alio modo distinguitur status animae secundum integritatem et corruptionem, servato eodem modo essendi secundum naturam, et sic status innocentiae distinguitur a statu hominis post peccatum. Anima enim hominis in statu innocentiae erat corpori perficiendo et gubernando accommodata, sicut et nunc, unde dicitur primus homo factus fuisse in animam viventem, idest corpori vitam dantem, scilicet animalem. Sed huius vitae integritatem habebat, inquantum corpus erat totaliter animae subditum, in nullo ipsam impediens, ut supra dictum est. Manifestum est autem ex praemissis quod ex hoc quod anima est accommodata ad corporis gubernationem et perfectionem secundum animalem vitam, competit animae nostrae talis modus intelligendi, qui est per conversionem ad phantasmata. Unde et hic modus intelligendi etiam animae primi hominis competebat. I answer that, The state of the human soul may be distinguished in two ways. First, from a diversity of mode in its natural existence; and in this point the state of the separate soul is distinguished from the state of the soul joined to the body. Secondly, the state of the soul is distinguished in relation to integrity and corruption, the state of natural existence remaining the same: and thus the state of innocence is distinct from the state of man after sin. For man's soul, in the state of innocence, was adapted to perfect and govern the body; wherefore the first man is said to have been made into a "living soul"; that is, a soul giving life to the body—namely animal life. But he was endowed with integrity as to this life, in that the body was entirely subject to the soul, hindering it in no way, as we have said above (Article [1]). Now it is clear from what has been already said (Question [84], Article [7]; Question [85], Article [1]; Question [89], Article [1]) that since the soul is adapted to perfect and govern the body, as regards animal life, it is fitting that it should have that mode of understanding which is by turning to phantasms. Wherefore this mode of understanding was becoming to the soul of the first man also.
Secundum autem hunc modum intelligendi, motus quidam invenitur in anima, ut Dionysius dicit IV cap. de Div. Nom., secundum tres gradus. Quorum primus est, secundum quod a rebus exterioribus congregatur anima ad seipsam; secundus autem est, prout anima ascendit ad hoc quod uniatur virtutibus superioribus unitis, scilicet Angelis; tertius autem gradus est, secundum quod ulterius manuducitur ad bonum quod est supra omnia, scilicet Deum. Now, in virtue of this mode of understanding, there are three degrees of movement in the soul, as Dionysius says (Div. Nom. iv). The first is by the soul "passing from exterior things to concentrate its powers on itself"; the second is by the soul ascending "so as to be associated with the united superior powers," namely the angels; the third is when the soul is "led on" yet further "to the supreme good," that is, to God.
Secundum igitur primum processum animae, qui est a rebus exterioribus ad seipsam, perficitur animae cognitio. Quia scilicet intellectualis operatio animae naturalem ordinem habet ad ea quae sunt extra, ut supra dictum est, et ita per eorum cognitionem perfecte cognosci potest nostra intellectualis operatio, sicut actus per obiectum. Et per ipsam intellectualem operationem perfecte potest cognosci humanus intellectus, sicut potentia per proprium actum. Sed in secundo processu non invenitur perfecta cognitio. Quia, cum Angelus non intelligat per conversionem ad phantasmata, sed longe eminentiori modo, ut supra dictum est; praedictus modus cognoscendi, quo anima cognoscit seipsam, non sufficienter ducit in Angeli cognitionem. Multo autem minus tertius processus ad perfectam notitiam terminatur, quia etiam ipsi Angeli, per hoc quod cognoscunt seipsos, non possunt pertingere ad cognitionem divinae substantiae propter eius excessum. Sic igitur anima primi hominis non poterat videre Angelos per essentiam. Sed tamen excellentiorem modum cognitionis habebat de eis, quam nos habeamus, quia eius cognitio erat magis certa et fixa circa interiora intelligibilia, quam cognitio nostra. Et propter tantam eminentiam dicit Gregorius quod intererat Angelorum spiritibus. In virtue of the first movement of the soul from exterior things to itself, the soul's knowledge is perfected. This is because the intellectual operation of the soul has a natural order to external things, as we have said above (Question [87], Article [3]): and so by the knowledge thereof, our intellectual operation can be known perfectly, as an act through its object. And through the intellectual operation itself, the human intellect can be known perfectly, as a power through its proper act. But in the second movement we do not find perfect knowledge. Because, since the angel does not understand by turning to phantasms, but by a far more excellent process, as we have said above (Question [55], Article [2]); the above-mentioned mode of knowledge, by which the soul knows itself, is not sufficient to lead it to the knowledge of an angel. Much less does the third movement lead to perfect knowledge: for even the angels themselves, by the fact that they know themselves, are not able to arrive at the knowledge of the Divine Substance, by reason of its surpassing excellence. Therefore the soul of the first man could not see the angels in their essence. Nevertheless he had a more excellent mode of knowledge regarding the angels than we possess, because his knowledge of intelligible things within him was more certain and fixed than our knowledge. And it was on account of this excellence of knowledge that Gregory says that "he enjoyed the company of the angelic spirits."
Unde patet solutio ad primum. This makes clear the reply to the first objection.
Ad secundum dicendum quod hoc quod anima primi hominis deficiebat ab intellectu substantiarum separatarum, non erat ex aggravatione corporis; sed ex hoc quod obiectum ei connaturale erat deficiens ab excellentia substantiarum separatarum. Nos autem deficimus propter utrumque. Reply to Objection 2: That the soul of the first man fell short of the knowledge regarding separate substances, was not owing to the fact that the body was a load upon it; but to the fact that its connatural object fell short of the excellence of separate substances. We, in our present state, fall short on account of both these reasons.
Ad tertium dicendum quod anima primi hominis non poterat per cognitionem sui ipsius pertingere ad cognoscendas substantias separatas, ut supra dictum est, quia etiam unaquaeque substantia separata cognoscit aliam per modum sui ipsius. Reply to Objection 3: The soul of the first man was not able to arrive at knowledge of separate substances by means of its self-knowledge, as we have shown above; for even each separate substance knows others in its own measure.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 94 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether the first man knew all things?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod primus homo non habuerit scientiam omnium. Aut enim habuit talem scientiam per species acquisitas, aut per species connaturales, aut per species infusas. Non autem per species acquisitas, huiusmodi enim cognitio ab experientia causatur, ut dicitur in I Metaphys.; ipse autem non tunc fuerat omnia expertus. Similiter etiam nec per species connaturales, quia erat eiusdem naturae nobiscum; anima autem nostra est sicut tabula in qua nihil est scriptum, ut dicitur in III de anima. Si autem per species infusas, ergo scientia eius quam habebat de rebus, non erat eiusdem rationis cum scientia nostra, quam a rebus acquirimus. Objection 1: It would seem that the first man did not know all things. For if he had such knowledge it would be either by acquired species, or by connatural species, or by infused species. Not, however, by acquired species; for this kind of knowledge is acquired by experience, as stated in Metaph. i, 1; and the first man had not then gained experience of all things. Nor through connatural species, because he was of the same nature as we are; and our soul, as Aristotle says (De Anima iii, 4), is "like a clean tablet on which nothing is written." And if his knowledge came by infused species, it would have been of a different kind from ours, which we acquire from things themselves.
Praeterea, in omnibus individuis eiusdem speciei est idem modus consequendi perfectionem. Sed alii homines non statim in sui principio habent omnium scientiam, sed eam per temporis successionem acquirunt secundum suum modum. Ergo nec Adam, statim formatus, habuit omnium scientiam. Objection 2: Further, individuals of the same species have the same way of arriving at perfection. Now other men have not, from the beginning, knowledge of all things, but they acquire it in the course of time according to their capacity. Therefore neither did Adam know all things when he was first created.
Praeterea, status praesentis vitae homini conceditur ut in eo proficiat anima et quantum ad cognitionem, et quantum ad meritum; propter hoc enim anima corpori videtur esse unita. Sed homo in statu illo profecisset quantum ad meritum. Ergo etiam profecisset quantum ad cognitionem rerum. Non ergo habuit omnium rerum scientiam. Objection 3: Further, the present state of life is given to man in order that his soul may advance in knowledge and merit; indeed, the soul seems to be united to the body for that purpose. Now man would have advanced in merit in that state of life; therefore also in knowledge. Therefore he was not endowed with knowledge of all things.
Sed contra est quod ipse imposuit nomina animalibus, ut dicitur Gen. II. Nomina autem debent naturis rerum congruere. Ergo Adam scivit naturas omnium animalium, et pari ratione, habuit omnium aliorum scientiam. On the contrary, Man named the animals (Gn. 2:20). But names should be adapted to the nature of things. Therefore Adam knew the animals' natures; and in like manner he was possessed of the knowledge of all other things.
Respondeo dicendum quod naturali ordine perfectum praecedit imperfectum, sicut et actus potentiam, quia ea quae sunt in potentia, non reducuntur ad actum nisi per aliquod ens actu. Et quia res primitus a Deo institutae sunt, non solum ut in seipsis essent, sed etiam ut essent aliorum principia; ideo productae sunt in statu perfecto, in quo possent esse principia aliorum. Homo autem potest esse principium alterius non solum per generationem corporalem, sed etiam per instructionem et gubernationem. Et ideo, sicut primus homo institutus est in statu perfecto quantum ad corpus, ut statim posset generare; ita etiam institutus est in statu perfecto quantum ad animam, ut statim posset alios instruere et gubernare. I answer that, In the natural order, perfection comes before imperfection, as act precedes potentiality; for whatever is in potentiality is made actual only by something actual. And since God created things not only for their own existence, but also that they might be the principles of other things; so creatures were produced in their perfect state to be the principles as regards others. Now man can be the principle of another man, not only by generation of the body, but also by instruction and government. Hence, as the first man was produced in his perfect state, as regards his body, for the work of generation, so also was his soul established in a perfect state to instruct and govern others.
Non potest autem aliquis instruere, nisi habeat scientiam. Et ideo primus homo sic institutus est a Deo, ut haberet omnium scientiam in quibus homo natus est instrui. Et haec sunt omnia illa quae virtualiter existunt in primis principiis per se notis, quaecumque scilicet naturaliter homines cognoscere possunt. Ad gubernationem autem vitae propriae et aliorum, non solum requiritur cognitio eorum quae naturaliter sciri possunt, sed etiam cognitio eorum quae naturalem cognitionem excedunt; eo quod vita hominis ordinatur ad quendam finem supernaturalem; sicut nobis, ad gubernationem vitae nostrae, necessarium est cognoscere quae fidei sunt. Unde et de his supernaturalibus tantam cognitionem primus homo accepit, quanta erat necessaria ad gubernationem vitae humanae secundum statum illum. Alia vero, quae nec naturali hominis studio cognosci possunt, nec sunt necessaria ad gubernationem vitae humanae, primus homo non cognovit; sicut sunt cogitationes hominum, futura contingentia, et quaedam singularia, puta quot lapilli iaceant in flumine, et alia huiusmodi. Now no one can instruct others unless he has knowledge, and so the first man was established by God in such a manner as to have knowledge of all those things for which man has a natural aptitude. And such are whatever are virtually contained in the first self-evident principles, that is, whatever truths man is naturally able to know. Moreover, in order to direct his own life and that of others, man needs to know not only those things which can be naturally known, but also things surpassing natural knowledge; because the life of man is directed to a supernatural end: just as it is necessary for us to know the truths of faith in order to direct our own lives. Wherefore the first man was endowed with such a knowledge of these supernatural truths as was necessary for the direction of human life in that state. But those things which cannot be known by merely human effort, and which are not necessary for the direction of human life, were not known by the first man; such as the thoughts of men, future contingent events, and some individual facts, as for instance the number of pebbles in a stream; and the like.
Ad primum ergo dicendum quod primus homo habuit scientiam omnium per species a Deo infusas. Nec tamen scientia illa fuit alterius rationis a scientia nostra; sicut nec oculi quos caeco nato Christus dedit, fuerunt alterius rationis ab oculis quos natura produxit. Reply to Objection 1: The first man had knowledge of all things by divinely infused species. Yet his knowledge was not different from ours; as the eyes which Christ gave to the man born blind were not different from those given by nature.
Ad secundum dicendum quod Adam debebat aliquid habere perfectionis, inquantum erat primus homo, quod ceteris hominibus non competit; ut ex dictis patet. Reply to Objection 2: To Adam, as being the first man, was due to a degree of perfection which was not due to other men, as is clear from what is above explained.
Ad tertium dicendum quod Adam in scientia naturalium scibilium non profecisset quantum ad numerum scitorum, sed quantum ad modum sciendi, quia quae sciebat intellectualiter, scivisset postmodum per experimentum. Quantum vero ad supernaturalia cognita, profecisset etiam quantum ad numerum, per novas revelationes; sicut et Angeli proficiunt per novas illuminationes. Nec tamen est simile de profectu meriti, et scientiae, quia unus homo non est alteri principium merendi, sicut est sciendi. Reply to Objection 3: Adam would have advanced in natural knowledge, not in the number of things known, but in the manner of knowing; because what he knew speculatively he would subsequently have known by experience. But as regards supernatural knowledge, he would also have advanced as regards the number of things known, by further revelation; as the angels advance by further enlightenment. Moreover there is no comparison between advance in knowledge and advance in merit; since one man cannot be a principle of merit to another, although he can be to another a principle of knowledge.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 94 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether man in his first state could be deceived?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod homo in primo statu decipi potuisset. Dicit enim apostolus, I ad Tim. II, quod mulier seducta in praevaricatione fuit. Objection 1: It would seem that man in his primitive state could have been deceived. For the Apostle says (1 Tim. 2:14) that "the woman being seduced was in the transgression."
Praeterea, Magister dicit, XXI dist. II Sent., quod ideo mulier non horruit serpentem loquentem, quia officium loquendi eum accepisse a Deo putavit. Sed hoc falsum erat. Ergo mulier decepta fuit ante peccatum. Objection 2: Further, the Master says (Sent. ii, D, xxi) that, "the woman was not frightened at the serpent speaking, because she thought that he had received the faculty of speech from God." But this was untrue. Therefore before sin the woman was deceived.
Praeterea, naturale est quod quanto aliquid remotius videtur, tanto minus videtur. Sed natura oculi non est contracta per peccatum. Ergo hoc idem in statu innocentiae contigisset. Fuisset ergo homo deceptus circa quantitatem rei visae, sicut et modo. Objection 3: Further, it is natural that the farther off anything is from us, the smaller it seems to be. Now, the nature of the eyes is not changed by sin. Therefore this would have been the case in the state of innocence. Wherefore man would have been deceived in the size of what he saw, just as he is deceived now.
Praeterea, Augustinus dicit, XII super Gen. ad Litt., quod in somno adhaeret anima similitudini tanquam ipsi rei. Sed homo in statu innocentiae comedisset, et per consequens dormivisset et somniasset. Ergo deceptus fuisset, adhaerendo similitudinibus tanquam rebus. Objection 4: Further, Augustine says (Gen. ad lit. xii, 2) that, in sleep the soul adheres to the images of things as if they were the things themselves. But in the state of innocence man would have eaten and consequently have slept and dreamed. Therefore he would have been deceived, adhering to images as to realities.
Praeterea, primus homo nescivisset cogitationes hominum et futura contingentia, ut dictum est. Si igitur aliquis super his sibi falsum diceret, deceptus fuisset. Objection 5: Further, the first man would have been ignorant of other men's thoughts, and of future contingent events, as stated above (Article [3]). So if anyone had told him what was false about these things, he would have been deceived.
Sed contra est quod Augustinus dicit, approbare vera pro falsis, non est natura instituti hominis, sed poena damnati. On the contrary, Augustine says (De Lib. Arb. iii, 18): "To regard what is true as false, is not natural to man as created; but is a punishment of man condemned."
Respondeo dicendum quod quidam dixerunt quod in nomine deceptionis duo possunt intelligi, scilicet qualiscumque existimatio levis, qua aliquis adhaeret falso tanquam vero, sine assensu credulitatis; et iterum firma credulitas. Quantum ergo ad ea quorum scientiam Adam habebat, neutro istorum modorum homo decipi poterat ante peccatum. Sed quantum ad ea quorum scientiam non habebat, decipi poterat, large accepta deceptione pro existimatione qualicumque sine assensu credulitatis. Quod ideo dicunt, quia existimare falsum in talibus, non est noxium homini; et ex quo temere assensus non adhibetur, non est culpabile. I answer that, in the opinion of some, deception may mean two things; namely, any slight surmise, in which one adheres to what is false, as though it were true, but without the assent of belief—or it may mean a firm belief. Thus before sin Adam could not be deceived in either of these ways as regards those things to which his knowledge extended; but as regards things to which his knowledge did not extend, he might have been deceived, if we take deception in the wide sense of the term for any surmise without assent of belief. This opinion was held with the idea that it is not derogatory to man to entertain a false opinion in such matters, and that provided he does not assent rashly, he is not to be blamed.
Sed haec positio non convenit integritati primi status, quia, ut Augustinus dicit XIV de Civit. Dei, in illo statu erat devitatio tranquilla peccati, qua manente, nullum malum omnino esse poterat. Manifestum est autem quod, sicut verum est bonum intellectus, ita falsum est malum eius, ut dicitur in VI Ethic. Unde non poterat esse quod, innocentia manente, intellectus hominis alicui falso acquiesceret quasi vero. Sicut enim in membris corporis primi hominis erat quidem carentia perfectionis alicuius, puta claritatis, non tamen aliquod malum inesse poterat; ita in intellectu poterat esse carentia notitiae alicuius, nulla tamen poterat ibi esse existimatio falsi. Such an opinion, however, is not fitting as regards the integrity of the primitive state of life; because, as Augustine says (De Civ. Dei xiv, 10), in that state of life "sin was avoided without struggle, and while it remained so, no evil could exist." Now it is clear that as truth is the good of the intellect, so falsehood is its evil, as the Philosopher says (Ethic. vi, 2). So that, as long as the state of innocence continued, it was impossible for the human intellect to assent to falsehood as if it were truth. For as some perfections, such as clarity, were lacking in the bodily members of the first man, though no evil could be therein; so there could be in his intellect the absence of some knowledge, but no false opinion.
Quod etiam ex ipsa rectitudine primi status apparet, secundum quam, quandiu anima maneret Deo subdita, tandiu in homine inferiora superioribus subderentur, nec superiora per inferiora impedirentur. Manifestum est autem ex praemissis quod intellectus circa proprium obiectum semper verus est. Unde ex seipso nunquam decipitur, sed omnis deceptio accidit in intellectu ex aliquo inferiori, puta phantasia vel aliquo huiusmodi. Unde videmus quod, quando naturale iudicatorium non est ligatum, non decipimur per huiusmodi apparitiones, sed solum quando ligatur, ut patet in dormientibus. Unde manifestum est quod rectitudo primi status non compatiebatur aliquam deceptionem circa intellectum. This is clear also from the very rectitude of the primitive state, by virtue of which, while the soul remained subject to God, the lower faculties in man were subject to the higher, and were no impediment to their action. And from what has preceded (Question [85], Article [6]), it is clear that as regards its proper object the intellect is ever true; and hence it is never deceived of itself; but whatever deception occurs must be ascribed to some lower faculty, such as the imagination or the like. Hence we see that when the natural power of judgment is free we are not deceived by such images, but only when it is not free, as is the case in sleep. Therefore it is clear that the rectitude of the primitive state was incompatible with deception of the intellect.
Ad primum ergo dicendum quod illa seductio mulieris, etsi praecesserit peccatum operis, subsecuta tamen est peccatum internae elationis. Dicit enim Augustinus, XI super Gen. ad Litt., quod mulier verbis serpentis non crederet, nisi iam inesset menti eius amor propriae potestatis, et quaedam de se superba praesumptio. Reply to Objection 1: Though the woman was deceived before she sinned in deed, still it was not till she had already sinned by interior pride. For Augustine says (Gen. ad lit. xi, 30) that "the woman could not have believed the words of the serpent, had she not already acquiesced in the love of her own power, and in a presumption of self-conceit."
Ad secundum dicendum quod mulier putavit serpentem hoc accepisse loquendi officium, non per naturam, sed aliqua supernaturali operatione. Quamvis non sit necessarium auctoritatem Magistri sententiarum sequi in hac parte. Reply to Objection 2: The woman thought that the serpent had received this faculty, not as acting in accordance with nature, but by virtue of some supernatural operation. We need not, however, follow the Master of the Sentences in this point.
Ad tertium dicendum quod, si aliquid repraesentatum fuisset sensui vel phantasiae primi hominis aliter quam sit in rerum natura, non tamen deciperetur, quia per rationem veritatem diiudicaret. Reply to Objection 3: Were anything presented to the imagination or sense of the first man, not in accordance with the nature of things, he would not have been deceived, for his reason would have enabled him to judge the truth.
Ad quartum dicendum quod id quod accidit in somno, non imputatur homini, quia non habet usum rationis, qui est proprius hominis actus. Reply to Objection 4: A man is not accountable for what occurs during sleep; as he has not then the use of his reason, wherein consists man's proper action.
Ad quintum dicendum quod alicui dicenti falsum de contingentibus futuris vel cogitationibus cordium, homo in statu innocentiae non credidisset ita esse, sed credidisset quod hoc esset possibile, et hoc non esset existimare falsum. Reply to Objection 5: If anyone had said something untrue as regards future contingencies, or as regards secret thoughts, man in the primitive state would not have believed it was so: but he might have believed that such a thing was possible; which would not have been to entertain a false opinion.
Vel potest dici quod divinitus ei subventum fuisset, ne deciperetur in his quorum scientiam non habebat. It might also be said that he would have been divinely guided from above, so as not to be deceived in a matter to which his knowledge did not extend.
Nec est instantia, quam quidam afferunt, quod in tentatione non fuit ei subventum ne deciperetur, licet tunc maxime indigeret. Quia iam praecesserat peccatum in animo, et ad divinum auxilium recursum non habuit. If any object, as some do, that he was not guided, when tempted, though he was then most in need of guidance, we reply that man had already sinned in his heart, and that he failed to have recourse to the Divine aid.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:10 1998.